Vesiliikenneonnettomuudet
 

Vesiliikenneonnettomuustilasto

Trafin vesiliikenneonnettomuustilastot sisältävät Suomen aluevesillä sekä niiden läheisyydessä olevalla kansainvälisellä vesialueella tapahtuneet kauppamerenkulku- ja huviveneilyonnettomuudet. Tilastoissa on mukana myös Trafin tietoon tulleet suomalaisille aluksille ulkomailla sattuneet onnettomuudet. Vesiliikenneonnettomuustilaston ennakkotiedon mukaan vuoden 2018 elokuun loppuun mennessä on tapahtunut yhteensä 34 kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

 

Vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleet, ennakkotieto tammi-elokuu 2018

YhteensäSuomen merialueSuomen sisävesialueUlkomainen vesialue
2017226160
2018347270

 

Vesiliikenneonnettomuustilasto palvelee merenkulun turvallisuuden parantamiseksi tehtävää työtä kansallisesti ja kansainvälisesti. Tilaston tietoja käytetään kauppamerenkulun ja huviveneilyn turvallisuuden parantamiseen mm. lainsäädännön ja valistustyön keinoin.


 

Taulukoita

Vesiliikenneonnettomuuksien ennakkotilasto tammi-elokuu/2018


 

Aiempia julkaisuja

Vesiliikenneonnettomuuksien vuositilasto 2017

Vesiliikenneonnettomuuksien vuositilasto 2016

Vesiliikenneonnettomuuksien vuositilasto 2015

Vesiliikenneonnettomuuksien vuositilasto 2014

Vesiliikenneonnettomuuksien vuositilasto 2013

Vesiliikenneonnettomuuksien vuositilasto 2012

Vesiliikenneonnettomuuksien vuositilasto 2011

Vesiliikenneonnettomuuksien vuositilasto 2010

 


 

Tilaston kuvaus


 

Muualla aiheesta

Vesiliikenteen turvallisuuden alalla työskentelevät tahot tuottavat omasta toiminnastaan tilastoja, jotka osin sivuavat
myös vesiliikenneonnettomuuksia. Tällaisia tilastoja tuottavat esimerkiksi Rajavartiolaitos omista
meripelastussuoritteistaan sekä Suomen Meripelastusseura paikallisten yhdistystensä suorittamista tehtävistä sekä
Pelastustoimi osana omaa tehtävätilastointiaan. Lisäksi Suomen uima- ja hengenpelastusliitto julkaisee
lehdistöseurannan perusteella laadittua tilastoa hukkuneista, jossa yhtenä luokittelukriteerinä on vesiliikenteessä
hukkuneet. Puhtaasti vesiliikenteeseen keskittyvää ja merkittävimpien toimijoiden aineistot yhteen kokoavaa tilastoa
ei aiemmin ole ollut saatavilla.

 

 Lisätietoja: tilastot(a)trafi.fi

 

 

 

 

Sivu päivitetty 05.10.2018