Käsittelyajat
 

Käsittelyajat

Tällä sivulla on tietoa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämien lupien keskimääräisistä odotettavissa olevista käsittelyajoista. Käsittelyaika lasketaan alkavaksi siitä, kun Trafi on saanut kaikki asiassa tarvittavat selvitykset.

Ilmailu

Asia Käsittelyaika (työpäiviä, jos ei muuta ilmoitettu)
Lentotoiminnan lupia  
Lentotoimintaluvat (EU-OPS/EASAn mukainen AOC, AOC = air operator certificate) 90
Liikennelupa 3 kk
Lentokoulutusorgaanisaation lupia  
EU-koulutusorganisaation toimiluvat 60
Kansalliset koulutusluvat / JAR PPL organisaatiot 30
Ilmailun lupakirjoja  
Mekaanikkojen lupakirjan, kelpuutuksen myöntäminen 14
Lentohenkilöstön lupakirjan, kelpuutuksen tai oikeuden myöntäminen 14
Lennonvarmistushenkilöstön lupakirjan, kelpuutuksen tai oikeuden myöntäminen 14
Harrasteilmailun lupakirjan, kelpuutuksen tai oikeuden myöntäminen 14
Lennonvarmistuksen hyväksyntöjä  
Lennonvarmistuslaitteiden ja niiden muutosten hyväksyntä 20
Lennonvarmistusjärjestelmien ja niiden muutosten hyväksynnät 20
Turva-asioita  
Turvahenkilöstön hyväksyntä 14
Ilmailun huolto-organisaatioiden lupia  
Toimiluvat ja niiden muutokset 90
Käsikirjamuutokset 10
Huolto-ohjelman hyväksyntä 25
Ilma-alusten lupia  
Lentokelpoisuustodistuksen myöntäminen 5
Melutodistuksen myöntäminen 10
Lupa ilmailuun 5
Ilma-alusten rekisteröinti- ja kiinnitysasioita  
Ilma-aluksen rekisteröinti 15
Ilma-aluksen poistaminen rekisteristä 15
Ilma-aluksen rekisteröintimuutokset 15
Ilma-aluksen kiinnityksen vahvistaminen 15
Ilma-aluksen kiinnityksen uudistaminen 15
Ilma-aluksen kiinnityksen kuolettaminen 15
Liikennelääketiede  
Ilmailulääkärin hyväksyntä  2 viikkoa
Ilmailulääketieteen keskuksen hyväksyntä 3 kuukautta
Ilmailun lääketieteellinen kelpoisuustodistus 2 viikkoa

 Merenkulku

Asia Käsittelyaika (työpäiviä, jos ei muuta ilmoitettu)
Alusten poikkeuslupia  
Alusten poikkeuslupa 10
Poikkeuslupa radiolaitteista 10
Poikkeuslupa navigointilaitteista 10
Poikkeuslupa hengenpelastuslaitteista 10
Poikkeuslupa liikennealueesta 10
Poikkeuslupa katsastuksista 10
Matkakohtainen vapautus 10
Liikennealueen rinnastus 10
Samanarvoiset järjestelyt 10
Vaihtoehtoiset suunnitelmat 10
Muu vapautus tai poikkeuslupa 10
Alusrekisterin asioita  
Aluksen rekisteröinti 15
Muutos alusrekisteritietoihin 15
Vesikulkuneuvojen asioita  
Korjauspyyntö rekisteriin 30
Rekisteristä poisto 30
Koetunnus 30
Erityistunnus 30
Merenkulun henkilölupia  
Pätevyyskirjat, lisäpätevyystodistukset ja kelpoisuustodistukset 3 viikkoa
Liikennelääketiede  
Merenkulun terveyspoikkeuslupa 4 viikkoa
Laiva-apteekkipoikkeuslupa 4 viikkoa

 Rautatiet

Asia Käsittelyaika (työpäiviä, jos ei muuta ilmoitettu)
Rautateiden henkilölupia  
Liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirja 14
Muut liikenneturvallisuustehtävissä toimivat, kelpoisuuskirja 14
Rautateiden kalustolupia  
Rautateillä liikkuvan kaluston rekisteröinti 15
Rautateillä liikkuvan kaluston käyttöönottolupa (RST) 40
Liikennelääketiede  
Asiantuntijalääkärin / työterveyshuollon ammattihenkilön hyväksyntä 2 viikkoa
Asiantuntijapsykologin hyväksyntä 2 viikkoa
Rautatieliikenteen terveyserivapaus 2 viikkoa

 Tieliikenne

Asia Käsittelyaika (työpäiviä, jos ei muuta ilmoitettu)
Tieliikenteen organisaatiolupia  
Autokoululuvat ja opetussuunnitelmat (kuljettajaopetus) 14
Ajoharjoitteluluvat 7
Opetusharjoittelukoululuvat 7
Katsastuksen toimilupa 30
Katsastuksen lopetus 30
Katsastuksen toimiluvan muutos 30
Ajoneuvojen luvanvaraiset korjaamot 30
Ajoneuvojen ilmoituksenvaraiset korjaamot 14
Nimettyjen tutkimuslaitoksien luvat 10
Hyväksyttyjen asiantuntijoiden luvat 10
A- ja B-tyypin ilmoitettujen laitoksien luvat 10
Tieliikenteen valvonta  
Ilmoitukset katsastustoiminnasta 10
Ilmoitukset vaarallisista/puutteellisista tuotteista 20
Tieliikenteen tyyppihyväksyntöjä  
Komponenttihyväksyntä 14
Ajoneuvojen rekisteröintiasioita  
Rekisteröinnin luovutuspäätökset tuntemattomalle 15
Diplomaattirekisteröinti 10
Koenumerotodistus 10
Vientirekisteröinti 10
Erityiskilvet 15
Lisäkilvet 30
Ajoneuvoverotuksen asioita  
Vammaisvapautukset 30
Laskutussopimukset 15
Vetolaiteilmoitukset 3
Verovelvollisuuden siirrot 30
Valvonnallisten verojen asioita  
Ajoneuvoveron palautukset 30
Ajoneuvoverotuksen saldopyynnöt 30
Ajoneuvoverotuksen reskontra 20
Ajoneuvoveron lisävero 50
Polttoainemaksu (vapautushakemus) 10
Polttoainemaksu (väärinkäyttö) 50
Autoveroasia 30

 

Nopeutetusta käsittelystä perittävä lisämaksu (pikakäsittelymaksu)

Trafin maksuista annetun LVM:n maksuasetuksen (722/2012) liitteen mukaan nopeasta käsittelystä peritään taulukkohinnan lisäksi lisämaksu, joka vastaa haetun luvan hintaa kaksinkertaisena. Pikakäsittely ja pikakäsittelymaksu koskevat yllä olevia ilmailun ja merenkulun hakemuksia sekä liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirjaa ja liikenneturvallisuustehtävissä toimivan kelpoisuuskirjaa.

Hakijan on pyydettävä kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostilla) hakemuksen nopeutettua käsittelyä. Tällöin hakemus otetaan käsittelyyn pyyntöä seuraavana työpäivänä mikäli mahdollista.

 

 

Katso myös

 
 
 

 

Sivu päivitetty 04.12.2017