Ajo- ja teoriakoetilastot
 

Ajo- ja teoriakoetilastot

Ajo- ja teoriakoetilastot perustuvat Trafin liikenneasioiden rekisteriin, joka sisältää tiedot suoritetuista ajo- ja teoriakokeista. Tiedot poimitaan rekisteristä kuukausittain.

Ajokortin saamiseksi on suoritettava kuljettajantutkinto, jonka tavoitteena on varmistaa, että ajokorttia suorittavalla on perusvalmiudet toimia ajoneuvon turvallisena ja vastuullisena kuljettajana liikenteessä.

Ajokokeet

Kuljettajantutkinnon ajokokeen tavoitteena on varmistua siitä, että ajokorttia suorittava osaa toimia vastuullisena kuljettajana, ottaen huomioon turvallisuuden, sosiaalisuuden ja ekologisuuden. Ajokorttia suorittavan on kyettävä tunnistamaan vaaratekijöitä, arvioimaan riskejä sekä omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia liikenneturvallisuudelle.

Lisätietoja ajokokeen suorittamisesta: https://ajokortti-info.fi/ajokortin-hankkiminen/kuljettajantutkinto/nain-valmistaudut-ajokokeeseen

 

Hyväksytyt ajokokeet luokissa A (moottoripyörä), B (henkilöauto) ja C (kuorma-auto) 2008-2017

2008200920102011201220132014201520162017
A-luokka130351251612459136241890916444162981710098699817
B-luokka71513711407227871048721756989562315651685997760318
C-luokka21866333348510860190389938101991046980078876
Yhteensä10641411699093247932731001229627788812927377785379011

 

Opetuslupalaisten osuus hyväksytyistä henkilöauton ajokokeista (B-luokka) 2008-2017

2008200920102011201220132014201520162017
Opetuslupalaisten %-osuus10,5810,9113,114,7615,1110,5910,7515,0819,7420,19

 

B-luokan ajokokeen 1. kerralla läpäisseet 2011-2017

2011201220132014201520162017
Opetus autokouluissa72727272727268
Opetus opetusluvilla63646969686664

 

Teoriakokeet

Teoriakokeen tarkoituksena on varmistaa, että ajokorttia suorittavalla on riittävät tiedot ja osaaminen, jotta hän voisi toimia vastuullisena kuljettajana. Koe suoritetaan tablet-tietokoneella kuljettajantutkintoja vastaanottavassa palvelupisteessä. Hyväksytty teoriakoe on voimassa yhden vuoden. Teoriakokeeseen voi osallistua kuukautta ennen säädetyn ikävaatimuksen täyttymistä, mikäli kuljettajantutkinnon suorittamiseksi vaaditaan myös ajokoe tai teoriakoetta ei suoriteta ikäpoikkeusluvalla.

Lisätietoja teoriakokeen suorittamisesta: https://ajokortti-info.fi/ajokortin-hankkiminen/kuljettajantutkinto/nain-valmistaudut-teoriakokeeseen

 

B-luokan teoriakokeen 1. kerralla läpäisseet 2011-2017

2011201220132014201520162017
Opetus autokouluissa82828282839089
Opetus opetusluvilla80768283839089

 


Taulukoita

Ajo- ja teoriakokeet tilastoidaan kuljettajatutkinnon vastaanottopaikoittain ja autokoulu- ja toimijakohtaisesti. Tiedot tilastossa kertovat, minkä autokoulun tai muun toimijan opetukseen kokeen suorittaneet ovat osallistuneet. Mikäli toimija on käyttänyt useampaa tutkinnon vastaanottopaikkaa, näkyvät toimijan ajo- ja teoriakokeet useamman vastaanottopaikan kohdalla. Autokoulukohtaiset koemäärät eivät kerro autokoulun oppilasmäärää, koska autokouluilla on myös muita asiakkaita. Tämä tarkoittaa, että autokouluja ei voi pelkästään tilaston perusteella asettaa mihinkään järjestykseen, eivätkä hyväksymisprosentit ole sellaisenaan keskenään vertailukelpoisia.

Ajokokeet tammi-kesäkuu 2018

Heinä-lokakuun 2018 ajokokeiden tilastoaineistoissa on havaittu virhe ja tilastoja ei ole vielä voitu julkaista. Ajokoetilastot pyritään päivittämään sivuille joulukuun aikana.

 

Teoriakokeet tammi-lokakuu 2018

 Hyväksytyt ajokokeet luokissa A, B ja C vuosina 2000-2017


Tilaston kuvaus

Tutkintotilastojen lukuohje

 


 Muualla aiheesta

Kuljettajantutkinto

Ajokorttiluokkiin sisältyvät oikeudet

Ajokortin uudistaminen

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyys


 

 Lisätietoja: tilastot(a)trafi.fi

 

 

Sivu päivitetty 05.12.2018