Indikaattorit
 

Liikennejärjestelmän turvallisuus- ja ympäristöindikaattorit – tietoa päätöksenteon tueksi

Liikennejärjestelmän turvallisuus- ja ympäristöindikaattoreiden tarkoituksena on tuottaa tietoa liikennejärjestelmän turvallisuuden ja ympäristön tilasta. Kun indikaattorien avulla kuvataan liikenteen turvallisuuden ja ympäristön tilaa, voivat tunnusluvut olla esimerkiksi keskiarvoja, osuuksia tai tapausmääriä suhteessa volyymiin.

Indikaattorit toimivat apuvälineenä niin tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa kuin suunnittelussa ja päätöksenteossakin. Käytännössä tämä tarkoittaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ja valittujen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin sekä turvallisuuden ja ympäristön tilassa havaittujen uusien ilmiöiden esiin nostamisen. Toimiakseen indikaattorijärjestelmä vaatii jatkuvaa kehittämistä tiiviissä yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa.

Indikaattoreiden määrittely

Indikaattorien määrittelyssä on useita haasteita. On tiedettävä

  • miten indikaattoreiden tarvitsema tieto on kerätty
  • mikä on se liikennejärjestelmän ilmiö tai tavoite, jota indikaattori kuvaa, ja millä tavalla voidaan vaikuttaa ilmiöön tai tavoitteeseen, jota indikaattori kuvaa
  • millaisia tulkintoja ilmiöstä voidaan indikaattorin avulla tehdä ja miten arvioida, onko indikaattorin kuvaama tilanne hyvä vai huono
  • mitkä tiedot suhteutetaan keskenään (esim. onnettomuusmäärät ja liikennesuoritteen määrä).

Indikaattorien kriteerit:

  • Indikaattorilla pitää olla tunnettu yhteys liikenteen turvallisuuden tavoitteisiin ja tarkasteltaviin ilmiöihin.
  • Indikaattorin pitää olla luotettava ja mitattavissa vuosittain (tai useammin) samalla tavalla.
  • Indikaattorin tulee olla hyödynnettävissä pidemmällä aikavälillä, jotta kehitystä suhteessa tavoitteisiin voidaan seurata.

Indikaattoreiden kautta jäsennetty tieto on muun tiedon, kuten analyysien ja tutkimusten, ohella kriittinen tekijä rakennettaessa liikennejärjestelmän turvallisuuden ja ympäristön tilakuvaa. Tilakuva auttaa päätöksentekijää asettamaan ja kohdentamaan tavoitteet ja uudet toimenpiteet.

 

 
 

 

Sivu päivitetty 30.08.2017