Ajankohtaista
 

Ajankohtaista

Artikkelit aiheesta: Merenkulku

Muistathan myös perusveneilytaidot – pelkät GPS-paikannukseen perustuvat navigointilaitteet eivät riitä vesillä

27.4.2017 11.00

Huviveneilykauden alkaessa Trafi ja Rajavartiolaitos muistuttavat veneilijöitä siitä, että pelkkään GPS-paikannukseen perustuva navigointi plotterin tai muun elektronisen merikartan avulla ei riitä, vaan vesillä liikkuessa tulee aina muistaa myös perusveneilytaidot, kuten riittävä tähystys.

IMOn merenkulkuyliopiston opiskelijat suomalaisen merenkulkuosaamisen ytimessä

27.4.2017 10.00

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMOn alaisen yliopiston, WMU:n opiskelijat tutustuvat parhaillaan suomalaiseen merenkulkualaan. Vierailun tarkoituksena on lisätä suomaisen merenkulun teknologiaosaamisen tunnettuutta maailmalla.

Oma asiointi -palvelussa huoltokatko ma 3.4. klo 18–20

3.4.2017 15.20

Oma asiointi -palvelu ei ole käytettävissä maanantaina 3.4. klo 18–20 huoltokatkon vuoksi.

Merenkulun ja veneilyn tutkimus ulottuu painolastivesistä jääluokkasääntöihin ja veneilykulttuuriin

30.3.2017 15.00

Trafi on mukana monenlaisissa merenkulkuun ja vesillä liikkumiseen liittyvissä tutkimuksissa, joiden aihepiirit vaihtelevat ympäristökysymyksistä talvimerenkulun säännöksiin ja veneilykulttuuriin. Aiheesta kiinnostuneet ovatkin tervetulleita kaikille avoimeen Trafin merenkulun tutkimusseminaariin 12.4., jossa esitellään merenkulun tutkimuksen uusimpia kuulumisia.

Oma asiointi -palvelussa huoltokatko to 30.3. klo 9–11

28.3.2017 8.00

Oma asiointi -palvelu ei ole käytettävissä torstaina 30.3. klo 9–11 huoltokatkon vuoksi.

Osa verkkopankkitunnuksista ei ole käytettävissä su 26.3. klo 5–7

24.3.2017 14.00

Miten konttipunnitusmääräyksen soveltaminen on onnistunut Suomessa - vastaa kyselytutkimukseen!

21.3.2017 12.38

Pätevyyskirjan aitouden ja voimassaoloajan voit nyt tarkistaa Trafin sähköisessä asiointipalvelussa

20.3.2017 13.47

Oma asiointi -palvelussa huoltokatko maanantaina klo 18-21

17.3.2017 8.00

Riskiperusteista valvontaa kohdistetaan myös kotimaanliikenteen matkustaja-aluksiin – lisätietoa turvallisuuspäivillä

15.3.2017 12.25

Trafi järjestää kevään aikana kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjille turvallisuuspäivän eri puolilla Suomea.

Oma asiointi -palvelussa huoltokatko ma 13.3. klo 18–20

10.3.2017 8.00

Oma asiointi -palvelu ei ole käytettävissä maanantaina 13.3.2017 klo 18–20 huoltokatkon vuoksi.

Määräystä alusten hengenpelastuslaitteista täsmennetty – lisäys mahdollistaa vaihtoehtoiset, saman turvallisuustason ratkaisut

24.2.2017 9.00

Trafi on täsmentänyt määräystä alusten hengenpelastuslaitteista. Määräyksen sisältö itsessään ei ole muuttunut nyt voimassa olevasta, vaan nykyiseen määräykseen on vain lisätty kohta, jolla mahdollistetaan vaihtoehtoisten hengenpelastusratkaisujen käyttö ja kehittyminen.

Tietopaketti kalastusalusten vakavuudesta

15.2.2017 16.00

Kalastusalusten vakavuuteen liittyy monia erityiskysymyksiä, mutta kalastusalusten vakavuutta koskevat viranomaismääräykset on pyritty pitämään kohtuullisina ja tarkoituksenmukaisina, kun otetaan huomioon alusten koko ja olemassa oleva vakavuusaineisto.

Veneilevän Suomen profiilia ja sähköisiä palveluja venemessuilla

10.2.2017 12.00

Trafi on mukana 10.-19.2.2017 järjestettävillä Vene Båt 2017 -venemessuilla Helsingin messukeskuksessa. Tule kysymään veneilyturvallisuudesta, sähköisistä palveluista tai jututtamaan asiantuntijoita venerekisteristä sekä vastavalmistuneesta, laajasta veneilytutkimuksesta.

Veneilyturvallisuus on parantunut – suomalaisten keskivertovene on pieni ja vanha

10.2.2017 10.45

Veneilyturvallisuus on lisääntynyt ja Suomen venekanta on kasvanut viimeisten vuosien aikana, selviää Trafin uudesta tutkimuksesta, joka antaa kattavan kuvan suomalaisen veneilyn nykytilasta. Pääsääntöisesti suomalaiset veneilijät ovat kokeneita ja entistä ympäristötiedostavampia. Yleisimmin käytössä on pieni, vanha perämoottorivene.

Joustavuutta alusten hengenpelastuslaiteratkaisuihin – turvallisuustasosta ei tingitä

3.2.2017 14.00

Trafi on päivittämässä alusten hengenpelastuslaitteista annettua määräystä. Vaatimuksia hengenpelastuslaitteilta vaadittavista turvallisuustasoista ei olla muuttamassa, mutta päivityksellä mahdollistetaan vaihtoehtoisten ratkaisujen käyttö nykymääräystä joustavammin.

