Ajankohtaista
 

Ajankohtaista

Artikkelit aiheesta: Merenkulku

Uusi määräyshankepäätös: Kelpoisuusvaatimukset liikenteen lääkäri- ja psykologijärjestelmissä

12.10.2017 13.40

Oma asiointi -palvelussa huoltokatko to 12.10 klo 8–10

9.10.2017 13.00

Oma asiointi -palvelu ei ole käytettävissä torstaina 12.10. klo 8–10 huoltokatkon vuoksi.

Pienille kotimaanliikenteen matkustaja-aluksille kehitteillä omaa EU-sääntelyä

9.10.2017 10.50

EU pyrkii yhdenmukaistamaan jäsenmaiden kotimaanliikenteen matkustaja-aluksia koskevaa säädöksiä, jotta alusten liikuteltavuus jäsenmaiden välillä paranisi ja valmistajien mahdollisuudet sarjatuotantoon lisääntyisivät.

Sopimukset luokituslaitosten kanssa on uudistettu

3.10.2017 12.02

Uudistetussa sopimuksessa luokituslaitoksille on delegoitu lisää katsastus- ja todistuksenantotehtäviä. Trafi ei jatkossa suorita luokitettujen alusten meriturvallisuuskatsastuksia.

Lisäpätevyydet voimaan IGF-aluksilla työskenteleville 5.10.2017

3.10.2017 12.02

Matalan leimahduspisteen polttoainetta käyttävien IGF-alusten miehistöille tulee voimaan lisäpätevyysvaatimuksia 5.10.2017. Lisäpätevyyksillä halutaan varmistaa alusturvallisuus esimerkiksi LNG:tä tai metanolia polttoaineenaan käyttävillä aluksilla.

Ateenan yleissopimus ja merilain muutokset voimaan Suomessa 5.9.2017

3.10.2017 12.00

Ateenan vuoden 2002 yleissopimuksella määrätään mm. rahdinkuljettajan vastuusta ja vakuuttamisvelvollisuudesta matkustajien ja matkatavaroiden kansainvälisissä merikuljetuksissa.

Sähköiset vesikulkuneuvopalvelut eivät käytettävissä to 5.10. klo 9–10

2.10.2017 14.00

Sähköiset vesikulkuneuvopalvelut eivät ole käytettävissä torstaina 5.10. klo 9–10 huoltokatkon vuoksi.

Veneilyonnettomuuksia vähemmän kuin vuosiin

29.9.2017 11.50

Kulunut kesä sujui vesiliikenteen näkökulmasta aikaisempaa turvallisemmin ja Trafin arvion mukaan on mahdollista, että tästä tulee turvallisin veneilyvuosi koskaan. Vesiliikenneonnettomuuksissa on menehtynyt elokuun loppuun mennessä 22 ihmistä, mikä on lähes puolet vähemmän kuin viime vuonna vastavana ajanjaksona.

Häiriöitä KATSO-tunnistuksessa

28.9.2017 10.00

Joillain asiakkailla saattaa esiintyä häiriöitä KATSO-tunnistuksessa.

Asiointipalveluissa saattaa esiintyä häiriöitä

25.9.2017 18.00

Asiontipalveluissa saattaa esiintyä häiriöitä huoltotoimenpiteiden vuoksi.

Arktista merellistä yhteistyötä on tarkoitus tiivistää

13.9.2017 10.00

Arktisen neuvoston merellinen yhteistyöryhmä (Task Force on Arctic Marine Cooperation) kokoontuu Helsingissä 14.-15.9.2017. Keskustelun ytimessä ovat meriyhteistyön kehittäminen sekä ehdotukset yhteistyön organisoinnista.

IMOn painolastivesiyleissopimus voimaan tänään

8.9.2017 10.30

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMOn painolastivesiyleissopimus tulee voimaan tänään 8.9.2017. Sopimuksen tarkoituksena on ehkäistä haitallisten vieraslajien leviäminen alusten painolastiveden välityksellä.

