Trafin rekisterit
 

Trafin rekisterit

Trafi tarjoaa tietoja liikennerekistereistä yksityishenkilöiden, yritysten ja viranomaisten käyttöön.

Ilmailun rekisterit

Ilma-alusrekisteri

Suomen ilma-alusrekisteri sisältää tiedot siviili-ilma-aluksista. Puolustusvoimat pitää rekisteriä omista ilma-aluksistaan. Ilma-alusrekisteriin merkitään omistajan, haltijan tai käyttäjän ja aluksen tiedot sekä ilma-aluskiinnitykset.

Rekisteriseloste

Liidinluettelo

Trafi pitää muille kuin jaloiltaan lähteville liitimille myönnetyistä liidintunnuksista luetteloa. Luettelo sisältää liitimien yksilöintitiedot sekä tiedot luetteloinnin hakijoista ja heidän yhteystiedoistaan.

Rekisteriseloste

Lupakirjarekisteri

Lupakirjarekisteri sisältää tiedot ilmailun lupakirjojen, kelpoisuustodistusten, kelpuutusten ja hyväksyntöjen hakijoista ja haltijoista.

Rekisteriseloste

Merenkulun rekisterit

Merimiesrekisteri

Merimiesrekisteri sisältää miehistön meripalvelu-, koulutus- ja pätevyystiedot.

Rekisteriseloste

Alusrekisteri

Suomalaisista kauppamerenkulkuun käytettävistä aluksista pidetään alusrekisteriä. Alusrekisteriä pitävät Trafi ja Ahvenanmaan valtionvirasto. Trafi pitää alusrekisteriä manner-Suomen osalta, ja Ahvenanmaan valtionvirasto vastaa niistä aluksista, joiden kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa. Alusrekisteriin merkitään aluksen yksilöintiä ja omistajaa koskevat tiedot. Alusrekisteriin merkitään myös alukseen vahvistetut kiinnitykset sekä alukseen kohdistuvat muut rasitteet. Alusrekisterin yhteydessä pidetään alusrakennusrekisteriä sekä alusrekisterilain 2 a luvussa tarkoitettua historiarekisteriä.

Rekisteriseloste

Vesikulkuneuvorekisteri

Vesikulkuneuvorekisteriin kuuluvat runkopituudeltaan vähintään 5,5 metriä pitkät purje- tai moottoriveneet. Vesikulkuneuvot tulee merkitä rekisteriin myös silloin, kun valmistajan ilmoittama moottoriteho on vähintään 15 kilowattia eli yli 20 hevosvoimaa. Rekisteröintivelvollisuus koskee myös muita koneellisia vesikulkuneuvoja, kuten vesiskoottereita, sekä valtion ja kuntien omistamia vesikulkuneuvoja.

Rekisteriseloste

Rautateiden rekisterit

Henkilörekisteri RAHEKE

RAHEKE-rekisteri on rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden kelpoisuusrekisteri. Kelpoisuusrekisteri sisältää tiedot liikenneturvallisuustehtävissä toimiville henkilöille myönnetyistä lupakirjoista, lisätodistuksista ja kelpoisuuskirjoista sekä erivapauspäätöksistä.

Rekisteriseloste

Kalustorekisteri RAHKAT

RAHKAT-rekisteri sisältää tiedot rautateillä liikkuvasta kalustosta. Rekisteriin merkitään tiedot käyttöönottoluvan saaneen kalustoyksikön omistajasta, haltijasta, kunnossapidosta vastaavasta yksiköstä, kaluston käyttöön liittyvistä rajoituksista sekä viittaukset kalustoyksikön käyttöönottolupaan.

Rekisteriseloste

Tieliikenteen rekisterit

Ajoneuvoliikennerekisteri

Ajoneuvoliikennerekisteri sisältää tietoja ajoneuvoista ja niitä kuljettavista henkilöistä. Rekisteriin tallennetaan ajoneuvojen tekniset tiedot, yksilöintitiedot, katsastus- ja hyväksyntätiedot, käyttötarkoitus-, kiinnitys- ja verotus- sekä ulosottotiedot. Ajoneuvoliikennerekisterissä on myös tietoja henkilön ajokortista, ajo-oikeudesta, kuljettajatutkinnoista sekä kuljettajan ammattipätevyyteen liittyviä tietoja.

Rekisteriseloste

Rekisteri erikoiskuljetusten liikenteenohjaajista (EKL-rekisteri)

Trafi pitää rekisteriä erikoiskuljetusten liikenteenohjaajista voidakseen hoitaa tieliikennelain (267/1981) 49 §:ssa tarkoitettujen erikoiskuljetusten liikenteenohjaajien koulutus- ja tutkintoprosessia sekä voidakseen hoitaa muita viranomaisen tehtäviin kuuluvia erikoiskuljetusten liikenteenohjaajien hyväksymiseen liittyviä viranomaistehtäviä.

Rekisteriseloste

Muut rekisterit

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelukontaktit (puhelu, sähköposti, chat) tallentuvat asiakaspalvelujärjestelmään. Rekisteri on perustettu Trafin asiakaspalvelun ja asiakaspalvelun yhteydessä annettavan laadun varmistamiseksi sekä toiminnan kehittämistä varten. Tallenteita voidaan käyttää myös Trafin asiakas-palvelun parantamiseksi tähtäävässä koulutuksessa ja ohjeistuksen sisällön suunnittelussa.

Rekisteriseloste

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 27.04.2017