Usein kysyttyä
 

Usein kysyttyä

Onko kattojärjestötulkinta edelleen voimassa NCO.SPEC:n voimaantulon jälkeen?

Keväällä 2017 vo­imaan tullut lentotoiminta-asetuksen (965/2012/EU) päivitys on korvannut ilmailumääräyksen OPS M1-23 laskuvarjohyppytoimintaa koskevat osat. Lentotoiminta-asetus ei mainitse kattojärjestöjäsenyyttä, mutta Trafi katsoo kuitenkin edelleen, että hyppy-yhdistyksen X hyppytoiminnassa voi olla mukana hyppy-yhdistyksen Y jäsen N.N, edellyttäen että yhdistykset ovat valtakunnallisen harrasteilmailun kattojärjestön jäseniä.

Trafi edellyttää myös, että hyppy-yhdistys X huolehtii siitä, että N.N:lle selvitetään ennen hyppytoimintaan osallistumista hyppy-yhdistyksen X toimintatavat sekä –mallit. Lisäksi hyppylennolla, jolla N.N on mukana, lentäjän on varmistuttava hyppääjän jäsenyydestä sekä siitä, että N.N:lle on kerrottu hyppy-yhdistyksen toimintamallit.

Trafi tarkistaa kantansa tarvittaessa uusien tietojen ja kokemusten valossa hyppytoimintakauden 2017 jälkeen.

Tuleeko kerhotoiminnasta kaupallista, jos hyppymestarin palvelut ostetaan ulko-puolelta?

Asiaa pitää katsoa laajemmasta näkökulmasta kuin vain siitä, että tekeekö hyppymestarille maksettava kertakorvaus kerhon toiminnasta kaupallista. EASA on vahvistanut, että regulaatio ei ota kantaa hyppymestarille maksamiseen, vaan EASAn mukaan kokonaisuus ratkaisee.

Kysymys edellyttää siten tarkempaa tutkimista sekä muiden jäsenvaltioiden käytäntöjen kartoittamista. Koska hyppymestarilla on merkittävä turvallisuusrooli, tulkitsemme tilannetta toistaiseksi niin, että hyppymestarille kulukorvauksen maksaminen ei tee yhdistyksen tai kerhon toiminnasta kaupallista.

Trafi tarkistaa kantansa tarvittaessa uusien tietojen ja kokemusten valossa hyppytoimintakauden 2017 jälkeen.

Tuleeko kerhon toiminnasta kaupallista, jos hyppymestarille maksetaan palkkaa?

Lentotoiminta-asetuksen (965/2012) artiklan 6 kohdan 4a mukaan organisaatio, joka on perustettu edistämään harraste- ja vapaa-ajan ilmailua, voi suorittaa lentotoimintaa muilla kuin vaativilla moottorikäyttöisillä lentokoneilla ja helikoptereilla, sekä ilmapalloilla ja purjelentokoneilla Part-NCOn (asetuksen liite VII) mukaisesti seuraavilla edellytyksellä:

6.4a(c) esittelylennot, laskuvarjohyppylennot, purjelentokoneiden hinauslennot tai taitolennot, jotka suorittaa joko koulutusorganisaatio, jonka päätoimipaikka on jäsenvaltiossa ja joka on hyväksytty komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 mukaisesti, tai organisaatio, joka on perustettu edistämään harraste- ja vapaa-ajan ilmailua, sillä edellytyksellä, että ilma-alusta käyttävä organisaatio joko omistaa sen tai on vuokrannut sen ilman miehistöä (dry lease), että lennosta ei saada organisaation ulkopuolelle jaettavaa voittoa, ja jos toimintaan osallistuu muita kuin organisaation jäseniä, kyseiset lennot ovat ainoastaan pieni osa organisaation toimintaa.

Muutimme artiklan ehdot kysymyksiksi. Mikäli toimija voi vastata kaikkiin kysymyksiin myöntävästi, voi se toimia Part-NCOn mukaisesti:

  1. Onko organisaationne asetuksen 1178/2011 mukaisesti hyväksytty koulutusorganisaatio, tai organisaatio joka on perustettu edistämään harraste- ja vapaa-ajan ilmailua (ks. myös GM1 Article 6.4a(c) alla)?
  2. Tapahtuuko toiminta muilla kuin vaativilla moottorikäyttöisillä lentokoneilla tai helikoptereilla, tai ilmapalloilla tai purjelentokoneilla?
  3. Onko organisaationne toiminnassa käytettävän ilma-aluksen omistaja tai vaihtoehtoisesti onko ilma-alus vuokrattu ilman miehistöä (dry lease)?
  4. Onko niin, että lennoista ei saada organisaation ulkopuolelle jaettavaa voittoa?
  5. Jos toimintaan osallistuu muita kuin organisaation jäseniä, ovathan kyseiset lennot ainoastaan pieni osa organisaation toimintaa (marginaalisuuden määritelmä ks. OPS M1-33 kohta 2.3 sekä lisäksi GM2 Article 6.4a(c) alla)?

Trafin näkemyksen mukaan palkan tai korvausten maksaminen ei ole organisaation ulkopuolelle jaettavaa voittoa. Palkan tms. maksussa on tietenkin huomioitava muu kansallinen lainsäädäntö ja jos asia epäilyttää yhdistystoiminnan näkökulmasta, on hyvä ottaa yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen (Patentti- ja rekisterihallitus).

 

GM1 Article 6.4a(c) Derogations

ORGANISATION CREATED WITH THE AIM OF PROMOTING AERIAL SPORT OR LEISURE AVIATION

An ‘organisation created with the aim of promoting aerial sport or leisure aviation’ means a non-profit organisation, established under applicable national law for the sole purpose of gathering persons sharing the same interest in general aviation to fly for pleasure or to conduct parachute jumping. The organisation should have aircraft available.

GM2 Article 6.4a(c) Derogations

MARGINAL ACTIVITY

The term ‘marginal activity’ should be understood as representing a very minor part of the overall activity of an organisation, mainly for the purpose of promoting itself or attracting new students or members. An organisation intending to offer such flights as regular business activity is not considered to meet the condition of marginal activity. Also, flights organised with the sole intent to generate income for the organisation, are not considered to be a marginal activity.