Ajankohtaista
 

Ajankohtaista

Artikkelit aiheesta: Ilmailu

Ilmailun norminpurku etenee – uusi kumoamispaketti GEN M1-15 julkaistu

21.4.2017 12.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 20.4.2017 määräyksen GEN M1-15 Eräiden ilmailumääräysten kumoaminen. Yhteensä kumottavia määräyksiä on 24 kpl. Kumoaminen tulee voimaan 21.4.2017.

Droneharrastajien määrä kasvussa – mitä sitten lennätätkään, niin tässä toukokuun paras menovinkki!

21.4.2017 8.00

Helsingissä järjestetään maanantaina 8.5. kaksi dronejenkoulutusta kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lausuntopyyntö: SEC M1-1, Siviili-ilmailun turvahenkilöstön palvelukseen ottaminen, koulutus ja hyväksynnät

12.4.2017 12.00

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja ilmailun turvahenkilöstön koulutusta ja hyväksyntöjä koskevan ilmailumääräyksen SEC M1-1 muutoksesta.

Uusi nettisivusto avattu Droneharrastajille

5.4.2017 15.00


Droneharrastajien määrä kasvussa – huomioithan myös mahdolliset lentorajoitukset

28.3.2017 11.00

Trafi järjestää ensi viikolla neljän paikkakunnan dronekoulutuskiertueen kaikille aiheista kiinnostuneille. Lennättämisen turvallisuuden lisäksi droneharrastajien tulee ottaa huomioon mm. yksityisyyden suojan tuomat reunaehdot sekä mahdolliset lentorajoitukset.

Lausuntopyyntö: Uusi määräys OPS M1-34 ja määräyksen OPS M1-200 kumoaminen

27.3.2017 10.00

Nykysäädökset syrjäyttävät EU-säädökset (lentotoiminta-asetus 965/2012 PART SPO) tulevat voimaan 21.4.2017, mistä johtuen kansallisia vaatimuksia tulee päivittää.

Lausuntopyyntö: Laskuvarjohyppytoiminta OPS M6-1

17.3.2017 16.00

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja laskuvarjohyppytoimintaa koskevasta määräysluonnoksesta OPS M6-1.

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 2017 julkaistu

14.3.2017 9.15

Turvallisuusohjelmassa kuvataan kansallisella tasolla ilmailun turvallisuudenhallinnan järjestelmä pitäen sisällään Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikan ja ylätason kuvauksen säädöstaustasta, prosesseista ja turvallisuustyöstä.

Suorituskykyyn perustuvan navigoinnin koulutusvaatimusten käyttöönotto IFR-lentäjillä

10.3.2017 13.40

Satelliittipohjaisten navigointijärjestelmien yleistyessä suorituskykyyn perustuva navigointi lisääntyy koko ajan. Suorituskykyyn perustuva navigointi (PBN eli Performance Based Navigation) on aluesuunnistusta, joka on perinteisistä navigointilaitteista (esim. ILS, VOR, NDB) riippumatonta.

Ilmailun radiolaitteiden uusimiseen haetaan keskitetysti tukea – ilmoittaudu mukaan

3.3.2017 14.35

Ilmailun radiolaitteiden käyttämä kanavaväli muuttuu 8,33 kHz:iin vuoden 2018 alusta lähtien, mikä edellyttää radiolaitekannan vaiheittaista uusimista koko Euroopassa. Yleis- ja harrasteilmailijoille on haettu keskitetysti tukea radiolaitteiden uusimiseen. Mahdollisen tuen saamiseksi tulee rekisteröityä IOAPA:n sivuilla.

Eurocontrol-järjestön pääjohtajahaku käynnissä

3.3.2017 13.00

Eurocontrolin hakumenettelyn mukaisesti jäsenvaltio voi asettaa ehdokkaan pääjohtajavalintaan.

Itämeren lentoturvallisuuskokous päätti valmistella uusia suosituksia lentoturvallisuuden lisäämiseksi

2.3.2017 17.17

Lentoturvallisuuskokouksessa todettiin, että vuoden 2015 suositukset ovat johtaneet positiiviseen kehitykseen Itämerellä.

Uusia ilmailun määräyshankepäätöksiä ja lausuntopyyntö

27.2.2017 13.00

Yleisötilaisuuksiin voi hakea lentorajoituksia

21.2.2017 18.00

Dronejen suosio on saanut lennokkiharrastajien määrän huimaan kasvuun. Suuriin yleisötilaisuuksiin voidaan hakea lentorajoituksia ilmatilan käyttöön, jottei lennokkien ja muiden miehittämättömien ilma-alusten lennättämisestä aiheutuisi vaaraa yleisölle.

Trafi isännöi Itämeren alueen lentoturvallisuuskokousta

21.2.2017 15.00

Helsingissä järjestetään 2.3.2017 Itämeren alueen lentoturvallisuutta käsittelevä asiantuntijakokous. Kokous järjestetään yhteistyössä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn kanssa. Kokouksen puheenjohtajana toimii johtava asiantuntija Kari Siekkinen Trafista.

