Ajankohtaista
 

Ajankohtaista

Artikkelit aiheesta: Rautatiet

Asiointipalveluiden häiriö korjattu

24.11.2017 10.45

Trafin asiointipalvelussa oli aamulla teknisiä ongelmia. Mikäli epäilet, että sinulla on jäänyt asioinnissa tapahtuma kesken, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Uusi määräyshankepäätös: Rautatieyrityksen toimiluvan hakeminen

6.11.2017 10.30

Uusi määräyshankepäätös: Kelpoisuusvaatimukset liikenteen lääkäri- ja psykologijärjestelmissä

12.10.2017 13.40

Häiriöitä KATSO-tunnistuksessa

28.9.2017 10.00

Joillain asiakkailla saattaa esiintyä häiriöitä KATSO-tunnistuksessa.

Asiointipalveluissa saattaa esiintyä häiriöitä

25.9.2017 18.00

Asiontipalveluissa saattaa esiintyä häiriöitä huoltotoimenpiteiden vuoksi.

Rautatieturvallisuus on hyvällä tasolla

15.9.2017 14.05

Rautateiden turvallisuustilanne on Suomessa hyvä. Merkittävien onnettomuuksien kokonaismäärässä on laskeva trendi. Rautatieturvallisuuden ongelmakohtina ovat edelleen tasoristeysonnettomuudet ja allejäännit sekä junaliikennettä tukevassa vaihtotyössä ja kunnossapidossa tapahtuneet onnettomuudet.

Liikenteen päästöistä päivitettyä tietoa – nyt mukana myös sähköautot ja metro

10.7.2017 16.00

Tie- raide-, vesi-, ilma- ja muun liikenteen energiankäytön ja päästöjen laskemiseen tarkoitettu LIPASTO Yksikköpäästöt -tietokanta uudistui. Avoimen tiedon onlinejärjestelmä sisältää ajantasaiset päästökertoimet myös uusimmille kulkuvälineille, kuten Euro 6 -päästöluokan ajoneuvoille ja sähköautoille. LIPASTOn uudistamisen rahoittivat Trafi ja Liikennevirasto, ja sen toteutti Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Häiriö Trafin puhelinpalvelussa

21.6.2017 14.00

Trafin puhelinpalvelussa on havaittu häiriö, jonka arvioidaan kestävän iltaan asti. Sähköposti ja chat-palvelu toimivat normaalisti.

Yksityisraiteiden sääntely tarkastelun alla

2.6.2017 15.00

Trafin uudessa vaikutusten arvioinnissa luupin alla on yksityisraiteita koskevan sääntelyn kehittäminen. Nykysääntelyn koetaan aiheuttavan runsaasti hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Arvioinnin mukaan parhainten sääntelyä kehitettäisiin ottamalla käyttöön kaikkia yksityisraiteen haltijoita koskevat kansalliset turvallisuusjohtamisjärjestelmä- ja käyttöönottolupavaatimukset.

Uusi määräys: Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä (VAK 2017)

19.5.2017 9.43

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 18.5.2017 määräyksen Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä.
Määräys tulee voimaan 22.5.2017.

Rautatiekaluston romutustodistus käyttöön

16.5.2017 14.50

Määräyshankepäätös veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

9.5.2017 9.15

Trafi on tehnyt määräyshankepäätöksen veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto.

Selfie raiteilla voi tappaa - kampanja muistuttaa rautateiden vaaroista

20.2.2017 9.30

Trafi, Liikennevirasto, VR Group ja Aseman lapset ry aloittavat kampanjan rataturvallisuuden puolesta. Kampanjan tavoitteena on saada etenkin nuoret ymmärtämään, että radalla liikkuminen on hengenvaarallista.

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä

29.12.2016 10.20

Uusi määräys: Suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän osajärjestelmistä annetun määräyksen kumoaminen

22.12.2016 12.05

Uusi määräys: Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen kuormausmääräysten kumoaminen

22.12.2016 8.00

LVM: Trafin maksuihin muutoksia vuodenvaihteessa

15.12.2016 14.00

Trafin avoin data kattaa nyt kaikki liikennemuodot

2.12.2016 11.00

Trafi on avannut rautateiden kalustorekisterin ja ilma-alusrekisterin tietoja avoimena datana. Aikaisemmin on avattu jo tie- ja vesiliikenteen avointa dataa eli nyt kaikkien liikennemuotojen rekisteritietoja löytyy avoimena Trafin sivuilta.

Määräyshankepäätös ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

14.11.2016 12.30

Trafi on tehnyt määräyshankepäätöksen ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Määräyshankepäätös rautatiejärjestelmän kelpoisuusasioista

11.11.2016 12.45

Trafi on tehnyt määräyshankepäätöksen rautatiejärjestelmän kelpoisuusasioista (Kelpoisuusmääräys)

Tasoristeysonnettomuuksia ja ratatöitä - rautateiden turvallisuus tilastojen valossa

3.11.2016 8.00

Tilastojen valossa junaliikenteen turvallisuus on säilynyt Suomessa hyvällä tasolla. Trafin raideliikenteen turvallisuuskatsauksissa käydään läpi junaliikenteen yleisen turvallisuuden lisäksi myös tasoristeysten, vaihtotöiden ja ratatöiden turvallisuutta.

Kehittyvä liikenne vaatii rohkeita avauksia ja rohkeita toimijoita

14.10.2016 9.15

”Liikenneala on suuressa murroksessa. Digitalisaatio, automatisaatio, jakamistalous ja uudenlaiset palvelut muuttavat liikennemarkkinoita kaikkialla maailmassa”, sanoi Trafin pääjohtaja Kari Wihlman tänään 14.10.2016 järjestetyssä Trafi 2016 -sidosryhmätilaisuudessa Finlandia-talolla.

Määräyshankepäätös: Suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän osajärjestelmistä annetun määräyksen kumoaminen

26.9.2016 12.00

Trafi on tehnyt määräyshankepäätöksen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän osajärjestelmistä annetun määräyksen kumoaminen

Liikenteen itsemurhia voidaan ehkäistä

19.9.2016 12.30

Liikenteen itsemurhista noin kaksi kolmasosaa tapahtuu raideliikenteessä ja yksi kolmasosa tieliikenteessä selviää Trafin, liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenneturvan uudesta selvityksestä. Itsemurhien ehkäisytyössä keskeistä on yhteinen tahtotila, eri toimijoiden yhteistyö ja monipuoliset toimenpiteet. Tieliikenteen itsemurhien ehkäisyssä myös ajoterveyden arviointi nousee mukaan yhtenä keinona.

Määräyshankepäätös: Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä

14.9.2016 13.05

Trafi pyytää selvityksen Höyryveturimatkat 1009 Oy:n turvallisuusjohtamisjärjestelmästä

22.7.2016 13.00

Torstaina 21.7.2016 järjestetyssä kuulemistilaisuudessa saatujen selvitysten pohjalta Trafi ei saanut varmuutta siitä, että Höyryveturimatkat 1009 Oy noudattaisi turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä toiminnassaan.

Uusi määräys: Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

28.6.2016 10.06

Uusi määräys: Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

22.6.2016 12.40

Lausuntopyyntö: Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

9.6.2016 12.40

Päivän tärkein pysähdys – huomenna 10.6. vietetään kansainvälistä tasoristeyspäivää

9.6.2016 11.00

Trafi muistuttaa kansainvälisenä tasoristeyspäivänä, että tasoristeyksessä pysähtyminen saattaa olla päivän tärkein pysähdyksesi.