Ajankohtaista
 

Ajankohtaista

Artikkelit aiheesta: Tieliikenne

Artikkelit vuodelle 2012

Ajokortti muuttuu tammikuussa 2013

13.9.2012 13.00

Ensi vuoden tammikuussa otetaan käyttöön uusi entistäkin turvallisempi ajokortti. Kortin koko ja pääväri pysyvät ennallaan, mutta ulkoasu ja tietojen asettelu muuttuvat hieman. Kortissa on useita turvatekijöitä, joista näkyvin on muuttuva laserkuva, jossa vaihtelee ajokortin haltijan kuva ja syntymäaika. Henkilötunnuksen sisältävä viivakoodi jää kortista pois. (Korjaus 17.12.2013 - viivakoodi tulee uuteenkin ajokorttiin)

Ei enää yhtään bussipaloa – yrittäjän pidettävä huolta busseistaan

22.10.2012 9.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi painottaa, että linja-autoyrittäjien on pidettävä huolta ajoneuvoistaan nykyistä paremmin. Suuri osa linja-autopaloista olisi vältettävissä säännöllisellä huollolla. Yksi vaihtoehto paloturvallisuuden parantamiseksi on asentaa moottoritilaan automaattinen sammutusjärjestelmä.

Kevyellä polttoöljyllä ei saa ajaa edes suljetulla alueella

26.11.2012 9.00

Dieseliä tai bensiiniä lievemmin verotetun tai verottoman polttoaineen – esimerkiksi kevyen polttoöljyn – käyttäminen ajoneuvossa on kiellettyä. Kevyellä polttoöljyllä ei saa ajaa edes suljetulla alueella.

Trafin viestintäjohtajaksi Anna Jokela

20.12.2012 9.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin uudeksi viestintäjohtajaksi on nimitetty valtiotieteiden maisteri Anna Jokela.

Trafi mukana MP2012-messuilla

1.2.2012 16.00

Trafi on mukana Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä MP2012-messuilla 2.-5.2.2012. Osasto 6B87 löytyy läheltä messujen mopomaailmaa.

Trafin selvityksen mukaan katsastustoimilupalain muutokset lisäisivät palvelutarjontaa

6.3.2012 10.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin selvityksen mukaan muutokset katsastustoimilupalaissa lisäisivät huomattavasti nykyisten korjaamoiden että katsastusyritysten välistä yhteistyötä. Uudenlaiset liiketoimintamallit ja mahdollisuudet toimintojen yhdistämiseen lisäisivät arvioiden mukaan erityisesti kevyen kaluston katsastuspalveluiden tarjontaa. Hintojen arvioitiin seurailevan yleisiä markkinatalouden lakeja. Trafi teetti selvityksen katsastusmarkkinoiden nykytilasta sekä suunnitelmista verrattuna hallituksen joulukuussa 2010 antaman esitykseen ehdotuksiin.

Liikennevakuutuksen vaihtaminen helpottuu

23.3.2012 17.00

Ajoneuvon omistajan on helpompi vastaisuudessa kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä, kun omistajan ei jatkossa tarvitse tehdä erillistä rekisteri-ilmoitusta liikennevakuutustietojen muuttuessa.

Nuoret vesillä ja veden äärellä – viina mukana kuvioissa

25.5.2012 10.00

Vesillä liikkuminen ja veden äärellä oleskelu kuuluu lähes kaikkien nuorten elämään. Asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyy kuitenkin huolestuttavan paljon riskikäyttäytymistä ja alkoholin käyttöä selviää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin teettämästä selvityksestä, jossa tarkasteltiin nuorten käyttäytymistä ja asenteita vesillä liikkumisen turvallisuudesta.

Museoajoneuvossa voi näkyä myös ajan patina

8.6.2012 9.00

Museoajoneuvolta vaaditaan joko alkuperäistä vastaavaa kuntoa tai sitä, että ajoneuvo on entistetty asianmukaisesti. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohjeiden mukaan ajoneuvon asianmukaisena entistämisenä voidaan pitää myös ajoneuvon konservointia, jossa alkuperäisyyden säilyttämisen lisäksi pyritään säilyttämään myös yksittäisen ajoneuvon historia. Konservoimalla entistetyn ajoneuvon kunto ei yleensä vastaa uuden ajoneuvon kuntoa ja ”ajan patina” on sopivissa määrin säilytetty.

Suomesta eturivin maa vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuudessa

28.6.2012 15.00

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa lähtökohtana on turvallisuus. Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa tehdä Suomesta vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) eturivin maa, jossa säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan, yritykset toimivat vastuullisesti ja jossa kuljetuskalusto ja -reitit ovat kunnossa. Tavoitteena on myös muodostaa VAK-mittaristo päätöksenteon tueksi.

