Tietojenluovutuskiellot
 

Tietojenluovutuskiellot

Trafin rekisterit ovat lähtökohtaisesti julkisia. Halutessaan omien tietojen luovuttamista voi kuitenkin rajoittaa.

Tiedonluovuttamisen rajoittaminen on mahdollista tietojen käyttötarkoituksen mukaan eli henkilö voi valita mihin käyttötarkoitukseen hän haluaa tietojaan luovutettavan.

Näitä käyttötarkoituksia ovat:

Tietojenluovutuskielto koskien avointa rajapintaa

Voit kieltää henkilötietojesi luovuttamisen avoimessa rajapinnassa, jos sinulla on henkilö- tai tavaraliikennelupa tai taksikuljettajan ajolupa Jos sinulla on esimerkiksi taksinkuljettajan ajolupa, voit halutessasi estää henkilötietojesi näkymisen rajapinnan päälle rakennetussa palvelussa, jonka perusteella asiakkaat hakevat alueensa taksinkuljettajia.

 

Tietojenluovutuskielto koskien yksittäisluovutuksia

Voit kieltää yhteystietojesi luovuttamisen yksittäisluovutuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteystietojasi ei ole saatavilla esimerkiksi tekstiviestipalveluissa. Palveluissa näkyvät kuitenkin nimesi ja ajoneuvosi tiedot.

 

Tietojenluovutuskielto koskien liikenteeseen liittyviä tarkoituksia

Liikenteeseen liittyvillä tarkoituksille tarkoitetaan esimerkiksi liikennepalveluiden tarjoamista ja kehittämistä, tutkimusta, osoite- ja tietopalveluita sekä rekisteritietojen päivittämistä. Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi luovuttaminen tällaisiin liikenteeseen liittyvin tarkoituksiin. Tällöin tietosi eivät välttämättä näy esimerkiksi autoliikkeissä ja huoltoyrityksissä asioidessasi. Yritykset eivät myöskään pysty pitämään asiakasrekistereitänsä ajan tasalla, vaan sinun tulee itse huolehtia tietojesi ajantasaisuudesta.

 

Suoramarkkinointikielto

Osana julkisten tietojen luovuttamista liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin on julkisten tietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin. Mikäli haluat, että tietojasi luovutetaan muuhun liikenteeseen liittyvään tarkoitukseen, mutta et halua markkinointipostia esimerkiksi katsastusyrityksiltä tai autoliikkeiltä, voit kieltää henkilötietojesi luovuttamisen suoramarkkinointia varten.

 

Tietojenluovutuskielto koskien kehitys- ja innovaatiotoimintaa

Trafi saa luovuttaa yksittäistapauksissa tietoja myös sellaista kehittämis- ja innovaatiotoimintaa varten, joiden tavoitteena on liikennejärjestelmän ja -palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen, liikennejärjestelmää ja -palveluita koskevan tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen ympäristötavoitteiden saavuttamisen edistäminen.

Sekä luonnollisella henkilöllä että yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus kieltää tietojensa luovuttaminen kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

 

Tietojen luovuttamien muille viranomaisille ja laissa säädettyä tehtävää hoitavalle

Trafilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa rekisteristä toiselle viranomaiselle tai muulle laissa säädettyä tehtävää hoitavalle sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Tietojen luovutusta lakisääteisen tehtävän hoitamiseen ei ole mahdollista kieltää.

 

Yritykset ja yhteisöt eivät voi rajoittaa tietojensa luovutusta muuhun kuin kehitys-ja innovaatiotoimintaan.

Lue lisää tietojen luovuttamisesta! 

Tiedonluovutuskiellon tekeminen

Tiedonluovutuskiellon voi tehdä sähköisesti Trafin sähköisissä palveluissa tai puhelimitse 029 534 5100 (pvm /mpm) (avoinna arkisin klo 8-16.15)

 

Turvakielto

Henkilö, jolla on perusteltua syytä epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi, voi hakea turvakieltoa maistraatin ylläpitämään väestötietojärjestelmään (VTJ). Väestötietojärjestelmään tallennettu turvakielto siirtyy automaattisesti myös Trafin ylläpitämään liikenneasioiden rekisteriin.

Liikenneasioiden rekisterin osalta turvakielto estää sekä nimen, että yhteystietojen luovuttamisen muille kuin viranomaisille ja lakisääteisen tehtävän suorittamiseen.

Lisätietoja ja ohjeet turvakiellon hakemiseksi väestötietojärjestelmään löytyvät osoitteesta www.maistraatti.fi.

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 05.11.2018