Tietojenluovutuskiellot
 

Tietojenluovutuskiellot

Ajoneuvoliikennerekisteri on lähtökohtaisesti julkinen rekisteri, mutta luonnollinen henkilö voi halutessaan rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen luovutusta. Näitä rajoituksia kutsutaan niin sanotuiksi tietojenluovutuskielloiksi, ja näitä ovat osoitteenluovutuskielto ja markkinointikielto sekä turvakielto.

Osoitteenluovutus- ja markkinointikielto

Osoitteenluovutuskielto estää osoitetietojen, ei kuitenkaan nimitietojen luovuttamisen, muuhun kuin viranomaisen, Liikennevakuutuskeskuksen, liikennevakuutusyhtiön, katsastuksen suorittajan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai sopimusrekisteröijän käyttöön tai muuhun laissa säädettyyn käyttöön.

Markkinointikielto estää puolestaan nimi- ja osoitetietojen luovuttamisen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Osoitteenluovutus- ja markkinointikiellot ovat henkilökohtaisia, ja ne voidaan tehdä sähköisessä asioinnissa tai puhelimitse. Kiellot liitetään henkilötietoihin eikä niitä tarvitse uusia, vaikka henkilön ajoneuvotiedoissa tapahtuisikin muutoksia. Kiellot ovat voimassa toistaiseksi, ellei henkilö itse halua niitä poistaa.

Yritykset ja yhteisöt eivät voi rajoittaa tietojensa luovutusta ajoneuvoliikennerekisteristä.

Turvakielto

Henkilö, jolla on perusteltua syytä epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi, voi hakea turvakieltoa maistraatin ylläpitämään väestötietojärjestelmään (VTJ). Väestötietojärjestelmään tallennettu turvakielto siirtyy automaattisesti myös Trafin ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin. Lisätietoja ja ohjeet turvakiellon hakemiseksi väestötietojärjestelmään löytyvät osoitteesta www.maistraatti.fi.

Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain (541/2003) 20 §:n muutoksen (937/2016) myötä Trafi ei enää myönnä turvakieltoja. Muutos tulee voimaan 1.1.2017. Vuoden 2016 loppuun mennessä saapuneet hakemukset käsitellään normaalisti. Trafin myöntämät turvakiellot pysyvät voimassa määräaikansa loppuun.

Yhteystiedot

  • Markkinointi- ja osoitteenluovutuskiellot arkisin klo 8.00–16.15 puhelimitse 029 534 5100 (pvm /mpm)

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
PL 320
00101 Helsinki

 

 

Maistraatti

 
 

 

Sivu päivitetty 03.07.2017