Uutinen
 

Vuodenvaihteen muutoksia

22.12.2016 15.45

Trafi on koonnut yhteen vuodenvaihteen muutoksia. Merenkulussa tulee voimaan mm. arktisten alueiden turvallisuus- ja ympäristömääräyksistä säätävä polaarikoodi ja merenkulkijoiden STCW-pätevyysvaatimukset täysimääräisinä. Tieliikenteen puolella mm. alkolukkolaki uudistuu, ajoneuvovero nousee, turvakieltoja myöntää jatkossa vain maistraatti ja maantieliikenteen kuljetusyritysten EU:n laajuinen riskiluokitusjärjestelmä tulee voimaan.

Uusi alkolukkomääräys voimaan

Uusi määräys alkolukon teknisestä toiminnasta tulee voimaan 30.12.2016. Määräys liittyy kansallista alkolukkolainsäädäntöä koskevaan uudistukseen, jolla aikaisemmin useassa erillislaissa ollut alkolukkojen käyttöön liittyvä sääntely kootaan uuteen alkolukkolakiin. Alkolukkojen käytöstä ei ole olemassa erillistä EU-sääntelyä.

Määräyksellä annetaan tarkemmat määräykset alkolukon teknisestä toiminnasta ajon aikana sekä hylätyn puhalluksen jälkeen ja sitä sovelletaan alkolukkoihin, joita käytetään alkolukolla valvotussa ajo-oikeudessa, koulu- ja päivähoitokuljetuksissa tai ns. terveysperusteisesti. Esimerkiksi määräyksen voimaan tulon jälkeen asennettavien, koulu- ja päivähoitokuljetuksissa käytettävien alkolukkojen vapaakäynnistysaika lyhenee 20 minuuttiin.

Lisätietoja: Uusi määräys alkolukon teknisestä toiminnasta (5.12.2016)

Ajoneuvovero nousee

Kaikkien autojen ajoneuvoveron perusvero nousee 36,50 euroa 1.1.2017 alkaen. Ajoneuvoveron perusvero määräytyy pääsääntöisesti auton CO2-päästötietojen perusteella. Jos autolla ei ole ajoneuvoliikennerekisterissä auton valmistajan ilmoittamaa CO2-tietoa, määräytyy vero auton kokonaismassan mukaan. Sähköautot maksavat ajoneuvoveron alimman päästöluokan mukaan.

Lisätietoja:
www.trafi.fi/tieliikenne/verotus/ajoneuvovero/veron_rakenne_ja_maara#Perusveronousee2017
yksikönpäällikkö Tuovi Tervasmäki, p. 029 534 7216, tuovi.tervasmaki(at)trafi.fi

Turvakiellot jatkossa maistraatista

Ajoneuvoliikennerekisterilakiin tehdyn muutoksen mukaan turvakieltojen myöntäminen keskitetään maistraatteihin 1.1.2017 alkaen. Maistraatin tekemä turvakielto kattaa kaikki viranomaisten, myös Trafin rekisterit.

Trafin myöntämät turvakiellot ovat koskeneet vain ajoneuvoliikennerekisterin tietoja. Trafin jo myöntämät turvakiellot ovat voimassa määräaikansa loppuun normaalisti.

Lisätietoja: Turvakiellot jatkossa maistraatista (2.12.2016)


Erikoiskuljetusten liikenneohjaajien vaatimuksia kevennetään

Erikoiskuljetusten liikenneohjaajan (EKL) koulutus uudistuu 1.1.2017 alkaen. Jatkossa EKL-kortin saamiseen riittää suoritettu EKL-koulutus, henkilöauton ajamiseen oikeuttava B-kortti ja Suomen pelastusalan keskusjärjestön myöntämä tieturva 1 -kortti. Koulutuksen uudistamisen myötä liikenteenohjaajat saavat myös valmiuden sillan ylityksen valvontaan raskaissa kuljetuksissa.

Lisätietoja: Erikoiskuljetusten liikenneohjaajien vaatimuksia kevennetään (12.12.2016)

EU:n maantieliikenteen kuljetusyrityksiä koskeva riskiluokitusjärjestelmä voimaan

Koko EU:n alueella tulee 1.1.2017 käyttöön kaikkia maantieliikenteen kuljetusyrityksiä koskeva riskiluokitusjärjestelmä, jonka perusteella yrityksen hyvämaineisuudesta voi varmistua. Yhteneväinen riskiluokitus tuo tasapuolisuutta eurooppalaisten kuljetusyrittäjien arkeen ja varmistaa sen, ettei liikenneluvan yhdessä maassa menettänyt yritys voi kiertää säädöksiä hakemalla lupaa toisesta maasta.

