Uutinen
 

Vastaa harrasteilmailun riskikartoituksen sidosryhmäkyselyyn

25.6.2014 10.50

Harrasteilmailun kuolemantapausten määrä on ollut kahden viime vuoden aikana poikkeuksellisen suuri, vaikka viime vuosina on tehty monia toimenpiteitä harrasteilmailun turvallisuuden parantamiseksi.

Trafi tekee harrasteilmailun riskeistä laaja-alaisen kartoituksen. Kartoitustyön aikana kuullaan laajasti ilmailun sidosryhmiä. Kartoitus kattaa kaikki harrasteilmailun lajit sekä yksityislentäjän lupakirjalla tapahtuvan yleisilmailun. Kartoitus valmistuu ja luovutetaan Liikenne- ja viestintäministerille syyskuun loppuun mennessä.

Auta meitä parantamaan harrasteilmailun turvallisuutta tuomalla näkemyksesi ja kokemuksesi kartoituksen käyttöön. 

Vastaa kyselyyn viimeistään 31.7.2014 ja kerro mitä sinun mielestäsi pitäisi tehdä harrasteilmailun turvallisuuden parantamiseksi

Mitkä sinusta ovat harrasteilmailun keskeisimmät riskit, ja millä toimenpiteillä harrasteilmailun turvallisuutta voidaan parantaa?

Kaikki vastausaineisto käsitellään luottamuksellisesti ja analysoidaan kokonaisuutena. Kartoituksen tulokset julkistetaan syksyllä. Niiden pohjalta jatketaan keskustelua harrasteilmailun hyväksyttävästä turvallisuustasosta sekä lyhyen ja keskipitkän aikavälin turvallisuutta parantavista toimenpiteistä.

Kartoituksen toteutuksesta vastaavassa työryhmässä on mukana edustus myös Suomen ilmailuliitosta ja Suomen moottorilentäjäliitosta.

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/8BAEBEC0CCBA8D34.par
Enkäten på svenska:https://www.webropolsurveys.com/S/1C3675A3CEDA9CD6.par
Inquiry in English:https://www.webropolsurveys.com/S/30F87F7844989A78.par

Turvallista lentokesää toivottaen koko kartoitustyöryhmän puolesta

Pekka Henttu,
ilmailujohtaja

Lisätietoja
osastonjohtaja Heli Koivu, p. 029 534 6200, heli.koivu(at)trafi.fi