Usein kysyttyä
 

Usein kysyttyä

Sain virheellisen tai väärän henkilön ajokortin, miten toimin?

Virheellinen kortti tulee palauttaa Ajovarmaan.

Olen lähdössä ulkomaille ja uusi ajokorttini ei ole saapunut. Voiko valmistusta kiirehtiä?

Ajokortin valmistusta ja postitusta ei voi kiirehtiä sen jälkeen, kun kortinvalmistaja on jo ryhtynyt tekemään korttia. Jos ajokortti ei ole saapunut kolmeen viikkoon siitä, kun se on tilattu, kannattaa olla yhteydessä Ajovarmaan tai Trafin neuvontaan.

Olen juuri muuttanut. Uusi ajokorttini ei ole vieläkään saapunut, vaikka tilasin sen yli 3 viiikkoa sitten. Vanhan ajokorttini voimassaoloaika on mennyt umpeen. Miten toimin?

Ajokortti toimitetaan siihen osoitteeseen, joka on ajokortin postittamishetkellä merkitty väestötietojärjestelmässä henkilön osoitteeksi. Voit ottaa yhteyttä Trafin neuvontaan tai Ajovarmaan. Ajovarma voi selvittää korttitilauksesi tilanteen ja antaa tarvittaessa 3 kuukautta voimassa olevan väliaikaisen ajokortin käyttöösi. Voit käyttää sitä siihen asti, kunnes saat varsinaisen ajokortin haltuusi.

Sain uuden ajokorttini postissa. Miksi sen voimassaoloaika on lyhentynyt (18.1.2033)?

Uuden ajokorttilain (voimaan 19.1.2013) myötä kaikkien ennen lakimuutosta myönnettyjen ajokorttien voimassaolo päättyy viimeistään 18.1.2033. Muutos ei edellytä ajokortinhaltijalta tässä vaiheessa mitään toimenpiteitä. Kun ennen 19.1.2013 myönnetystä ajokortista haluaa tilata kaksoiskappaleen esimerkiksi varastetun tai kadonneen tilalle tai ajokortin erityisehtoja muutetaan, uudelle kortille tulostuu uusi voimassaoloaika.

Miten ajokorttini uusitaan, pitääkö minun mennä autokouluun/ajotutkintoon?

Uutta ajokorttia haetaan ajokorttilupahakemuksella Ajovarmalta ennen nykyisen ajokortin voimassaoloajan päättymistä. Ajokortin uusimisen yhteydessä uusitaan tarvittaessa myös valokuvat. Trafi lähettää muistutuskirjeen hyvissä ajoin ennen ajokortin voimassaoloajan päättymistä. Kortin uusimiseen ei liity autokouluopetusta tai kuljettajantutkintoa.

Miksi kadonneen ajokortin tilalle saamani uuden ajokortin myöntämispäivä on eri kuin aikaisemmassa kortissani?

Siksi, että Trafi on tehnyt uuden päätöksen. Jokaisella kortilla on oma myöntämispäivämäärä, joka riippuu siitä, milloin päätös kortin myöntämiseksi on tehty tai milloin kuljettajatutkinto on suoritettu. Ajokortin kääntöpuolella näkyvät ajo-oikeusluokkien kohdalla kuitenkin aina alkuperäiset alkamispäivämäärät. Niihin ei tule muutoksia.

Minulla on mopon/traktorin ajo-oikeus, mutta siitä ei ole merkintää uudessa ajokortissa, onko tapahtunut virhe?

Mopon ja traktorin ajo-oikeudet merkitään ajokorttiin vain siinä tapauksessa, että ne on erikseen suoritettu tutkinnolla.

Onkohan uusien ajokorttien toimittaminen perinteisellä postilla turvallista?

Kortin toimittamista perinteisellä postilla voidaan pitää turvallisena. Todennäköisyys sille, että postin väärään osoitteeseen jakamaa ajokorttia voisi käyttää väärin, on pieni. Vastaanottajan tulisi muistuttaa ulkonäöltään ja iältään kortin haltijaa. Toistaiseksi postissa kadonneiksi on ilmoitettu n. 0,1 prosenttia kaikista postitetuista ajokorteista. Vastaavasti kadonneeksi tai varastetuksi ilmoitetaan vuosittain 5 prosenttia kaikista tilattavista ajokorteista.    