Lisätietoja: Hyvästä riskiluokituksesta tunnistaa vastuullisen kuljetusyrittäjän (8.9.2016)

Vanhentuvan tyyppihyväksyntädirektiivin mukaisten moottoripyörien ja raskaampien mönkijöiden erillinen rekisteröinti jatkossa häntäluvalla

Vuodenvaihteessa tulee voimaan mm. moottoripyöriä ja raskaampia mönkijöitä koskeva EU:n puiteasetus, jonka mukaan näihin ajoneuvoluokkiin kuuluvia, vanhentuvan puitedirektiivin mukaan tyyppihyväksyttyjä ajoneuvoja voi jatkossa rekisteröidä yksittäin vain valmistussarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevalla poikkeusluvalla eli ns. häntäluvalla. Ajoneuvon valmistaja tai valmistajan virallinen edustaja voi hakea häntälupaa Trafista. Vuodenvaihteesta alkaen uusina käyttöönotettavilla moottoripyörillä ja raskaammilla mönkijöillä on oltava puiteasetuksen mukainen tyyppihyväksyntä. Puitedirektiivin mukainen tyyppihyväksyntä ei kelpaa enää ilman häntälupaa.

Suurin osa moottoripyöristä ja raskaimmista mönkijöistä on rekisteröity jo hankittaessa, joten suurta käytännön vaikutusta puiteasetuksella ei ole, vaan lähinnä muutos vaikuttaa esim. kilpakäyttöön tarkoitettuihin moottoripyöriin, jotka halutaan myöhemmin rekisteröidä liikenteeseen. Vuoden 2018 alussa samaa puiteasetusta aletaan soveltaa kuitenkin myös mopoihin, jolloin sen käytännön merkitys kasvaa, sillä rekisteröimättömänä hankittujen mopojen määrä on suurempi.

Vuodenvaihteen jälkeen rekisteröitävissä mopoissa ja kevyissä nelipyörissä, johon kevyemmät mönkijät ja mopoautot kuuluvat, tule asetuksen mukaan olla tehtynä polttoainesäiliön läpäisevyystesti sekä tasauspyörästö tai vastaavat laitteet turvallista kaarreajoa varten.

Lisätietoja:
tarkastaja Mikko Nurmi, p. 029 5345 392, mikko.nurmi(at)trafi.fi

Raskaan liikenteen talvirengasvaatimukset voimaan

Raskaan liikenteen talvirengasvaatimukset tulevat voimaan 2.1.2017, Jatkossa kuorma-autossa, linja-autossa ja kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin henkilöautossa sekä sellaisessa traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, on joulu-helmikuun aikana käytettävä ajoneuvon vetävillä akseleilla talvirenkaita.

Lisätietoja: Vuodenvaihteen muutokset LVM:n hallinnonalalla (LVM:n tiedote 22.12.2016)

Merenkulun polaarikoodin turvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräykset kansainvälisesti voimaan

Arkisilla ja antarktisilla aluilla purjehtivien lasti- ja matkustaja-alusten turvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksistä säätävä polaarikoodi tulee kansainvälisesti voimaan 1.1.2017. Suomalaisista varustamoista muutama purjehtii polaarialueilla.

Polaarikoodin turvallisuusmääräyksiin liittyen alueilla purjehtivilla aluksilla pitää olla polaarisertifikaatti sekä -ohjekirja (Polar Water Operational Manual, PWOM). Muuten polaarikoodi ei tuo merkittäviä muutoksia turvallisuusmääräysten osalta nykyisille aluksille.

Ympäristömääräyksistä merkityksellisimpiä on öljypitoisten vesien totaalinen päästökielto polaarialueilla eli esim. separoituakaan pilssivettä ei voi laskea mereen polaarialueilla.

Suomessa polaarikoodi tullee voimaan myöhemmin keväällä.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Jorma Kämäräinen, p. 029 5346 440, jorma.kamarainen(at)trafi.fi
johtava asiantuntija Anita Mäkinen, p. 029 5346 590, anita.makinen(at)trafi.fi

Merenkulkijoiden koulutus- ja pätevyysvaatimuksia koskevat STCW-muutokset voimaan

Merenkulkijoiden koulutus- ja pätevyysvaatimukset STCW-uudistukset Manilan muutoksineen astuvat täysmääräisesti voimaan 1.1.2017, jonka jälkeen siirtymäkauden helpotuksia ei enää voida soveltaa. Osa lisäpätevyystodistuksiin vaadittavista kursseista on nyt uusittava viiden vuoden välein.

