2015
 

Ajokokeet

Ajokokeet tilastoidaan kuukausittain. Luvut ovat aina vuoden alusta.

2015

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

Huomioitavaa

Ajo- ja teoriakokeet tilastoidaan kuljettajatutkinnon vastaanottopaikoittain ja autokouluittain. Autokoulujen tiedot tilastossa kertovat, minkä autokoulun opetukseen kokeen suorittaneet ovat osallistuneet. Mikäli autokoulu on käyttänyt useampaa tutkinnon vastaanottopaikkaa, näkyvät autokoulun ajo- ja teoriakokeet useamman vastaanottopaikan kohdalla. Autokoulukohtaiset koemäärät eivät kerro autokoulun oppilasmäärää, koska autokouluilla on myös muita asiakkaita. Tämä tarkoittaa, että autokouluja ei voi pelkästään tilaston perusteella asettaa mihinkään järjestykseen, eivätkä hyväksymisprosentit ole sellaisenaan keskenään vertailukelpoisia.

 
 
 
Sivu päivitetty 12.01.2016