Tietotilinpäätös
 

Tietotilinpäätös

Trafin ensimmäinen tietotilinpäätös julkaistiin toukokuussa 2016 ja jatkossa tietotilinpäätökset tullaan julkaisemaan vuosittain. Tietotilinpäätöksen tarkoituksena on antaa kuva Trafin tietojenkäsittelyn ja tiedonhallinnan nykytilasta.

Tietotilinpäätös ja tietotilinpäätösprosessi ilmentävät Trafia tietoviranomaisena. Tietotilinpäätös on myös työkalu, jonka avulla Trafi osoittaa kykynsä tilintekoon sekä kasvattaa omaa informaatio-oikeudellista osaamistaan ja oikeutta tietoon.

Tietotilinpäätös 2015

Trafin vuoden 2015 tietotilinpäätöksessä on kuvaus tiedosta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategian ja Trafin strategisten päämäärien edistäjänä.

Siinä käsitellään myös tiedon johtamisen lähtökohtia ja periaatteita rekisteripitäjän tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvien vastuiden ja rekisteröidyn oikeuksien näkökulmasta.

Tietotilinpäätös kattaa Trafin tietoinventaarion ja tiedonhallinnan nykytilakuvauksen. Lisäksi Trafin tietojen hyödyntämistä käydään läpi tiedolla tekemisen käytännön esimerkkien kautta.

Tietotilinpäätös 2015

 

Tietotilinpäätös 2016

Trafin vuoden 2016 tietotilinpäätöksessä pohditaan datan käyttöön tulevaisuudessa liittyviä muutoksia ja niistä muodostuvia vaatimuksia. Näihin kysymyksiin pyritään myös vastaamaan. Tietotilinpäätöksessä todetaan myös, miksi tieto on nostettu Trafissa viidenneksi liikennemuodoksi perinteisten liikennemuotojen rinnalle.

Rekisterinpitäjän vastuiden ja rekisteröidyn oikeuksien tarkastelunäkökulmana on tietosuoja-asetus ja sen asettamat vaatimukset Trafin henkilötietojen käsittelylle.

Tietotilinpäätös käsittelee myös kokonaisuuden hallintaa arkkitehtuurimenetelmällä. Tietoinventaariot on päivitetty.

Tietotilinpäätös 2016

 

 

Tietotilinpäätös 2017

Trafin vuoden 2017 tietotilinpäätös pureutuu digiturvallisuuteen ja siihen, miten Trafi viranomaisena varmistaa, että luottamus tietoon säilyy toimintaympäristön muuttuessa. Tietotilinpäätöksessä avataan Trafin digitaalisten palvelujen kehittämistä, ICT- ja tiedonhallinnan ratkaisuja sekä Trafin tietopalvelun nykytilaa ja kehitystoimia.

Tietosuoja-asetuksen osalta kerrotaan konkreettisista toimenpiteistä, joihin Trafissa on ryhdytty vaatimusten täyttämiseksi. Lisäksi tietotilinpäätöksessä kerrotaan liikennepalvelulain tuomista muutoksista.

Tarkasteluun on poimittu myös Trafin erilaisia rooleja: tulevaisuuden liikenteen edistäjänä, ympäristöviranomaisena sekä liikenteen ilmiöiden analysoinnissa.

Tietovirtakuvaukset ja keskeiset tunnusluvut sisältyvät tietotilinpäätökseen.

Tietotilinpäätös 2017

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 24.04.2018