Tietojenluovutusperiaatteet
 

Tietojenluovutusperiaatteet

Trafin ylläpitämät rekisterit ovat lähtökohtaisesti julkisia. Rekisteritietojen julkisuutta säätelevät laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä henkilötietolaki. Tietojen julkisuutta voi kuitenkin rajoittaa erityislait, kuten laki ajoneuvoliikennerekisteristä. Rekistereiden sisältämien tietojen luovuttamisesta päättää rekisterin omistaja eli Trafi.

Eri liikennemuotojen rekisteritietoja tarjotaan viranomaisten, yritysten ja yksityisten henkilöiden tarpeisiin ottaen kuitenkin huomioon lainsäädännön vaatimukset ja rajoitukset.

Ajoneuvoliikennerekisteri

Tietojen luovutus perustuu lakiin ajoneuvoliikennerekisteristä.
Yksityisten henkilöiden, yritysten ja viranomaisten on mahdollista saada ajoneuvo- ja henkilötietoja ajoneuvoliikennerekisteristä.

Trafi luovuttaa tietoja viranomaisille viranomaistehtävien suorittamista varten ja yrityksille lakisääteisten tehtävien hoitamista varten. Viranomaisten tai lakisääteistä tehtävää hoitavien yritysten tulee ottaa yhteys Trafiin, tietojenluovutus(at)trafi.fi, halutessaan tietoja ajoneuvoliikennerekisteristä.

Rekisteritietoja on mahdollista saada esimerkiksi suoramarkkinointiin ja kyselypalvelujen tuottamiseksi. Yksityisen henkilön tietojen luovuttaminen on mahdollista, jos toiminta liittyy liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen, liikenteen ympäristöhaittoihin tai ajoneuvon kuljettamiseen. Jos yritys haluaa tietoja ajoneuvoliikennerekisteristä näihin tarkoituksiin, tulee yrityksen ottaa yhteyttä Trafin tiedonluovutusyksikön sopimuskumppaneihin.

Yksityiselle henkilölle tietoja luovutetaan ajoneuvon rekisteritunnuksen tai valmistenumeron perusteella sähköisessä asioinnissa sekä tekstiviesti- ja puhelinpalveluina. Tiedot palveluntarjoajista löydät täältä.

Ajoneuvoliikennerekisteristä voidaan luovuttaa yksittäisluovutuksena henkilötunnuksen ja nimen perusteella tieto henkilön ajokorttiluokasta ja ajokortin myöntämisajankohdasta. Tiedot luovutetaan Trafin neuvonnasta.

Muut rekisterit

Muista Trafin ylläpitämistä rekistereistä tietoja luovutetaan viranomaistehtäviin ja tapauskohtaisesti muihin käyttötarkoituksiin. Näissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Trafiin sähköpostitse osoitteella tietojenluovutus(at)trafi.fi.

 

 

Yhteystiedot

  • Trafin neuvonta

puh. 029 534 5100 (ppm/mpm)
arkisin klo 8.00–16.15

 
 
 

 

Sivu päivitetty 19.07.2016