Ajankohtaista
 

Ajankohtaista

Artikkelit aiheesta: Tieliikenne

Artikkelit vuodelle 2012

Ajoneuvoverossa muutoksia 2012 ja 2013

2.1.2012 12.00

Henkilöautojen käyttövoimavero alentui 18 prosenttia ja kuorma-autojen 29–45 prosenttia vuoden 2012 alusta alkaen. Sen sijaan ajoneuvoveron perusvero nousee vuoden 2013 alusta. Samalla henkilöautojen käyttövoimavero eriytyy selkeämmin käyttövoiman mukaan ja sitä kautta sähköautojen verotus lievenee.

Trafi valitsi ajokorteille uuden valmistajan

16.2.2012 10.00

Trafi on valinnut uuden ajokorttien valmistajan. Tarjouskilpailun perusteella Trafin korttitoimittajaksi valittiin Morpho ja sen alihankkijoina CardPlus Oy ja certSign. Sopimuskausi alkaa tammikuussa 2013 ja on pituudeltaan noin neljä vuotta.

Ota kesäauto käyttöön netissä

12.4.2012 9.30

Liikenteestä talveksi poistettujen kesäautojen käyttöönotto on alkanut. Vaivattomimmin ja edullisimmin kesäauton otto liikenteeseen onnistuu Trafin verkkopalvelussa. Kaikista viime vuonna tehdyistä liikennekäyttöönotoista jo hieman alle 40 % tehtiin sähköisesti.

Trafi mukana Logistiikka-Kuljetus 2012 messuilla

8.5.2012 15.00

Logistiikka-Kuljetus 2012 messut järjestetään 9.-12.5.2012 Helsingissä Messukeskuksessa. Trafi on mukana messuilla ja meidät löytää osastolta 6c100.

EU:n komissio haluaa helpottaa ajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä

31.5.2012 15.00

Euroopan komissio haluaa helpottaa ajoneuvojen rekisteröintiä toisessa jäsenvaltiossa. Ehdotuksen taustalla on tavoite parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

Pidä huolta peräkärrystä ja kuormaa oikein

19.6.2012 11.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi muistuttaa, että vaikka kevytperävaunuja ei tarvitse määräaikaiskatsastaa, pitää liikenteessä käytettävän perävaunun olla katsastusmääräysten edellyttämässä kunnossa. Erityisesti valaisimien ja kytkentälaitteiden toimivuus ja jarrullisten perävaunujen jarrut on hyvä tarkastaa aina ennen liikenteeseen lähtöä. Perävaunu on myös kuormattava huolellisesti, ettei kuorma vaaranna liikenneturvallisuutta.

Liikenteessä olevien autojen määrä ylitti 3 miljoonan rajan

24.7.2012 9.08

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin rekisterin mukaan kesäkuun lopussa liikennekäytössä oli yhteensä 3,03 miljoonaa autoa, mikä on 3,1 % enemmän kuin vuodenvaihteessa ja 1,6 % enemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Kaikkien liikennekäytössä olevien erilaisten ajoneuvojen määrä lähentelee jo viittä miljoonaa.

Pyöräilijä, varmista näkymisesi syysliikenteessä

28.8.2012 9.00

Pyöräilijöiden näkyvyys liikenteessä tulee entistä ajankohtaisemmaksi syksyn ja päivien lyhenemisen myötä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tekemän valvontakampanjan mukaan polkupyörien suurimmat turvallisuusepäselvyydet löytyivät heijastimista, kelloista ja jarruista. Heijastinpuutteita taas oli kaikissa tarkastetuissa, lasten kuljettamiseen tarkoitettuissa polkupyörän perävaunuissa.

Mekö vihreitä? Ympäristöystävällisyys ei juuri paina autonvalinnassa

10.10.2012 9.45

Ympäristöasioiden arvostus ei ole kasvanut vuosien myötä autonvalinnassa. Tämä on nähtävissä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin seurantatutkimuksesta, jolla on selvitetty autoilijoiden ympäristöasenteita vuodesta 2007.

Turvallisesti talviliikenteeseen

7.11.2012 9.00

Liikkuva poliisi, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Ilmatieteen laitos haluavat kiinnittää huomiota siihen, miten talviliikenne saadaan sujumaan turvallisesti. Mitä voimme tehdä, ettei ensi talvena tulisi ketjukolareita? Miten huonot kelit ennakoidaan? Sujuuko liikenne rautateillä edellisvuosia paremmin? Mitä laivamatkustajan on huomioitava talvella?

Ajoneuvoveron perusveroon korotus vuoden vaihteessa

13.12.2012 9.00

Ajoneuvoveron perusvero nousee 1.1.2013. Muutos nostaa keskipäästöisen auton perusveroa noin 50 euroa vuodessa.