Muutoksia ilmailumääräykseen OPS M1-30, Poikkeus 8,33 kHz:n kanavavälillä toimivien radioiden käyttöönotosta

17.2.2017 14.00

Uusia määräyshankepäätöksiä lentotoiminnasta

14.2.2017 17.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on tehnyt useita määräyshankepäätöksiä lentotoimintaa koskevien OPS-sarjan ilmailumääräysten muuttamisesta ja kumoamisesta. Muutostarpeet johtuvat EU:n lentotoiminta-asetuksen 965/2012 osan Part-SPO voimaantulosta siirtymäajan jälkeen 21.4.2017.

Talvivinkkejä pohjoisen kentille lentäville

9.2.2017 15.00

Pohjois-Suomen lentoasemien erittäin vaativat talviolosuhteet edellyttävät paljon sekä lentäjiltä että operaattoreilta. Trafi ja Finavia ovat yhdessä laatineet tiedotteen, jonka on tarkoitus auttaa erityisesti sellaisia toimijoita, joilla on vähemmän kokemusta talvisilla lentokentillä toimimisesta.

Uusia ilmailun määräyshankepäätöksiä: AIR M16-1, OPS M1-1 ja OPS M1-6

20.1.2017 12.00

Laser ei ole leikin asia - lentokoneiden laserhäirintä on aina riski

4.1.2017 10.30

Lentokoneiden ja helikoptereiden häirintä laserilla on voimakkaasti kasvava riskitekijä lentoliikenteessä. Suomessa tapaukset ovat viime vuonna onneksi kääntyneet laskuun, mutta maailmalla ilmiö on voimistunut. Myös leikkikäyttöön hankituilla laserosoittimilla voi aiheuttaa vaaraa liikenteelle puhumattakaan leikeissä sattuvista vahingoista.

Ilmailun vuosi 2016: turvallisuus pysynyt korkealla tasolla

2.1.2017 13.15

Kaupallisen ilmailun näkökulmasta vuosi 2016 oli kansainvälisesti historian turvallisimpia kuoleman johtaneiden onnettomuuksien lukumäärällä mitattuna. Myös Suomessa turvallisuustaso on pysynyt aikaisempien vuosien korkealla tasolla.

Ilmailija, muista tarkistaa Malmin muuttuneet käytännöt

29.12.2016 15.00

Helsinki-Malmin toiminta muuttuu kaikkien ilmailijoiden kannalta merkittävästi vuodenvaihteessa, kun lennonjohtopalvelut kentällä loppuvat. Toiminta kentällä jatkuu pienimuotoisempana valvomattomana VFR-toimintana. Kentän käyttäminen edellyttää jokaiselta ilmailijalta perehtymistä muuttuneisiin käytäntöihin.

Ilmailun radiovyöhykkeet

28.12.2016 16.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 28.12.2016 määräyksen OPS M1-17 Radiovyöhykkeet.

Poikkeus 8,33 kHz:n kanavavälillä toimivien radioiden käyttöönotosta

23.12.2016 13.00

Määräyshankepäätös: Ilmailun turvatarkastajien koulutus ja hyväksynnät (SEC M1-1)

23.12.2016 10.00

Trafi on tehnyt määräyshankepäätöksen siviili-ilmailun turvaamiseen liittyviä palvelukseenottamis- ja koulutusvaatimuksia sekä hyväksyntöjä koskevan ilmailumääräyksen SEC M1-1 muuttamisesta.

Ilmailun kielitaitomääräykset uudistettu

23.12.2016 9.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on 23.12.2016 antanut uudet määräykset PEL M2-92, Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi, sekä PEL M2-93, Kansallisten vaatimusten mukainen rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus. Määräykset tulevat voimaan 1.1.2017.

Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättämistä koskevaa määräystä muutettu (OPS M1-32)

23.12.2016 9.00

Vuodenvaihteen muutoksia

22.12.2016 15.45

Trafi on koonnut yhteen vuodenvaihteen muutoksia. Merenkulussa tulee voimaan mm. arktisten alueiden turvallisuus- ja ympäristömääräyksistä säätävä polaarikoodi ja merenkulkijoiden STCW-pätevyysvaatimukset täysimääräisinä. Tieliikenteen puolella mm. alkolukkolaki uudistuu, ajoneuvovero nousee, turvakieltoja myöntää jatkossa vain maistraatti ja maantieliikenteen kuljetusyritysten EU:n laajuinen riskiluokitusjärjestelmä tulee voimaan.

Eräiden ilmailumääräysten kumoaminen

21.12.2016 19.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 21.12.2016 määräyksen GEN M1-14, Eräiden ilmailumääräysten kumoaminen. Määräys tulee voimaan 1.1.2017.

Uusia AIR-sarjan ilmailumääräyksiä

20.12.2016 17.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 20.12.2016 määräykset AIR M1-5, Ilmailuvälineiden huoltotoiminta-, lentokelpoisuuden hallinta- ja muutostyövaatimukset ja AIR M5-10, Ultrakevyiden ilma-alusten lentokelpoisuus, valmistus ja rekisteröinti.