Avoin data
 

Avoin data Trafissa

Trafi on avannut tietoaineistoja maksutta julkiseen käyttöön. Rekisteritietojen avaamisen tavoitteena on lisätä rekisteritietojen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä yhteiskunnassa.

Aineistolatauksina tarjottavaa avointa dataa päivitetään neljännesvuosittain. Avoimen rajapinnan kautta tarjottu tieto on ajantasaista.

Trafin avoin data on jatkossa saatavilla tietotuotteina latauspalvelun kautta. Kokeile jo nyt vesikulkuneuvojen tietotuotteet -Beta -palvelua.

 

Avoimet aineistolataukset

Ajoneuvojen avoin data 5.4

Ajoneuvojen avoin data 5.4 -aineisto sisältää kaikkien liikennekäytössä olevien ajoneuvojen rekisteröinti-, hyväksyntä- ja teknisiä tietoja Trafin ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä.

Aineistokuvaus ja muuttujaluettelo

- Aineistossa on rivejä 5 139 001 kpl
- Aineiston päivämäärä 30.9.2018
- Julkaisuajankohta 10.10.2018
- Tiedostomuoto: ZIP-pakattu CSV
- Tiedoston koko: 859 MT (pakattuna 241 MT)
- Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä

Huom! Ajoneuvojen avoin data ei saatavilla toistaiseksi aineistossa olevien teknisten ongelmien vuoksi.

(Lataa Ajoneuvojen avoin data 5.4 -aineisto)

Katso myös

AjoneuvoluokatValmistenumeron rakenne

 

Vesikulkuneuvojen avoin data

 Vesikulkuneuvojen avoin data saatavilla tietotuotteina Trafin asiointipalvelussa. Kokeile jo nyt vesikulkuneuvojen tietotuotteet -Beta -palvelua.

 

Alusten avoin data 1.12

Alusten avoin data 1.12 -aineisto sisältää kaikkien Suomen rekisterialueelle rekisteröityjen alusten rekisteröinti- ja mittakirjatietoja Trafin ylläpitämästä alusrekisteristä.

Aineistokuvaus ja muuttujaluettelo

- Aineistossa on rivejä 2 420 kpl
- Aineiston päivämäärä 30.9.2018
- Julkaisuajankohta 10.10.2018
- Tiedostomuoto: ZIP-pakattu CSV
- Tiedoston koko: 258 kt (pakattuna 49 kt)
- Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä

Lataa alusten avoin data 1.12 -aineisto

 

Ilma-alusrekisterin avoin data 1.8

Ilma-alusten avoin data 1.8 -aineisto sisältää kaikkien ilma-alusrekisterissä olevien ilma-alusten rekisteröinti-, hyväksyntä-, ja teknisiä tietoja.

Aineistokuvaus ja muuttujaluettelo

Aineistossa on rivejä 1 485 kpl
- Aineiston päivämäärä 30.9.2018
- Julkaisuajankohta 10.10.2018
- Tiedostomuoto: ZIP-pakattu XLSX
- Tiedoston koko: 186 kt (pakattuna 25 kt)
- Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä

Lataa ilma-alusrekisterin avoin data 1.8 -aineisto

 

Rautateiden kalustorekisterin avoin data 1.8

Rautateiden kalustorekisterin avoin data 1.8 -aineisto sisältää Suomen rataverkolle rekisteröityjen kalustoyksiköiden rekisteröinti- ja teknisiä tietoja Trafin ylläpitämästä kalustorekisteristä.

Aineistokuvaus ja muuttujaluettelo

Aineistossa on rivejä 11 632 kpl
- Aineiston päivämäärä 30.9.2018
- Julkaisuajankohta 10.10.2018
- Tiedostomuoto:  ZIP-pakattu CSV
- Tiedoston koko: 1 398 kt (pakattuna 82 kt)
- Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä

Lataa rautateiden kalustorekisterin avoin data 1.8 -aineisto

 

Ajokorttien avoin data 1.2

Ajokorttien avoin data 1.1 -aineisto sisältää tietoja voimassaolevan ajokortin haltijasta ja ajokortista. Tiedot ovat Trafin ylläpitämästä ajokorttirekisteristä.

Aineistokuvaus ja muuttujaluettelo

Aineistossa on rivejä 3 748 652 kpl
- Aineiston päivämäärä 30.6.2018
- Julkaisuajankohta 10.7.2018
- Tiedostomuoto: ZIP-pakattu CSV
- Tiedoston koko: 73 Mt (pakattuna 11 Mt)
- Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä

Lataa ajokorttien avoin data 1.2 -aineisto

 

Avoimet rajapintapalvelut

Liikennelupien avoin rajapinta

Liikenneasioiden rekisteri sisältää tietoa voimassaolevista liikenneluvista. Liikennelupia ovat mm. taksiliikenneluvat, joukkoliikenneluvat ja tavaraliikenneluvat.

