Tilakuva
 

Tilakuva

Liikennejärjestelmän tilakuvaa voidaan ajatella tietona ja ymmärryksenä Suomen liikennejärjestelmän tilasta. Tätä tietoa tarvitaan poliittisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan pohjana. Luotettava tilakuva mahdollistaa poliittisen päätöksenteon Suomen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla liikennejärjestelmän turvallisuuden, ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden näkökulmista sekä muista yhteiskunnallisista näkökulmista. Viranomaistoiminnassa toiminta saadaan luotettavan tiedon avulla kohdennettua riskiperusteisesti eli oikea-aikaisesti, oikein mitoitettuna ja oikeisiin kohteisiin. Resurssien käyttö ja toimenpiteiden vaikuttavuus siis maksimoidaan.

Miten ja mistä tilakuva rakentuu?

Tilakuva pitää sisällään

  • liikenteen turvallisuudelle ja ympäristöystävällisyydelle kansainvälisesti ja kansallisesti asetetut keskeiset visiot ja tavoitteet
  • visioiden ja tavoitteiden toteuman seurannan
  • arvion liikennejärjestelmän turvallisuuden ja ympäristövaikutusten tilasta (mikä ollut, mikä nyt, arvio kehityksen suunnasta)
  • arvion keskeisistä järjestelmään mahdollisesti vaikuttavista uhista tai muutoksista sisältäen myös poliittiset, taloudelliset ja muut keskeiset yhteiskunnalliset muutokset
  • koosteen keskeisistä liikennejärjestelmän turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä parantavista toimenpiteistä.

Liikennejärjestelmän turvallisuuden – ja jatkossa myös ympäristöystävällisyyden – tilan seuranta perustuu laadukkaaseen tietoon, turvallisuusindikaattoreiden seurantaan, analyysitoimintaan ja tutkimuksiin, riskienarviointiin sekä aktiiviseen vuorovaikutukseen Trafissa ja sidosryhmien kanssa.

 
 

 

Sivu päivitetty 30.08.2016