Ajankohtaista
 

Ajankohtaista

Artikkelit aiheesta: Rautatiet

Selfie raiteilla voi tappaa - kampanja muistuttaa rautateiden vaaroista

20.2.2017 9.30

Trafi, Liikennevirasto, VR Group ja Aseman lapset ry aloittavat kampanjan rataturvallisuuden puolesta. Kampanjan tavoitteena on saada etenkin nuoret ymmärtämään, että radalla liikkuminen on hengenvaarallista.

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä

29.12.2016 10.20

Uusi määräys: Suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän osajärjestelmistä annetun määräyksen kumoaminen

22.12.2016 12.05

Uusi määräys: Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen kuormausmääräysten kumoaminen

22.12.2016 8.00

LVM: Trafin maksuihin muutoksia vuodenvaihteessa

15.12.2016 14.00

Trafin avoin data kattaa nyt kaikki liikennemuodot

2.12.2016 11.00

Trafi on avannut rautateiden kalustorekisterin ja ilma-alusrekisterin tietoja avoimena datana. Aikaisemmin on avattu jo tie- ja vesiliikenteen avointa dataa eli nyt kaikkien liikennemuotojen rekisteritietoja löytyy avoimena Trafin sivuilta.

Määräyshankepäätös ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

14.11.2016 12.30

Trafi on tehnyt määräyshankepäätöksen ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Määräyshankepäätös rautatiejärjestelmän kelpoisuusasioista

11.11.2016 12.45

Trafi on tehnyt määräyshankepäätöksen rautatiejärjestelmän kelpoisuusasioista (Kelpoisuusmääräys)

Tasoristeysonnettomuuksia ja ratatöitä - rautateiden turvallisuus tilastojen valossa

3.11.2016 8.00

Tilastojen valossa junaliikenteen turvallisuus on säilynyt Suomessa hyvällä tasolla. Trafin raideliikenteen turvallisuuskatsauksissa käydään läpi junaliikenteen yleisen turvallisuuden lisäksi myös tasoristeysten, vaihtotöiden ja ratatöiden turvallisuutta.

Kehittyvä liikenne vaatii rohkeita avauksia ja rohkeita toimijoita

14.10.2016 9.15

”Liikenneala on suuressa murroksessa. Digitalisaatio, automatisaatio, jakamistalous ja uudenlaiset palvelut muuttavat liikennemarkkinoita kaikkialla maailmassa”, sanoi Trafin pääjohtaja Kari Wihlman tänään 14.10.2016 järjestetyssä Trafi 2016 -sidosryhmätilaisuudessa Finlandia-talolla.

Määräyshankepäätös: Suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän osajärjestelmistä annetun määräyksen kumoaminen

26.9.2016 12.00

Trafi on tehnyt määräyshankepäätöksen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän osajärjestelmistä annetun määräyksen kumoaminen

Liikenteen itsemurhia voidaan ehkäistä

19.9.2016 12.30

Liikenteen itsemurhista noin kaksi kolmasosaa tapahtuu raideliikenteessä ja yksi kolmasosa tieliikenteessä selviää Trafin, liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenneturvan uudesta selvityksestä. Itsemurhien ehkäisytyössä keskeistä on yhteinen tahtotila, eri toimijoiden yhteistyö ja monipuoliset toimenpiteet. Tieliikenteen itsemurhien ehkäisyssä myös ajoterveyden arviointi nousee mukaan yhtenä keinona.

Määräyshankepäätös: Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä

14.9.2016 13.05

Trafi pyytää selvityksen Höyryveturimatkat 1009 Oy:n turvallisuusjohtamisjärjestelmästä

22.7.2016 13.00

Torstaina 21.7.2016 järjestetyssä kuulemistilaisuudessa saatujen selvitysten pohjalta Trafi ei saanut varmuutta siitä, että Höyryveturimatkat 1009 Oy noudattaisi turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä toiminnassaan.

