Turvallisuustiedotteet
 

Turvallisuustiedotteet

 

 

Mitä tarkoittaa turvallisuustiedote?

Yksi Trafin tapa tiedottaa ajankohtaisista tai muuten tärkeistä turvallisuuteen liittyvistä asioista ja ilmiöistä on turvallisuustiedote (engl. Safety Bulletin, ruots. Säkerhetsinformation). Turvallisuustiedotteita julkaistaan tarpeen mukaan kaikissa liikennemuodoissa. Turvallisuustiedote on luonteeltaan uutiskirjeen omainen.

Miksi turvallisuustiedotteita julkaistaan?

Turvalllisuustiedotteen tarkoitus on kiinnittää kansalaisten, harrastajien ja liikennejärjestelmässä toimivien organisaatioiden huomio turvallisuuteen liittyviin asioihin ja ilmiöihin, joiden Trafi on arvioinut eri lähteistä saamiensa tietojen perusteella vaativan esille nostoa.

Mitä turvallisuustiedote sisältää?

Turvallisuustiedotteen sisältörakenne vaihtelee liikennemuodon ja tiedotteen asiasisällön mukaan. Tiedote voi sisältää esim. taustatietoa, esimerkkitapauksia, ilmiöön liittyviä uhkia ja neuvoja sekä ohjeita.

Kenelle turvallisuustiedote on kohdistettu?

Turvallisuustiedote voidaan kohdistaa sisällöstä riippuen tietyille sidosryhmille tai rajatuille kohderyhmille, tai ne voivat koskea kaikkia liikenteessä toimivia. Kaikkia liikenteessä toimivia koskevat tiedotteet julkaistaan Trafin internet-sivuilla.

Tilaa itsellesi Trafin turvallisuustiedotteet

 

Voit tilata sähköpostiisi tiedon uusista turvallisuustiedotteista  Trafin uutiskirjeen tilaussivuilta. Samalta sivulta voit myös peruuttaa turvallisuustiedotetilauksesi.

Turvallisuustiedotteet

Ilmailu: Vuoden 2018 turvallisuustilanne 1.11.2018

Ilmailu: Rakettivarjokoulutus ja yleis- ja harrasteilmailun
ajankohtaista 2018. 25.6.2018.

Ilmailu: Valvomattomat lentopaikat. 4.6.2018.

Ilmailu: Ilmatilaloukkaukset. 12.4.2018

Aviation: Multicopter operations in Finland 2014-2017. 9th June 2017.

Luftfarten: Multikopterverksamheten i Finland 2014–2017. 9.6.2017.

Ilmailu: Multikopteritoiminta Suomessa 2014-2017. 9.6.2017.

Ilmailu: Malmin lentopaikka, avolouhokset ja ilmailun rajoitusalueet. 28.4.2017.

Ilmailu: Pienkoneiden säilytysolosuhteet. 18.4.2017 / 
Aviation: Small aircraft storage conditions, 18th April 2017

Ilmailu: Laskuvarjohyppytoiminnan uudet pelisäännöt. 12.1.2017.

Ilmailu: Vaarallisten aineiden turvallinen kuljetus yleis- ja harrasteilmailussa. 2.1.2017

Ilmailu: Ultrakevyiden ilma-alusten tekniset viat ja huoltotoiminta 2016. 20.12.2016

Ilmailu: Läheltä piti -tilanteet yleis- ja harrasteilmailussa 2015 ja 2016. 4.11.2016

Ilmailu: Multikopteritoiminta Suomessa ja koptereiden turvallinen käyttö 29.8.2016

Ilmailu: Liidintoiminnasta 16.5.2016

Ilmailu: Muutamia aiheita lentokautta odotellessa 17.3.2016

Ilmailu: Ultrakevytlentämisen turvallisuus 13.11.2015

Ilmailu: Ultrakevyiden lentokoneiden huoltotoiminta 11.11.2015

Ilmailu: Ilmailun vuosikatsaus 2014 ja turvallisuusindikaattorit 2014 ja 2015. 9.11.2015. 

Ilmailu: Purjelennon turvallisuutta kouluttamalla 1.7.2015

Ilmailu: Ultrat - teknikaalien analyysi 3.6.2015

Ilmailu: Turvallisuudesta purjelentotoiminnassa 18.5.2015

Ilmailu: Lentoturvallisuus laskuvarjohyppytoiminnassa 14.4.2015

Ilmailu: Suomen ilmailun turvallisuusohjelma, turvallisuusindikaattorit ja tavoitteet. 11.2.2015

Ilmailu: Poikkeamien ilmoittamista, analysointia ja seurantaa koskeva EU-asetus 28.11.2014

Ilmailu: Ilmatilauudistus ja yhteiseurooppalaiset
lentosäännöt 30.10.2014

Ilmailu: Yleisilmailukoneiden istuinvöiden asennus 6.8.2014

Ilmailu: Tarkastuslennoilla havaittua 10.2.2014

Ilmailu: Harrasteilmailun lentoturvallisuudesta tammi–elokuu 2013, 29.11.2013

Ilmailu: Suomen ilmailun turvallisuuden vuosikatsaus 15.11.2013

Ilmailu: Harrasteilmailun lentoturvallisuus 8.10.2013

Ilmailu: Harrasteilmailun riskeistä 21.5.2013

Ilmailu: Lintutörmäykset 15.5.2013

 

Muut tiedotteet

Ilmailu: Kiitotiepoikkeamat Suomessa 2.5.2013

 
 
 
 

 

Sivu päivitetty 01.11.2018