Trafi mukana MP2012-messuilla

1.2.2012 16.00

Trafi on mukana Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä MP2012-messuilla 2.-5.2.2012. Osasto 6B87 löytyy läheltä messujen mopomaailmaa.

Trafin selvityksen mukaan katsastustoimilupalain muutokset lisäisivät palvelutarjontaa

6.3.2012 10.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin selvityksen mukaan muutokset katsastustoimilupalaissa lisäisivät huomattavasti nykyisten korjaamoiden että katsastusyritysten välistä yhteistyötä. Uudenlaiset liiketoimintamallit ja mahdollisuudet toimintojen yhdistämiseen lisäisivät arvioiden mukaan erityisesti kevyen kaluston katsastuspalveluiden tarjontaa. Hintojen arvioitiin seurailevan yleisiä markkinatalouden lakeja. Trafi teetti selvityksen katsastusmarkkinoiden nykytilasta sekä suunnitelmista verrattuna hallituksen joulukuussa 2010 antaman esitykseen ehdotuksiin.

Liikennevakuutuksen vaihtaminen helpottuu

23.3.2012 17.00

Ajoneuvon omistajan on helpompi vastaisuudessa kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä, kun omistajan ei jatkossa tarvitse tehdä erillistä rekisteri-ilmoitusta liikennevakuutustietojen muuttuessa.

Nuoret vesillä ja veden äärellä – viina mukana kuvioissa

25.5.2012 10.00

Vesillä liikkuminen ja veden äärellä oleskelu kuuluu lähes kaikkien nuorten elämään. Asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyy kuitenkin huolestuttavan paljon riskikäyttäytymistä ja alkoholin käyttöä selviää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin teettämästä selvityksestä, jossa tarkasteltiin nuorten käyttäytymistä ja asenteita vesillä liikkumisen turvallisuudesta.

Museoajoneuvossa voi näkyä myös ajan patina

8.6.2012 9.00

Museoajoneuvolta vaaditaan joko alkuperäistä vastaavaa kuntoa tai sitä, että ajoneuvo on entistetty asianmukaisesti. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohjeiden mukaan ajoneuvon asianmukaisena entistämisenä voidaan pitää myös ajoneuvon konservointia, jossa alkuperäisyyden säilyttämisen lisäksi pyritään säilyttämään myös yksittäisen ajoneuvon historia. Konservoimalla entistetyn ajoneuvon kunto ei yleensä vastaa uuden ajoneuvon kuntoa ja ”ajan patina” on sopivissa määrin säilytetty.

Suomesta eturivin maa vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuudessa

28.6.2012 15.00

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa lähtökohtana on turvallisuus. Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa tehdä Suomesta vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) eturivin maa, jossa säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan, yritykset toimivat vastuullisesti ja jossa kuljetuskalusto ja -reitit ovat kunnossa. Tavoitteena on myös muodostaa VAK-mittaristo päätöksenteon tueksi.

Harmaa on suosituin autoväri, valkoinen nousussa

3.8.2012 9.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastojen mukaan Suomen liikenteessä liikkuu eniten harmaita henkilöautoja. Harmaiden autojen osuus henkilöautokannasta on lähes 21 prosenttia. Harmaat autot ovat vieneet ykkössijan aikaisemmin suosituimmalta punaiselta autoväriltä. Punaisia autoja on liikenteessä toiseksi eniten, 19,5 prosenttia.

Ajokortti muuttuu tammikuussa 2013

13.9.2012 13.00

Ensi vuoden tammikuussa otetaan käyttöön uusi entistäkin turvallisempi ajokortti. Kortin koko ja pääväri pysyvät ennallaan, mutta ulkoasu ja tietojen asettelu muuttuvat hieman. Kortissa on useita turvatekijöitä, joista näkyvin on muuttuva laserkuva, jossa vaihtelee ajokortin haltijan kuva ja syntymäaika. Henkilötunnuksen sisältävä viivakoodi jää kortista pois. (Korjaus 17.12.2013 - viivakoodi tulee uuteenkin ajokorttiin)

Ei enää yhtään bussipaloa – yrittäjän pidettävä huolta busseistaan

22.10.2012 9.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi painottaa, että linja-autoyrittäjien on pidettävä huolta ajoneuvoistaan nykyistä paremmin. Suuri osa linja-autopaloista olisi vältettävissä säännöllisellä huollolla. Yksi vaihtoehto paloturvallisuuden parantamiseksi on asentaa moottoritilaan automaattinen sammutusjärjestelmä.