Merenkulun vuosi on sujunut turvallisesti Suomen aluevesillä

2.8.2017 15.25

Merenkulun turvallisuuden tila Suomen aluevesillä ja suomalaisilla aluksilla on viime vuosina ollut hyvä ja vakaa. Vakavia merionnettomuuksia ei vuoden 2017 ensimmäisen puolen vuoden aikana sattunut.

IMO-päätös: Painolastivesien käsittelylaitteiston asennukselle kahden vuoden lisäaika

12.7.2017 16.00

Alusten painolastivesien mukana kulkeutuvien haitallisten vieraslajien leviämisen estämiseksi annettu kansainvälinen painolastivesiyleissopimus tulee voimaan 8.9.2017. Heinäkuun alussa 2017 Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) hyväksyttiin päivitetty aikataulu painolastivesikäsittelylaitteistojen asennukselle (B-3 sääntö). Osalle aluksista tuli painolastivesien käsittelylaitteiston asentamiseen kahden vuoden lisäaika.

Raskaan polttoöljyn käyttö arktisella merialueella uutena aiheena IMO-kokousten asialistalle

11.7.2017 9.55

Suomen tavoitteet saavutettiin hyvin kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO:n meriympäristön suojelukomitean kokouksessa Lontoossa 3.–7. heinäkuuta.

Liikenteen päästöistä päivitettyä tietoa – nyt mukana myös sähköautot ja metro

10.7.2017 16.00

Tie- raide-, vesi-, ilma- ja muun liikenteen energiankäytön ja päästöjen laskemiseen tarkoitettu LIPASTO Yksikköpäästöt -tietokanta uudistui. Avoimen tiedon onlinejärjestelmä sisältää ajantasaiset päästökertoimet myös uusimmille kulkuvälineille, kuten Euro 6 -päästöluokan ajoneuvoille ja sähköautoille. LIPASTOn uudistamisen rahoittivat Trafi ja Liikennevirasto, ja sen toteutti Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Talvimerenkulun tutkimusprojektien rahoitushaku alkoi

30.6.2017 14.00

Talvimerenkulun tutkimusprojektien rahoitushaku vuodelle 2018 on käynnistynyt. Trafin, Liikenneviraston ja Ruotsin Merenkulkulaitoksen (SMA) myöntämää tutkimusavustusta voi hakea erilaisiin talvimerenkulun tutkimushankkeisiin. Viimeinen hakupäivä on 15.9.2017.

Häiriö Trafin puhelinpalvelussa

21.6.2017 14.00

Trafin puhelinpalvelussa on havaittu häiriö, jonka arvioidaan kestävän iltaan asti. Sähköposti ja chat-palvelu toimivat normaalisti.

Oma asiointi -palvelu ei ole käytettävissä ke 21.6. klo 8.30–10

19.6.2017 11.00

Oma asiointi -palvelu ei ole käytettävissä keskiviikkona 21.6. klo 8.30–10 huoltokatkon vuoksi.

Painolastivesiyleissopimus ja hiilidioksidipäästöjen raportointi vaikuttavat merenkulun arkeen

16.6.2017 11.45

Syyskuussa voimaan tuleva painolastivesiyleissopimus tuo vaatimuksia varustamoille, kuten myös EU:n merenkulun hiilidioksidipäästöjen raportoinnista säätävä MRV-asetus.

Talvimerenkulun tutkimuksista tietoa myös jääluokkamääräysten kehittämiseen

14.6.2017 16.00

Trafi on lähettänyt jääluokkamääräysten uuden version lausuntokierrokselle ja samalla lausunnoille on lähtenyt myös määräys jääluokkien vastaavuudesta. Ehdotetuilla jääluokkamääräysten muutoksilla on tarkoitus selkeyttää nykyisiä määräyksiä. Kokonaan uutena mukaan ehdotetaan ruoripotkurilaitteiden mitoitusta koskevaa osiota. Uusittujen määräysten valmistelussa on hyödynnetty myös tutkimustietoa.