Kuinka painavaa perävaunua saan kuljettaa B-luokan ajokortillani?

Perävaunu saa painaa enintään 750 kg tai, jos perävaunu painaa yli 750 kg, auton ja perävaunun kokonaispaino saa olla enintään 3 500 kg. Lue lisää täältä.

Pitääkö vanha ajokortti palauttaa saadessani uuden ajokortin postissa?

Kyllä, vanha ajokortti pitää palauttaa viipymättä uuden ajokortin mukana tulevassa kirjekuoressa. Ajokorttia ei saa myöskään leikata poikki tai muulla tavoin vaurioittaa, koska ajokortin tiedot luetaan koneellisesti. Vanhan ajokortin palautuminen viranomaiselle merkitään ajokorttirekisteriin. Erillistä ilmoitusta ajokortin palautumisesta ei lähetetä asiakkaalle.

Saako B-ajokortilla ajaa mopoa, mopoautoa ja traktoria?

Mopon, mopoauton  ja traktorin ajo-oikeuss sisältyvät B-ajo-oikeuteen, eli B-ajokortin haltija saa ajaa näitä kulkuvälineitä.

B-luokan ajokorttini meni hyllylle. Saanko silti ajaa mopoa?

Jos olet syntynyt ennen 1.1.1985, et tarvitse mopon kuljettamiseen ajokorttia. Tällöin saat ajaa mopoa, vaikka sinut on määrätty ajokieltoon. Jos olet kuitenkin syntynyt 1.1.1985 tai sen jälkeen ja sinut on määrätty ajokieltoon, et saa kuljettaa mopoakaan.

Olen syntynyt vuonna 1985. Tarvitsenko jonkin ajokortin ajaakseni mopoa tai mopautoa?

Kyllä, tarvitset mopon tai mopoauton kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin.

En tarvitse enää kuorma-autoa. Voinko jättää sen ajokortiltani pois? Miten se tapahtuu?

Voit luopua niistä ajokorttiluokista, joita et enää tarvitse. Ajokorttiluokan alentamisen voi tehdä missä tahansa Ajovarman palvelupisteessä. Lupapalvelupisteet löytyvät täältä.

Saanko ajokorttilain uudistuksen (2013) jälkeen yhä ajaa linja-autoa tai kuorma-autoa ilman ammattipätevyyttä?

Vaatimus ammattipätevyydestä koskee lähtökohtaisesti kaikkia niitä kuljettajia, joilla on ajokortissaan C1- tai C-luokan (kuorma-autot) ajo-oikeus. Sama pätee myös D1- ja D-luokan (linja-autot) ajo-oikeuksiin.

Säädöksissä on kuitenkin muutamia poikkeuksia. Esimerkiksi henkilökohtaiset ajot ovat sallittuja kuorma-autolla ilman ammattipätevyyttä. Linja-autolla taas saa kuljettaa samaan perheeseen kuuluvia, jos linja-auto on jonkun perheenjäsenen omistuksessa.

Asian tarkistamiseksi kannattaa olla yhteydessä Ajovarmaan. Lisätietoja ammattipätevyydestä löytyy täältä.

Pitääkö minun toimittaa todistus näöntarkastuksesta poliisille täyttäessäni 45 vuotta?

Ei tarvitse. Vaatimus 45-vuotiaan näöntarkastuksesta poistui 19.1.2013 ajokorttilakiuudistuksen yhteydessä.

Pitääkö minun toimittaa lääkärintodistus poliisille, kun minulla on C/D-luokan ajokortti ja täytän 50, 55, 60 tai 65 vuotta?

Jos sinulla on 70 ikävuoteen asti voimassa oleva ajokortti, jossa on kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeus, sinun pitää toimittaa lääkärintodistus poliisille viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun olet täyttänyt 50, 55, 60 tai 65 vuotta.

 

Mistä saan lääkärissä käyntiä varten tarvitsemani esitietolomakkeen?

Voit tulostaa esitietolomakkeen täältä.

Myös lääkäriasemilla ja terveyskeskuksissa on usein lomakkeita jaossa.

En ole saanut Trafin ilmoituskirjettä lääkärinlausunnon toimittamisesta. Koska saan sen?