Kevyellä polttoöljyllä ei saa ajaa edes suljetulla alueella

26.11.2012 9.00

Dieseliä tai bensiiniä lievemmin verotetun tai verottoman polttoaineen – esimerkiksi kevyen polttoöljyn – käyttäminen ajoneuvossa on kiellettyä. Kevyellä polttoöljyllä ei saa ajaa edes suljetulla alueella.

Trafin viestintäjohtajaksi Anna Jokela

20.12.2012 9.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin uudeksi viestintäjohtajaksi on nimitetty valtiotieteiden maisteri Anna Jokela.

Vientirekisteröinneissä pientä kasvua

10.2.2012 13.00

Trafi merkitsi vuoden 2011 aikana vientirekisteriin 503 ajoneuvoa. Määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4 %. Eniten autoja vietiin Venäjälle, Sveitsiin ja Espanjaan.

Trafi muistuttaa: Auto ja kuljettaja kuntoon pääsiäismatkalle

30.3.2012 12.00

Jo hyvissä ajoin ennen matkalle lähtöä on huolehdittava siitä, että auto on kunnossa ja kuljettaja on ehtinyt levätä tarpeeksi. Runsas liikenne sekä vaihtelevat säät ja kelit edellyttävät suurta tarkkaavaisuutta liikenteessä. Ajoetäisyydestä on syytä pitää hyvää huolta. Pitkillä ajomatkoilla on myös pidettävä riittävästi taukoja, jotta kuljettajan vireystila pysyy hyvänä. Ennen pitkiä matkoja on tärkeää varmistaa erityisesti renkaitten, valaisimien ja tuulilasin kunto.

Raskaan liikenteen tienvarsitarkastuksissa havaittujen puutteiden määrä kasvussa

26.4.2012 14.00

Raskaille hyötyajoneuvoille vuonna 2011 tehdyissä teknisissä tienvarsitarkastuksissa havaittiin noin 40 % ajoneuvoista puutteita. Vastaavasti vuonna 2010 ja vuosina 2008-2009 tarkastetuista ajoneuvoista puutteita havaittiin noin 30 % ajoneuvoista. Myös ajokieltojen määrä on kasvanut. Tiedot ilmenevät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin seurantatilaistoista.

Katso kenen kyytiin hyppäät - selvänä myös kesäliikenteessä

28.5.2012 12.00

Kesän liikenneraittiuskampanja käynnistyy teemalla Tyhmä saa olla, mutta ei rattijuoppo. Kampanja kannustaa nuoria miettimään keinoja, joilla pidetään kaveri pois ratista, kun hän on ottanut alkoholia.

Trafi uudisti autojen energiamerkintäpalvelun

15.6.2012 9.00

Uusitun EkoTrafi-palvelun avulla auton ostaja voi etsiä itselleen sopivia Suomessa myynnissä olevia uusia henkilöautomalleja. Haku- ja vertailutekijöiksi voi ottaa myös uudet energianlähteet. Valittuja malleja voi vertailla teknisten ominaisuuksien, kulutus- ja päästötietojen, hinnan sekä auto- ja ajoneuvoveron määrän mukaan. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin palvelun tavoitteena on auttaa auton ostajaa valitsemaan turvallinen ja vähäpäästöinen henkilöauto, joka on kokonaiskustannuksiltaan edullinen. Palvelun kehittämisen lähtökohtia ovat olleet ympäristö, liikenneturvallisuus ja auton käyttötarve.

Vuoden 2011 tasoristeysonnettomuudet selvitetty

10.7.2012 13.00

Vuonna 2011 tapahtui 25 tasoristeysonnettomuutta. Se on pienien vuosittainen määrä vuosien 1991-2011 aikana. Onnettomuuksissa kuoli kaksi ja loukkaantui vakavasti kolme ihmistä. Myös kuolleiden määrä oli tarkastelujakson pienin.

Arki alkaa – älä anna rutiineiden syödä turvallisuutta

13.8.2012 10.00

Arki tuo lomien jälkeen rutiinit myös liikenteeseen. Tuttua työmatkaa kulkee automaattisesti, keskittyminen herpaantuu ja ajatukset seikkailevat työ- tai kotiasioissa.

Trafi julkisti kokonaiskuvan liikenteen turvallisuuden ja ympäristön tilasta

3.10.2012 10.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kokoaa ja analysoi tietoa liikennejärjestelmän turvallisuustilanteesta ja ympäristön tilasta. Helsingin musiikkitalolla 3.10.2012 järjestetyssä Vastuullinen liikenne –foorumissa Trafi julkisti ensimmäistä kertaa kattavan kuvan liikenteen turvallisuuden ja ympäristön tilasta.