Uusi vene kiikarissa? Tarkista veneen tiedot helposti rekisteritunnuksen perusteella

14.6.2017 10.00

Oletko ostamassa käytettyä venettä ja haluatko tietää tarkemmin veneen rekisteritiedoista ja omistushistoriasta? Tai yritätkö löytää veneen nykyisen omistajan? Tiedot saa nykyään helposti Trafin sähköisistä palveluista veneen rekisteritunnuksen perusteella.

Suomi: Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kannattaa hyödyntää meriympäristön hyväksi

9.6.2017 16.20

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön mahdollisuudet meriympäristön kestävän kehityksen turvaamiseksi nousivat esille YK:n valtamerikonferenssin eilen 8.6. Suomen järjestämässä sivutapahtumassa New Yorkissa. Tilaisuudessa näkökulmaa kartoitettiin erityisesti suomalaisen meriklusteriosaamisen lähtökohdista.

Puhtia polaarikoodin toimeenpanoon - uusi foorumi avustaa arktisen merenkulun parhaiden käytäntöjen jakamisessa

7.6.2017 16.00

Arktisen neuvoston mertensuojeluryhmä PAME perusti polaarikoodin toimeenpanon tueksi uuden foorumin, joka kokoontui ensimmäisen kerran Lontoossa 5.-6.6.2017. Foorumin tarkoituksena on jakaa arktisen merenkulun parhaita käytäntöjä.

Suurtapahtumat vaikuttavat veneilyyn

7.6.2017 11.50

Trafi ja Liikennevirasto muistuttavat, että veneilykauden alussa jokaisen veneilijän kannattaa palauttaa mieleen väistämissäännöt ja se, miten veneellä käyttäydytään kesätapahtumissa. Perjantain Kaivopuiston lentonäytös Helsingissä aiheuttaa rajoituksia veneilyn lisäksi myös lennokeille.

Osa palveluista poissa käytöstä Oma asiointi -palvelussa ke 7.6. klo 16–19

5.6.2017 13.00

Oma asiointi -palvelussa huoltokatko to 8.6. klo 8.30–10

5.6.2017 12.00

Oma asiointi -palvelu ei ole käytettävissä torstaina 8.6. klo 8.30–10 huoltokatkon vuoksi.

Itämeren alueen meriturvallisuuden ja meriliikenteen ympäristövaikutusten tutkimus ja kehitys esillä Brysselissä

1.6.2017 12.40

EU:n Itämeri-strategian meriturvallisuuden ja ympäristön politiikka-alojen alla tehtävää työtä esiteltiin Trafin ja Tanskan merenkulkulaitoksen yhteisessä seminaarissa Brysselissä kuluvan viikon tiistaina 30.5.2017. Tilaisuuteen osallistuivat niin komission, Euroopan parlamentin kuin merenkulun kansainvälisten organisaatioiden ja sidosryhmien edustajia.

Polaarikoodin toimeenpanon tueksi uusi foorumi - arktisen merenkulun parhaat käytännöt kaikkien saataville

31.5.2017 17.33

Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden myötä Suomella on puheenjohtajuus myös Arktisen neuvoston mertensuojelutyöryhmän, PAMEn uudessa merenkulun foorumissa. Lontoossa keräännytään ensi viikon alussa 5.-6.6.2017 tämän arktisen merenkulun parhaiden käytäntöjen foorumin äärellä. Trafi organisoi tilaisuuden yhdessä USAn, Kanadan ja PAMEn sihteeristön kanssa.

Oma asiointi -palvelu ei ole käytettävissä ti 23.5. klo 8–10

22.5.2017 8.00

Oma asiointi -palvelu ei ole käytettävissä tiistaina 23.5. klo 8–10 huoltokatkon vuoksi.