Jos ilmoituskirjeen toimittaminen on sidottu syntymäpäivään, se lähetetään 3-4 kuukautta ennen syntymäpäivää. Muussa tapauksessa kirje lähetetään 3-4 kuukautta ennen lääkärinlausunnon toimittamisen määräpäivää. Jos kirje ei saavu edellä mainitussa ajassa, voit ottaa yhteyttä poliisiin tai Trafin neuvontaan.

Kuinka vanha lääkärille toimitettava lääkärinlausunto voi olla?

Lääkärinlausunto voi olla enintään 6 kuukautta vanha.

Onko kuorma/ linja-auton kuljettamiseen yläikärajaa?

Ei ole. Oleellista on kuljettajan terveydentila.

Olen ulkomaanmatkalla/asun ulkomailla ja suomalainen ajokorttini varastetaan, miten toimin?

Ajokortin varastamisesta ulkomaanmatkan aikana kannattaa aina tehdä rikosilmoitus paikalliselle poliisille. Varastamisesta tulee ilmoittaa myös Suomen poliisille.

Minulla on vielä vanha pahvinen ajokortti, saako sillä ajaa ulkomailla?

Yleisesti ottaen suomalainen ajokortti kelpaa Geneven ja Wienin tieliikennesopimuksiin liittyneissä valtioissa. Varmuuden ajokortin hyväksyttävyydestä ulkomailla saa kyseisen valtion edustustosta tai poliisiviranomaiselta.

Saako suomalaisella ajokortilla ajaa toisessa EU-maassa?

Euroopan unionin jäsenmaissa ajokortit tunnustetaan vastavuoroisesti. Suomessa myönnetyllä ajokortilla saa siis ajaa toisessa EU-maassa.

Miten saan vaihdettua toisen EU-maan ajokorttini suomalaiseen ajokorttiin?

EU- tai ETA-maan ajokortin vaihtamista suomalaiseen ajokorttiin voi anoa Ajovarmasta. Lue lisää

Koska opetuslupaa voi hakea ja kauanko se on voimassa?

Se riippuu siitä, minkä ajoneuvon opetusluvasta on kysymys. B-luokan opetuslupa lyhytaikaisen ajokortin suorittamista varten myönnetään kahdeksi vuodeksi. Sen voi saada enintään vuotta aiemmin kuin opetettava täyttää ajokortin saamisen vähimmäisiän. Muissa ajokorttiluokissa opetuslupa myönnetään enintään yhdeksäksi kuukaudeksi ja aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin opetettava täyttää kyseisen ajokortin saamiselle säädetyn vähimmäisiän. Lupa päättyy, kun siihen merkitty oppilas on suorittanut hyväksytysti opetusluvassa ilmoitetun luokan tutkinnon. Lue lisää opetusluvasta täältä.

Kuinka kauan opetuslupaopettajan teoriakoe on voimassa?

Opetusluvan hakijan teoriakoe on voimassa kolme vuotta.

 

Opetuslupaopettajan teoriakokeeni ja opetuslupani ovat yhä voimassa. Voinko opettaa toisenkin lapseni samalla luvalla?

Opetuslupa oikeuttaa luvassa mainitun luvanhaltijan antamaan kuljettajaopetusta luvassa mainitulle henkilölle. Uutta opetettavaa varten tulee hakea uusi opetuslupa.

Pitääkö minun tosiaan osallistua yhteiseen opetukseen oppilaan kanssa autokoulussa, vaikka juuri osallistuin vastaavaan koulutukseen opettaessani toista lastani ajamaan?

Ei tarvitse. Opetuslupaopetusta tukevasta opetuksesta ja opetuksen aikana suoritettavasta oppimisen ja ajotaidon edistymistä arvioivasta ajosta luovuttiin 1.1.2014 voimaan tulleen lakimuutoksen yhteydessä.

Miten voin vaatia oikaisua ajo- ja teoriakokeen tuloksista?

Voit tehdä Trafille kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuukauden kuluessa siitä, kun olet saanut asian tiedoksi. Tutkinnon vastaanottaja antaa ajokokeen jälkeen asiakkaalle tutkinnonarviointilomakkeen, jonka kääntöpuolella on oikaisuvaatimusosoitus.