Avoin data
 

Avoin data Trafissa

Trafi on avannut tietoaineistoja maksutta julkiseen käyttöön. Rekisteritietojen avaamisen tavoitteena on lisätä rekisteritietojen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä yhteiskunnassa.

Ajoneuvojen- ja vesikulkuneuvojen avointa dataa päivitetään neljännesvuosittain.

Ajoneuvojen avoin data 4.9

Ajoneuvojen avoin data 4.9 -aineistosisältää kaikkien liikennekäytössä olevien ajoneuvojen rekisteröinti-, hyväksyntä- ja teknisiä tietoja Trafin ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä.

Aineistokuvaus ja muuttujaluettelo

- Aineistossa on rivejä 4 972 168 kpl
- Aineiston päivämäärä 1.4.2017
- Julkaisuajankohta 12.4.2017
- Tiedostomuoto: ZIP-pakattu CSV
- Tiedoston koko: 834 MT (pakattuna 242 MT)
- Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä

Lataa Ajoneuvojen avoin data 4.9 -aineisto

Katso myös

AjoneuvoluokatValmistenumeron rakenne

 

Vesikulkuneuvojen avoin data 1.8

Vesikulkuneuvojen avoin data 1.8 -aineisto sisältää kaikkien rekisterissä olevien vesikulkuneuvojen tekniset tiedot ja käyttökunnan Trafin ylläpitämästä vesikulkuneuvorekisteristä.

Aineistokuvaus ja muuttujaluettelo

- Aineistossa on rivejä 202 848 kpl
- Aineiston päivämäärä 1.4.2017
- Julkaisuajankohta 12.4.2017
- Tiedostomuoto: ZIP-pakattu CSV
- Tiedoston koko: 15,3 MT (pakattuna 3,8 MT)
- Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä

Lataa vesikulkuneuvojen avoin data 1.8 -aineisto

 

Alusten avoin data 1.6

Alusten avoin data 1.6 -aineisto sisältää kaikkien Suomen rekisterialueelle rekisteröityjen alusten rekisteröinti- ja mittakirjatietoja Trafin ylläpitämästä alusrekisteristä.

Aineistokuvaus ja muuttujaluettelo

- Aineistossa on rivejä 2 420 kpl
- Aineiston päivämäärä 1.4.2017
- Julkaisuajankohta 1.4.2017
- Tiedostomuoto: CSV
- Tiedoston koko: 0,26 MT
- Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä

Lataa alusten avoin data 1.6 -aineisto

 

 

Ilma-alusrekisterin avoin data 1.2

Ilma-alusten avoin data V 1.2 -aineisto sisältää kaikkien ilma-alusrekisterissä olevien ilma-alusten rekisteröinti-, hyväksyntä-, ja teknisiä tietoja.

Aineistokuvaus ja muuttujaluettelo

Aineistossa on rivejä 1476 kpl
- Aineiston päivämäärä 31.3.2017
- Julkaisuajankohta 12.4.2017
- Tiedostomuoto: ZIP-pakattu CSV
- Tiedoston koko: 187 kt (25 pakattuna kt)
- Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä

Lataa ilma-alusrekisterin avoin data 1.2 -aineisto

 

Rautateiden kalustorekisterin avoin data 1.2

Rautateiden kalustorekisterin avoin data V1.2- aineisto sisältää Suomen rataverkolle rekisteröityjen kalustoyksiköiden rekisteröinti- ja teknisiä tietoja Trafin ylläpitämästä kalustorekisteristä.

Aineistokuvaus ja muuttujaluettelo

Aineistossa on rivejä 11 632 kpl
- Aineiston päivämäärä 3.4.2017
- Julkaisuajankohta 12.4.2017
- Tiedostomuoto:  CSV
- Tiedoston koko: 1.3MT
- Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä

Lataa rautateiden kalustorekisterin avoin data 1.1 -aineisto

 

 

Tutkimusten avoin data

Avointa dataa raskaan liikenteen luisto-, kitka- ja jarrutustiedoista

Grip-tutkimushankkeen mittaustulokset -aineisto sisältää marraskuun 2015 ja helmikuun 2016 välillä kerättyä kitkamittausdataa erilaisista kitkamittareista, mm. luisto-, kitka- ja jarrutustietoja sekä tietoa ajoneuvon nopeudesta, vallinneesta kelistä ja matkan pituudesta.

Aineistokuvaus ja muuttujaluettelo

Aineistossa on rivejä 12007 kpl
- Aineiston päivämäärä 23.11.2015–9.2.2016
- Julkaisuajankohta 13.1.2017
- Tiedostomuoto: ZIP-pakattu XLS
- Tiedoston koko: 982 KT (pakattuna XX KT)
- Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä

Data on kerätty Trafin, Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin rakennusviraston yhteisesti rahoittamassa tutkimushankkeessa ja sen tuottamiseen ovat osallistuneet VTT, Innomikko, West Coast Roadmasters ja E3 Innovation. Hankkeen loppuraportti on julkaistu Liikenneviraston julkaisusarjassa.

Lataa Grip-hankkeen mittaustulokset

 

 

 

Avoin data

 Avoimen datan logot kehittäjien käyttöön

Usein kysyttyä

 

Trafin avoimen tietoaineiston CC 4.0 -lisenssi

Creative Commons -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Mainitse Lisenssinantajan nimi, aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Trafi on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Trafin ajoneuvojen avoin data 3.0 aineistoa)

Ajoneuvojen avoin data 1.0 ja 2.0  -aineistoon sovelletaan edellistä versiota Trafin lisenssistä.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 12.04.2017