Uusi määräys: Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

28.6.2016 10.06

Uusi määräys: Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

22.6.2016 12.40

Lausuntopyyntö: Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

9.6.2016 12.40

Päivän tärkein pysähdys – huomenna 10.6. vietetään kansainvälistä tasoristeyspäivää

9.6.2016 11.00

Trafi muistuttaa kansainvälisenä tasoristeyspäivänä, että tasoristeyksessä pysähtyminen saattaa olla päivän tärkein pysähdyksesi.

Lausuntopyyntö rautatiemääräysluonnoksesta: Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

29.4.2016 13.15

Määräys: Rautateiden viestintäjärjestelmä

15.4.2016 13.25

Määräyshankepäätös: Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

4.3.2016 10.30

Metroliikenteen valvonta Trafin vastuulle

1.3.2016 9.00

Trafi vastaa 1.3.2016 alkaen metroliikenteen turvallisuusvalvonnasta. Samaan aikaan metroliikenteestä tulee ilmoituksenvaraista toimintaa.

Määräys: Kaupunkiraideliikenne

3.2.2016 12.20

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 1.2.2016 määräyksen kaupunkiraideliikenteestä (TRAFI/55722/03.04.02.00/2015).

Rautatieliikenne turvallisin liikennemuoto – tieliikenne peränpitäjä

22.1.2016 10.55

Vuodenvaihteen muutoksia

22.12.2015 12.00

Selvitys liikennejärjestelmän turvallisuuskulttuurin ja Trafin toiminnan kehittämiseksi

3.12.2015 10.00

Trafi on tilannut SITO Oy:ltä turvallisuuskulttuuritutkimuksen, johon on kutsuttu 85 toimijaa ilmailusta, rautatieliikenteestä ja merenkulusta. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida suomalaisen liikennejärjestelmän turvallisuuskulttuurin nykytila, jotta Trafi saa pohjatietoa oman toiminnanohjauksensa kehittämiseen ja arviointiin.

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta kaupunkiraideliikennemääräys

2.11.2015 10.35

Kyseessä on uusi määräys, joka annetaan kaupunkiraideliikenteestä annettavan lain (HE 43/2015 vp) nojalla. Määräystä sovelletaan metro – ja raitioliikenteeseen (kaupunkiraideliikenne). Määräyksellä määrätään muun muassa kaupunkiraideliikenteessä toiminnanharjoittajalta vaadittavasta turvallisuusjohtamisjärjestelmästä sekä turvallisuustavoitteista, Trafille valvontaa varten tehtävistä ilmoituksista sekä liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tehtäviä hoitavien lääketieteellisistä kelpoisuusvaatimuksista. Perustelut määräyksen antamiselle ovat perustelumuistossa.

Liikenteen turvallisuus- ja ympäristökatsaukset on julkaistu

30.9.2015 12.00

Trafi on julkaissut liikenteen turvallisuus- ja ympäristövaikutusten katsaukset tältä vuodelta.

Metro- ja raitioliikenteestä tulossa ilmoituksenvaraista toimintaa - Trafi valvova viranomainen

29.9.2015 9.00

Maanantaina 28.9. annetun lakiesityksen mukaan metro- ja raitioliikenteestä tulisi ilmoituksenvaraista toimintaa. Ilmoitus tehtäisiin Trafille, joka vastaisi myös metro- ja raitioliikenteen turvallisuusvalvonnasta. Esityksen mukaan Trafi ei kuitenkaan anna teknisiä määräyksiä tai hyväksy kalustoa tai infraa käyttöön otettavaksi.

Junaradalle kasatuilla esineillä voi olla vakavat seuraukset

17.7.2015 9.00

Miltä näyttää junan alle jäänyt puu? Litistääkö juna euron kolikon? Kuinka kovaa vauhtia kivi lentää junaradalta? Lasten ja nuorten leikit junaradan läheisyydessä ovat arvaamattomia. Harmittomaksi tarkoitetut, ajattelemattomat kokeilut saattavat johtaa vakaviinkin onnettomuuksiin.