Harmaa on suosituin autoväri, valkoinen nousussa

3.8.2012 9.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastojen mukaan Suomen liikenteessä liikkuu eniten harmaita henkilöautoja. Harmaiden autojen osuus henkilöautokannasta on lähes 21 prosenttia. Harmaat autot ovat vieneet ykkössijan aikaisemmin suosituimmalta punaiselta autoväriltä. Punaisia autoja on liikenteessä toiseksi eniten, 19,5 prosenttia.

Trafi julkisti kokonaiskuvan liikenteen turvallisuuden ja ympäristön tilasta

3.10.2012 10.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kokoaa ja analysoi tietoa liikennejärjestelmän turvallisuustilanteesta ja ympäristön tilasta. Helsingin musiikkitalolla 3.10.2012 järjestetyssä Vastuullinen liikenne –foorumissa Trafi julkisti ensimmäistä kertaa kattavan kuvan liikenteen turvallisuuden ja ympäristön tilasta.

Trafin puhelinnumerot muuttuvat 1.11.

31.10.2012 8.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin puhelinnumerot muuttuvat 1.11.2012 alkaen valtionhallinnon uuden, yhtenäisen numeroinnin mukaisiksi. Trafin vaihteen uusi numero on 029 534 5000.

Mitä vähemmän auto kuluttaa, sitä pienemmät ovat sen hiilidioksidipäästöt

5.12.2012 11.00

Tieliikenteen uudet energialähteet puhuttivat TransEco-tutkimushankkeen seminaarissa 4.12.2012. Liikenteen verotus Suomessa kannustaa niukasti kuluttavien ajoneuvojen hankintaan ja käyttöön. Autokanta kuitenkin uusiutuu hitaasti. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä oli lokakuun lopussa 10,9 vuotta.

Vientirekisteröinneissä pientä kasvua

10.2.2012 13.00

Trafi merkitsi vuoden 2011 aikana vientirekisteriin 503 ajoneuvoa. Määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4 %. Eniten autoja vietiin Venäjälle, Sveitsiin ja Espanjaan.

Trafi muistuttaa: Auto ja kuljettaja kuntoon pääsiäismatkalle

30.3.2012 12.00

Jo hyvissä ajoin ennen matkalle lähtöä on huolehdittava siitä, että auto on kunnossa ja kuljettaja on ehtinyt levätä tarpeeksi. Runsas liikenne sekä vaihtelevat säät ja kelit edellyttävät suurta tarkkaavaisuutta liikenteessä. Ajoetäisyydestä on syytä pitää hyvää huolta. Pitkillä ajomatkoilla on myös pidettävä riittävästi taukoja, jotta kuljettajan vireystila pysyy hyvänä. Ennen pitkiä matkoja on tärkeää varmistaa erityisesti renkaitten, valaisimien ja tuulilasin kunto.

Raskaan liikenteen tienvarsitarkastuksissa havaittujen puutteiden määrä kasvussa

26.4.2012 14.00

Raskaille hyötyajoneuvoille vuonna 2011 tehdyissä teknisissä tienvarsitarkastuksissa havaittiin noin 40 % ajoneuvoista puutteita. Vastaavasti vuonna 2010 ja vuosina 2008-2009 tarkastetuista ajoneuvoista puutteita havaittiin noin 30 % ajoneuvoista. Myös ajokieltojen määrä on kasvanut. Tiedot ilmenevät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin seurantatilaistoista.

Katso kenen kyytiin hyppäät - selvänä myös kesäliikenteessä

28.5.2012 12.00

Kesän liikenneraittiuskampanja käynnistyy teemalla Tyhmä saa olla, mutta ei rattijuoppo. Kampanja kannustaa nuoria miettimään keinoja, joilla pidetään kaveri pois ratista, kun hän on ottanut alkoholia.

Trafi uudisti autojen energiamerkintäpalvelun

15.6.2012 9.00

Uusitun EkoTrafi-palvelun avulla auton ostaja voi etsiä itselleen sopivia Suomessa myynnissä olevia uusia henkilöautomalleja. Haku- ja vertailutekijöiksi voi ottaa myös uudet energianlähteet. Valittuja malleja voi vertailla teknisten ominaisuuksien, kulutus- ja päästötietojen, hinnan sekä auto- ja ajoneuvoveron määrän mukaan. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin palvelun tavoitteena on auttaa auton ostajaa valitsemaan turvallinen ja vähäpäästöinen henkilöauto, joka on kokonaiskustannuksiltaan edullinen. Palvelun kehittämisen lähtökohtia ovat olleet ympäristö, liikenneturvallisuus ja auton käyttötarve.