Lisätietoja:
www.trafi.fi/merenkulku/patevyydet
merimiesyksikko(at)trafi.fi
erityisasiantuntija Jukka Tuomaala, p. 029 5346 466, jukka.tuomaala(at)trafi.fi

Kaasukäyttöisiä aluksia säätelevä IGF-säännöstö voimaan

Kansainvälinen kaasukäyttöisten tai matalan leimahduspisteen polttoaineita käyttävien alusten IGF-säännöstö (International Code of Safety for Ships using gases or other low-flashpoint Fuels) tulee voimaan sekä kansainvälisesti että Suomessa 1.1.2017.

IGF-säännöstö on kokonaan uusi tekninen säännöstö, joka mahdollistaa kaasukäyttöisten alusten rakentamisen samoilla säännöillä maailmanlaajuisesti. Säännöstö toimii yhtenä keinona lievittää rikkidirektiivin aiheuttamia lisäkustannuksia merenkulun elinkeinolle sekä edistää puhtaamman meriympäristön aikaansaamista. EU:n alueella matalan leimahduspisteen polttoaineet ovat yhä tärkeämmässä asemassa pakokaasu- ja kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisessa.

Lisätietoja:
lakimies Reetta Timonen, p. 029 5345 052, reetta.timonen(at)trafi.fi

Luotsauslaki voimaan

Uusi luotsauslaki tulee voimaan 1.1.2017. Lainsäädäntökokonaisuuteen sisältyy myös uusi luotsausasetus ja Trafin määräys luotsaustutkinnoista ja koeluotsauksesta. Luotsauslain uudistus tukee hallituksen norminpurun kärkihanketta. Nyt tehtävillä muutoksilla vähennetään sääntelyä ja hallinnollista taakkaa.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jukka Tuomaala, p. 029 5346 466, jukka.tuomaala(at)trafi.fi

Lentotoiminta jatkuu Malmilla vuodenvaihteen jälkeenkin

Helsinki-Malmin lentokentän toiminta jatkuu pienimuotoisempana lentopaikkana vuodenvaihteen jälkeenkin. Vuoden 2017 alusta kentän toimintaa alkaa hoitaa Malmin lentokenttäyhdistys ry, kun Finavian toiminta lentoasemalla loppuu. Ilmailua varten kentälle jää nykyinen pääkiitotie lentoonlähdöille ja laskeutumisille sekä suurin osa asematasoista lentokoneiden paikoitusta varten. Jatkossa kenttää tulee pitämään kotipaikkanaan noin 70 harrasteilmailun lentokonetta ja 20 kaupallisen liikenteen ilma-alusta helikopterit mukaan lukien.

Helsingin kaupunki, jolle lentoaseman maa-alueiden hallintaoikeus vuodenvaihteessa siirtyy, ottaa poikittaiskiitotien muuhun käyttöön vuoden alusta ja se suljetaan ilmailutoiminnalta.

Malmin lentopaikan alueella tulee olemaan radiovyöhyke yhteydenpitoon ja alueella lennettäessä edellytetään myös ns. transponderin käyttöä, jolloin koneet voidaan tarvittaessa tunnistaa. Ilmailumääräyksiin tehdään muutoksia radion käyttövyöhykkeen osalta. Myös rajavartiolaitoksen helikopteritoiminta jatkuu Malmilla toistaiseksi. Lentopaikan alue on edelleen aidattu ja asiaton liikkuminen siellä on kielletty.

Lisätietoja:
Tiedote: Ilmailija, muista tarkistaa Malmin muuttuneet käytännöt
yksikönpäällikkö Jari Nurmi, p. 029 534 6088, jari.nurmi(at)trafi.fi

Ajoneuvojen rekisteröintimaksut alenevat hieman, merenkulun puolella hintojen harmonisointia

Myös osaan Trafin maksuista tulee muutoksia vuodenvaihteessa. Osa ajoneuvojen rekisteröintejä koskevista maksuista alenee hieman, esimerkiksi sähköisistä palveluista tulostetun rekisteröintitodistuksen hinta laskee kuten myös eräiden rekisteröimistoimipisteisteissä tehtävien rekisteröintitoimenpiteiden hinnat.
Merenkulun puolella mm. pätevyyskirjojen hinnat harmonisoidaan ja jatkossa hinta määräytyy sen mukaan, haetaanko kirjaa sähköisesti vai paperilla.
Lisätietoja: Trafin maksuihin muutoksia vuodenvaihteessa (LVM:n tiedote 15.12.2016)
Trafin hinnat ja maksut: www.trafi.fi/tietoa_trafista/hinnat_ja_maksut

*päivitetty 23.12. klo 11.15, lisätty raskaan liikenteen talvirengasvaatimukset
  päivitetty 29.12. klo 15.42, lisätty Malmin lentotoiminnan jatkuminen