Aluksen IOPP-todistuskirjan erottaminen harmonisointijärjestelmästä

2.2.2017 15.10

Trafi sallii aluksen IOPP-todistuskirjan erottamisen harmonisointijärjestelmästä helpottaakseen kansainvälisen painolastivesiyleissopimuksen täytäntöönpanoa aluksilla.

Lappilainen merikarhu, haluatko vaikuttaa merenkulun turvallisuuteen?

30.1.2017 10.00

Määräyshankepäätökset jääluokkamääräyksistä ja jääluokkien vastaavuuksista

19.1.2017 16.00

Trafi on julkaissut määräyshankepäätökset jääluokkamääräyksistä ja niiden soveltamisesta sekä hyväksyttyjen luokituslaitosten antamia luokitusmerkintöjä vastaavista suomalaisista jääluokista.

Sopimukset aluksia katsastavien luokituslaitosten kanssa uudistettu

5.1.2017 16.50

Trafi on uusinut sopimukset aluksia katsastavien hyväksyttyjen luokituslaitosten kanssa. Uudet sopimukset liitteineen tulivat voimaan 1.1.2017. Uudistetussa sopimuksessa luokituslaitoksille on delegoitu lisää katsastus- ja todistuksenantotehtäviä.

Merenkulun vuosi 2016: paljon pieniä onnettomuuksia

5.1.2017 11.59

Merenkulussa sattui viime vuonna varsin paljon onnettomuuksia, mutta ne eivät olleet vakavia. Kokonaisuutena suomalaisen merenkulun turvallisuustilanne on hyvä.

Vuodenvaihteen muutoksia

22.12.2016 15.45

Trafi on koonnut yhteen vuodenvaihteen muutoksia. Merenkulussa tulee voimaan mm. arktisten alueiden turvallisuus- ja ympäristömääräyksistä säätävä polaarikoodi ja merenkulkijoiden STCW-pätevyysvaatimukset täysimääräisinä. Tieliikenteen puolella mm. alkolukkolaki uudistuu, ajoneuvovero nousee, turvakieltoja myöntää jatkossa vain maistraatti ja maantieliikenteen kuljetusyritysten EU:n laajuinen riskiluokitusjärjestelmä tulee voimaan.

LVM: Trafin maksuihin muutoksia vuodenvaihteessa

15.12.2016 14.00

Laivapalojen ennaltaehkäisyyn ja sammuttamiseen panostetaan jatkuvasti – teknologian kehitys tuonut uusia haasteita

12.12.2016 11.00

Laivapalot ovat Euroopassa melko harvinaisia merionnettomuuksia, mutta tapahtuessaan niiden seuraukset saattavat kuitenkin olla vakavia. Siksi laivapalojen torjuntaan ja ehkäisyyn panostetaan ennakolta. Parhaillaan asiaa työstetään sekä kansainvälisessä merenkulkujärjestö IMOssa, Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSAssa että erillisessä kansainvälisessä MIRG-hankkeessa.

Merenkulun turvallisuustutkimus ammentaa digitalisaation ja uusien teknologioiden hyödyistä

25.11.2016 9.00

Itämeren merten moottoritiet, navigointiteknologian uutuudet, digitaalisuuden hyödyntäminen ja muut merenkulun turvallisuustutkimuksen ajankohtaiset tutkimustulokset kokosivat tänään laajasti alan asiantuntijoita yhteen Vantaalle.

Merenkulun onnettomuudet lisääntyneet

24.11.2016 10.09

Vuoden 2016 tammi-syyskuun aikana Trafin tietoon tuli 36 Suomen aluevesillä ja 34 suomalaisille aluksille tapahtunutta kauppamerenkulun onnettomuutta, mikä on enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Trafin asiantuntijat arvioivat, että onnettomuuksista suurin osa johtui puutteellisesta tilannetietoisuudesta aluksilla. Taustalla monessa onnettomuudessa oli arvion mukaan puutteellinen turvallisuuskulttuuri.

Laskentakaavoja jääkuormille ja murtolujuudelle sekä vaihtoehtoja jäävallien kairaamiselle – talvimerenkulun tutkimuksista apua moneen

28.10.2016 12.00

Talvimerenkulun tutkimussarjassa on juuri valmistunut neljä uutta tutkimusta. Nyt julkaistuissa tutkimuksissa tarkasteltiin laivojen kuljetuskoneistojen osissa käytettävän pallografiittivaluraudan murtolujuuden testaamista, kehitettiin laskentatapa ruoripotkurilaitteiden kohtaamille jääkuormille, mitattiin laivan kulkuvastusta jäärännissä ja etsittiin vaihtoehtoja kairaamiselle jäävallien ja -rännien vedenalaisen osan mittaamisessa.

Pitkäaikainen tavoite Itämeren ja Pohjanmeren alusten typenoksidipäästöjen rajoittamisessa maaliin

27.10.2016 20.05

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO hyväksyi tänään 27.10.2016 Itämeren ja Pohjanmeren typenoksidipäästöjen erityisalueeksi eli NECA-alueeksi. Itämeren kohdalla päätös saattaa maaliin lähes vuosikymmenen kansainvälisen neuvottelutyön.

Vuokravenesääntelyn vapauttamisen vaikutukset puntarissa

19.10.2016 12.43

Trafi on tehnyt vaikutusarvion vuokraveneitä koskevien erityissäädösten kumoamisen vaikutuksista. Vaikutusten arviointi toimii tausta-aineistona, kun Trafi pohtii vuokraveneitä koskevien säädösten kehittämistä osana hallituksen kärkihankkeiden edistämistä.

LVM: Vesiliikennelaki uudistetaan

19.10.2016 12.00