Vuoden 2011 tasoristeysonnettomuudet selvitetty

10.7.2012 13.00

Vuonna 2011 tapahtui 25 tasoristeysonnettomuutta. Se on pienien vuosittainen määrä vuosien 1991-2011 aikana. Onnettomuuksissa kuoli kaksi ja loukkaantui vakavasti kolme ihmistä. Myös kuolleiden määrä oli tarkastelujakson pienin.

Arki alkaa – älä anna rutiineiden syödä turvallisuutta

13.8.2012 10.00

Arki tuo lomien jälkeen rutiinit myös liikenteeseen. Tuttua työmatkaa kulkee automaattisesti, keskittyminen herpaantuu ja ajatukset seikkailevat työ- tai kotiasioissa.

Alkolukkoasiantuntijat paikalla Helsingissä

7.9.2012 9.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi isännöi yhdessä kanadalaisen tutkimuslaitos TIRFin kanssa kansainvälistä alkolukkoseminaaria, joka järjestetään Helsingissä 9.-11.9.2012. Jo 13. kerran pidettävä seminaari kokoaa yhteen alan asiantuntijatahoja yli 20 eri maasta.

Ajokorttiuudistus pähkinänkuoressa

15.10.2012 12.00

Uusi ajokorttilaki tulee voimaan 19.1.2013 ja se tuo muutoksia ajokorttien voimassa oloon ja ajo-oikeuden hankintaan. Samalla myös ajokortin ulkonäkö muuttuu.

LVM: Ministerityöryhmä linjasi raskaan liikenteen mittoja ja massoja

8.11.2012 9.00

Hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä esittää, että raskaan liikenteen kaluston enimmäismassoja ja -mittoja korotetaan. Korotuksen tavoitteena on edistää Suomen kilpailukykyä, vähentää liikenteen ympäristöpäästöjä sekä alentaa logistiikkakustannuksia.

Aja turvallisesti joulunviettoon

17.12.2012 10.00

Joulun menoliikenne jakautuu tänä vuonna kolmelle päivälle. Paluuliikenteen odotetaan olevan vilkkainta tapaninpäivänä. Vaihtelevat säät ja pimeys hidastavat matkantekoa ja lisäävät myös onnettomuusriskiä. Varaathan siis ylimääräistä aikaa matkantekoosi!

Pakettiautojen rekisteröinnit nousivat edelleen – kaksipyöräisten puolestaan laski

2.1.2012 16.00

Liikententeen turvallisuusvirasto Trafin tilastojen mukaan vuonna 2011 uusia ajoneuvoja rekisteröitiin 215 787 kappaletta. Kasvua edelliseen vuoteen oli 9,7 %. Pakettiautojen ensirekisteröinnit kasvoivat yli 30 %.

Alkolukko tarpeellinen ammattiliikenteessä

17.2.2012 14.00

Noin kaksi kolmasosaa alkolukkoa käyttäneistä ammattikuljettajista pitää alkolukkoa tarpeellisena ammattiliikenteessä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi selvitti tutkimuksessaan alkolukon käyttöönottoa ja vaikutuksia ammattimaisissa kuljetuksissa. Valtaosa tutkimuksen kyselyyn vastanneista olisi valmis laajentamaan alkolukon käyttövelvoitetta kaikkiin liikenneluvallisiin kuljetuksiin.

Tarkista renkaiden kunto vaihdon yhteydessä

12.4.2012 13.00

Trafi muistuttaa, että renkaiden kunto on syytä tarkistaa vaihdon yhteydessä ja myös silloin, kun kesäauto otetaan käyttöön. Talvirenkaat on saanut vaihtaa kesärenkaisiin 1. maaliskuuta alkaen ja tänä vuonna nastarenkaita saa käyttää 16 huhtikuuta asti. Nastarenkaita saa käyttää myöhemminkin, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Ammatillisen liikenteen ammattipätevyyden jatkokoulutus hyvä hankkia ajoissa

9.5.2012 11.00

Trafi muistuttaa, että ennen ammattipätevyysvaatimusten voimaantuloa linja- tai kuorma-auton ajokortin suorittaneiden on hyvä hankkia jatkokoulutus ajoissa. Koulutuspäivät kannattaa sopia viivyttelemättä, jotta yritys ja kuljettaja voivat hyödyntää koulutusta heille parhaalla mahdollisella tavalla.

Uusi katsastuslupalaki lisäisi kilpailua ja palvelutarjontaa

6.6.2012 14.00

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnolle esityksen uudeksi katsastuslupalaiksi. Esityksen tarkoituksena on lisätä katsastusalan kilpailua ja katsastuspalvelujen saatavuutta sekä hillitä hintojen nousua.