Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit
 

Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit

Liikennejärjestelmän turvallisuusvisio on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tämän vision nojalla on tieliikenteessä asetettu seuraava turvallisuustavoite: jatkuva liikenneturvallisuuden parantuminen siten, että liikennekuolemien määrä puolitetaan ja loukkaantumisen määrä vähennetään neljänneksellä vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tämän lisäksi on asetettu välitavoitteeksi, että vuonna 2014 tieliikennekuolemia on enintään 218. (Ks. Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä. Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle, LVM 2/2012)

Tieliikenteessä ei toistaiseksi kerätä poikkeamaraportointitietoja, mutta laajan toimijakentän takia indikaattoreissa hyödynnettävää turvallisuustietoa on runsaasti saatavilla.

Kuva 2. Tieliikenteen turvallisuusindikaattoritasot.

Tieliikenteen tason 1 indikaattorit

Tieliikenteen indikaattoreiden tasolla 1 seurataan edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista vuosittain. Tiedot haetaan Tilastonkeskuksen tieliikenneonnettomuustilastosta, joka perustuu poliisin ilmoittamiin onnettomuustietoihin.

Tilaston peittävyys on kuolemien osalta 100 %, mutta loukkaantuneiden osalta vain n. 30 %, sillä poliisi ei käy jokaisella onnettomuuspaikalla. Tasolla 1 seurataan lisäksi vakavien loukkaantumisten lukumäärä. Vakavien loukkaantumisten osalta ei ole turvallisuustavoitetta, sillä tieliikenteessä vakavaa loukkaantumista ei ole virallisesti määritelty.

Kuva 3. Tason 1 indikaattori: tieliikenteessä menehtyneiden lukumäärä (Tilastokeskus) suhteessa turvallisuustavoitteeseen (vuosi 2012: Liikenneturvan mediaseurantatiedot).

Tieliikenteen tason 2 indikaattorit

Tasolla 2 seurataan henkilövahinko-onnettomuuksien syy- ja riskitekijöiden esiintymistä, kuten ylinopeutta, alkoholia, turvavyön käyttöä ja tekniset vikoja. Tällä hetkellä indikaattorit perustuvat pääosin tutkijalautakuntatilastoihin kuolinonnettomuuksista. Toisin sanoen tason 2 indikaattorit luovat profiilin tasolla 1 mitattaville tapahtumille.

Tason 2 indikaattoreista saa myös käsityksen tieliikenteen eri riskitekijöiden turvallisuuspotentiaalista. Turvallisuuspotentiaalilla tarkoitetaan tietyn tunnistetun riskitekijän vaikutus menehtyneiden ja loukkaantuneiden lukumäärään. Alla olevissa kuvissa on esimerkki tason 2 indikaattorista.

Kuva 4. Tason 2 indikaattori: tieliikenteen alkoholionnettomuuksissa menehtyneiden lukumäärät vuosittain (Tilastokeskus) suhteessa turvallisuustavoitteeseen.

Tieliikenteen tason 3 indikaattorit

Tason 3 indikaattoreilla seurataan liikenteen riskitekijöiden tasoa, kuten ylinopeutta ajavien osuutta, rattijuoppojen lukumäärää liikennevirrassa, turvavyön käyttöä ja ajoneuvokannan turvallisuutta. Järjestelmä on rakennettu siten, että 2. ja 3. tasolla ovat pääsääntöisesti vastaavat "indikaattoriaiheet", kuten ylinopeus. Tason 3 indikaattorin kehitys tulisi siis heijastua vastaavan tason 2 indikaattoriin.

Tason 3 indikaattorit ovat avainasemassa turvallisuustyön kannalta, sillä ne luovat perustan ennakoivaan toimintaan. Kohdentamalla toimenpiteitä pienentämään tai vähentämään tason 3 indikaattoreilla mitattavia riskitekijöitä voidaan saavuttaa tason 1 indikaattoreille asetettuja turvallisuustavoitteita.

Kuva 5. Rattijuoppojen %-osuus liikennevirrassa (Poliisihallitus & THL).

Kuva 6. Viisi tähteä EuroNCAP-testeissä saaneiden uusien henkilöautojen osuus kaikista käyttöönotetuista uusista henkilöautoista (Trafi & EuroNCAP).

 
 
Sivu päivitetty 30.08.2016