Analyysit ja arvioinnit
 

Analyysit ja arvioinnit

 

Trafin analyysit yhdistävät liikennejärjestelmän seurantatiedon, tilastot ja tutkimustiedon kokonaiskuvaksi liikenteen, liikkumisen ja kuljetusten eri aihepiireistä. Kuvaamisen lisäksi analyyseissä pyritään selittämään havaittuja ilmiöitä, yhteyksiä ja muutoksia. Analyysit palvelevat turvallisuuteen ja ympäristöön kohdistuvien riskien tunnistamista ja korjaavan toiminnan kohdentamista.

Arvioinnit puolestaan katsovat nykyhetkestä eteenpäin. Niissä tarkastellaan erilaisten toimenpiteiden, kuten säädösten, vaikutuksia talouteen, viranomaistoimintaan, ympäristöön, turvallisuuteen ja muuhun yhteiskuntaan. Arvioinnit palvelevat vaikutusketjujen ymmärtämistä, toteuttamistapojen valintaa ja korjaavien tai lieventävien toimenpiteiden suunnittelua.

Analyysit ja arvioinnit toteutetaan yleensä hallinnonalan ministeriön ja viranomaisten pyynnöstä ja niissä keskitytään pyynnöissä esitettyihin aihepiireihin. Analyysit ja arvioinnit ilmestyvät Trafin julkaisuja-sarjassa.

Julkaistut analyysit

Trafin julkaisut

 
 
 

 

Sivu päivitetty 15.11.2017