Liikennelupien avoimen rajapinnan kautta on mahdollista hakea tietoja Y-tunnuksen, luvanhaltijan nimen, luvan yksilöintitunnuksen tai postinumeron perusteella voimassa olevasta liikenneluvasta, luvan yksilöintitunnuksesta, luvanhaltijan nimestä ja toiminnanharjoittamiseen liittyvistä yhteystiedoista.

Henkilö- ja tavaraliikenteen ilmoituksenvaraisen toiminnan osalta on saatavilla vastaavat tiedot, pois lukien luvan yksilöintitunnus.

Liikennelupien avoin kyselyrajapinta palauttaa lupatiedot JSON-muodossa. Käyttö ei edellytä tunnistautumista. Kutsumalla rajapintaa käyttäjä hyväksyy Trafin avoimen tietoaineiston CC BY 4.0 -lisenssin.

Liikennelupien kyselyrajapinta on käytettävissä osoitteessa:
https://julkinen.liikennevirasto.fi/liikennelupahaku.
Rajapintaa kutsuttaessa on käytettävä vähintään yhtä pakollisista hakutermeistä (lisätietoa ohjedokumentissa).

Ohje rajapinnan käyttöön

Aineistokuvaus

Schema-tiedosto

 

Tutkimusten avoin data

Avointa dataa raskaan liikenteen luisto-, kitka- ja jarrutustiedoista

Grip-tutkimushankkeen mittaustulokset -aineisto sisältää marraskuun 2015 ja helmikuun 2016 välillä kerättyä kitkamittausdataa erilaisista kitkamittareista, mm. luisto-, kitka- ja jarrutustietoja sekä tietoa ajoneuvon nopeudesta, vallinneesta kelistä ja matkan pituudesta.

Aineistokuvaus ja muuttujaluettelo

Aineistossa on rivejä 12007 kpl
- Aineiston päivämäärä 23.11.2015–9.2.2016
- Julkaisuajankohta 13.1.2017
- Tiedostomuoto: ZIP-pakattu XLS
- Tiedoston koko: 982 KT (pakattuna XX KT)
- Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä

Data on kerätty Trafin, Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin rakennusviraston yhteisesti rahoittamassa tutkimushankkeessa ja sen tuottamiseen ovat osallistuneet VTT, Innomikko, West Coast Roadmasters ja E3 Innovation. Hankkeen loppuraportti on julkaistu Liikenneviraston julkaisusarjassa.

Lataa Grip-hankkeen mittaustulokset

 

Veneilytutkimuksen puhelinhaastattelutulokset

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi teetti kattavan tutkimuksen veneilyn nykytilasta Suomessa, jonka tulokset on koottu Trafin tutkimusraporttiin 4/2017. Veneilytutkimus sisälsi laajan
viranomaisilta, sidosryhmiltä ja veneilijöiltä kerätyn aineiston käsittelyn, tulkinnan sekä raportoinnin.
Tutkimuksen tavoitteena oli laatia raportti veneilyn nykytilasta Suomessa. Raportti sisältää arviot veneiden määrästä sekä veneilyn turvallisuus-, ympäristö- ja taloudellisista vaikutuksista.

Veneilytutkimuksen puhelinhaastattelutulokset -aineisto sisältää 9/2016 - 10/2016 välillä tehtyjen puhelinhaastatteluiden tulokset.

Aineistokuvaus ja muuttujaluetto

Aineistossa on rivejä 1300 kpl
- Aineiston päivämäärä 7.9.–5.10.2016
- Julkaisuajankohta 6.7.2018
- Tiedostomuoto: ZIP-pakattu XLS
- Tiedoston koko: 3703 KT (pakattuna 3003 KT)
- Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen –lisenssillä

Lataa veneilytutkimuksen puhelinhaastattelutulokset

 

 

 

Avoin data

 Avoimen datan logot kehittäjien käyttöön

Usein kysyttyä

 

Yhteystiedot

tietojenluovutus (at) trafi.fi

 

Trafin avoimen tietoaineiston CC BY 4.0 -lisenssi

Creative Commons -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Mainitse Lisenssinantajan nimi, aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Trafi on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Trafin ajoneuvojen avoin data 3.0 aineistoa)

Ajoneuvojen avoin data 1.0 ja 2.0  -aineistoon sovelletaan edellistä versiota Trafin lisenssistä.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 07.11.2018