Tietopalvelut

Miten henkilötietoja Trafissa käsitellään?

Tietosuoja-asetus edellyttää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyssä ja velvoittaa, että kansalaisille kerrotaan selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa mistä tietoja saadaan ja mihin niitä käytetään.

Katso animaatiomme, joka kertoo esimerkin kautta, miten henkilötietoja Trafissa käsitellään. 

Katso animaatio
 

Asiointi

Lisää ajankohtaista