Uutinen
 

OPS M1-32, Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen

9.10.2015 8.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 9.10.2015 määräyksen OPS M1-32, Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen (ns. RPAS-määräys).

Määräys tulee voimaan 9.10.2015 ja sitä sovelletaan samasta päivästä alkaen.

Määräyksen taustalla on tarve luoda kansalliset pelisäännöt tilanteessa, jossa EU- tai kansainvälistä sääntelyä ei vielä ole. Luonteeltaan määräys on erittäin liberaali ja luo Suomeen edulliset olosuhteet olla RPAS-toiminnan ja -testauksen edelläkävijä. Määräyksellä luodaan minimisääntely, jolla mahdollistetaan RPAS-toiminnalle edulliset olosuhteet Suomessa huomioiden mm. kilpailukyky, kokeilut ja liikenteen innovaatioiden tukeminen turvallisuudesta tinkimättä. Määräys edustaa riskiperusteista lähestymistapaa suhteellisuutta ja toimijoiden omaa vastuuta korostaen.

Määräyksellä vahvistetaan pelisäännöt myös lennokkitoiminnan turvalliselle harrastamiselle Suomessa tilanteessa, joissa ”perinteisen” lennokkiharrastuksen ja -kilpailemisen rinnalle on tullut satoja uusia harrastajia, joilla ei ole välttämättä aiempaa taustaa tai osaamista ilmailuasioissa.

Lisätietoa miehittämättömästä ilmailusta löydät sivulta https://www.trafi.fi/ilmailu/miehittamaton_ilmailu .

Lisätietoja
johtava asiantuntija Jukka Hannola, p. 029 534 7063, jukka.hannola (at) trafi.fi