Tutkimus ja kehittäminen
 

Trafin tutkimus- ja kehittämistoiminta

Trafin tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on tukea Trafia ja sen asiantuntijoita viraston tehtävien hoitamisessa ja sen toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa sekä strategian toimeenpanossa. Päämääränä on liikennejärjestelmän turvallisuuden parantaminen ja liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen.

Trafin TK-toiminta sisältää tieteellisten tutkimusten lisäksi erilaisia viraston toimintaa ja tavoitteita sekä laajemmin hallinnonalan linjauksia tukevia selvityksiä ja kehittämishankkeita, säädösvalmistelun tarvitsemia selvityksiä sekä lainsäädännön muutosten vaikutusarvioita. TK-toiminnalla tuetaan sitä, että Suomen erityispiirteet ja yhteiskunnan tarpeet huomioidaan kansainvälisessä vaikuttamisessa.

Trafi tekee tutkimus- ja kehittämistyötä laajassa yhteistyössä hallinnonalan ja muiden toimijoiden kanssa. TK-toiminnan avulla ylläpidetään ja kehitetään suomalaista liikenneturvallisuus-, ympäristö- ja liikennejärjestelmäosaamista. Myös kansainvälistä tutkimusyhteistyötä tuetaan.

Trafin TK-toiminta jakautuu seuraaviin Trafin toimintaa tukeviin teemoihin:
• Liikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen
• Liikenneturvallisuuden parantaminen
• Liikenteen digitalisaatio ja uudet palvelut
• Liikennejärjestelmän tila, toimintaympäristö ja toimijat
• Trafin toiminnan kehittäminen

 

Kokeilut

 

TK-toiminnan yhteyshenkilöt

Inkeri Parkkari
Tehtävä: Johtava asiantuntija
Sähköposti:
Puhelin: 029 5347 089
Annu Korhonen
Tehtävä: Johtava asiantuntija
Sähköposti:
Puhelin: 029 5345 229
Kirsi Pulkamo
Tehtävä: Osastopäällikkö
Sähköposti:
Puhelin: 029 5347 223
 
 
 

 

Sivu päivitetty 04.04.2018