Usein kysyttyä
 

Usein kysyttyä

Olen 70-vuotias ja minulle on myönnetty A BE CE- luokan ajokortti. Jos haen ajokortin uusimista vuonna 2015, saanko vielä 2 vuoden kortin, vai pitääkö uusiminen tehdä vuoden 2016 alussa, jotta saisin 5 vuoden kortin

Ajokorttitoimivallan siirtyminen Trafille ei vaikuta uudistettavien ajokorttien voimassaoloaikoihin. Lainsäädäntö pysyy ennallaan eli jos haluat säilyttää C- ja CE-luokan ajo-oikeudet, saat 2 vuoden kortin riippumatta siitä, haetko uusimista vuonna 2015 vai 2016.

Mitä toimivallan siirto tarkemmin käytännössä pitää sisällään eli mitä asioita asiakas toimivallan siirron jälkeen hakee Trafilta?

Trafin palveluntuottajalta Ajovarmalta haetaan: ajokortit (uudet ajokortit, niihin tulevat muutokset ja kaksoiskappaleet), taksinkuljettajan ajoluvat, opetusluvat, liikenneopettajaluvat, moottoripyörän harjoitusluvat ja vammaisen pysäköintiluvat. Lisäksi harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksesta annettavat todistukset tulee toimittaa Ajovarmaan.

Poliisi vastaa toimivallansiirron jälkeen edelleen kuljettajien ajoterveyden valvonnasta sekä ajokieltoon määräämisestä liikennerikosten tai ajokorttiedellytysten menettämisen takia. Poliisi päättää myös lupien peruuttamisesta osana yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa.

Mihin toimitan todistuksen harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen suorittamisesta?

Todistus tulee toimittaa poliisille (vuonna 2015) ja Ajovarman palvelupisteeseen (vuonna 2016).

Lyhytaikaisen ajokorttini viimeinen voimassaolopäivä on 3.1.2016. Saanko siis ajaa silti sen jälkeenkin?

Saat pitkäaikaisen ajokortin postitse kotiin alkuvuodesta 2016. Sinun tulee kuitenkin toimittaa todistus harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen suorittamisesta poliisille (2015) tai vuodenvaihteen jälkeen Trafin palveluntuottajalle Ajovarmalle.

Jos todistusta ei toimita kahden vuoden kuluessa lyhytaikaisen ajokortin myöntämisestä ja silti ajaa autoa, poliisi määrää henkilön ajokieltoon (säädös voimaan 1.1.2016).

Miten voi olla turvallista, että katsastusasemalla myönnetään ajokortit, kun poliisi on viranomainen ja Ajovarma ei

Ajokorttien ja muiden tieliikenteen lupien myöntäminen siirtyy poliisilta Trafille 1.1.2016. Ajokortit myöntää siis myös jatkossa viranomainen. Trafi on kilpailuttanut ajokorttilain mukaisesti ajokortteihin liittyvän palvelutehtävän ja tämän kilpailutuksen voitti Ajovarma. Ajovarman kanssa on tehty sopimus palvelutehtävän laajuudesta ja tehtävän vaatimuksista. Ajovarmaa sitoo julkisia hallintotehtäviä hoidettaessa hyvän hallinnon periaatteet ja esimerkiksi rikosoikeudellinen virkavastuu. Trafi tekee kaikki päätökset ja käsittelee kaikki harkinnanvaraiset luvat.

Minulla menee lyhytaikainen ajokortti tänä vuonna (2015) vanhaksi. Saanko pitkäaikaisen kortin vai pitääkö minun ajaa kakkosvaihe?

Pitkäaikaisen ajokortin saavat postitse vuoden 2016 alkupuolella ne henkilöt, joilla on voimassa oleva lyhytaikainen ajokortti. Uutta korttia eivät siis saa henkilöt, joiden 2 vuoden ajokortin voimassaolo on päättynyt. Voit toimittaa todistuksen harjoittelu- ja syventävän vaiheen toimittamisesta poliisille (vuonna 2015) tai hakea vuodenvaihteen jälkeen uutta pitkäaikaista ajokorttia Trafin palveluntuottaja Ajovarmalta. ”Kakkosvaihe”, eli harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetus on suoritettava joka tapauksessa jos haluat jatkaa autolla ajamista.

Vuonna 2016 ei enää ole lyhytaikaisia ajo-oikeuksia. Kun henkilö, jonka lyhytaikainen ajo-oikeus on päättynyt ennen 1.1.2016, hakee vuonna 2016 Ajovarmalta uutta ajokorttia, alkaa kahden vuoden määräaika harjoittelu- ja syventävän vaiheen opetuksen suorittamiselle ja todistuksen toimittamiselle ajo-oikeuden myöntämispäivämäärästä. Todistuksen suoritetusta opetuksesta voi toimittaa jo ajokorttiluvan hakemisen yhteydessä, jos harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen asia on siinä vaiheessa jo suoritettu. Jos lyhytaikaisen ajokortin voimassaoloaika on uutta ajokorttia haettaessa päättynyt alle 2 vuotta sitten, ei uutta kuljettajantutkintoa (teoriakoe + ajokoe) vaadita, vaan uuden ajokortin saa ajokorttilupahakemuksella. Tämä kahden vuoden sääntö pätee ryhmän 1 (AM, A1, A2, A, B, BE, T, LT) ajokorttiluokkiin. Ryhmän 2 (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE) ajokorttiluokkien osalta tutkinto vaaditaan, jos edellinen ajokortti on päättynyt yli vuosi sitten.  Tutkinto suoritetaan näissä tapauksissa isoimmalla luokalla. Jos lyhytaikainen ajokortti on päättynyt yli viisi vuotta sitten, suoritetaan tutkinto kaikilla haettavilla ajokorttiluokilla.

Esimerkki 1) Jos lyhytaikainen ajo-oikeus päättyy esim. 15.12.2015 ja asiakas hakee uutta ajokorttia 15.1.2016, päättyy määräaika harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen todistuksen toimittamiselle 15.1.2018. Tämän jälkeen, jos todistusta ei ole toimitettu ja kuljettaja ajaa autoa liikenteessä, poliisi voi määrätä kuljettajan ajokieltoon toistaiseksi.

Esimerkki 2) Jos lyhytaikainen B-luokan ajo-oikeus on päättynyt 15.5.2014, ja asiakas hakee uutta ajokorttia 15.5.2016 mennessä, saa hän uuden ajokortin vielä ilman kuljettajatutkintoa. Uusi tutkinto vaaditaan 15.5.2016 jälkeen uuden ajokortin saamiseksi. Kahden vuoden määräaika harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen todistuksen toimittamiselle alkaa uuden ajokortin myöntämispäivämäärästä.

Esimerkki 3) Jos lyhytaikainen BC-luokan ajo-oikeus on päättynyt 15.5.2014 ja asiakas hakee uutta ajokorttia ennen 15.5.2016, hän saa B-luokan ajokortin ilman tutkintoa mutta C-luokan saamiseksi hänen on suoritettava tutkinto. Tässä tapauksessa asiakas voi valita, haluaako pelkästään B-luokan ajokortin ilman tutkintoa ja suorittaa esimerkiksi C-luokan tutkinnon tarvittaessa myöhemmin toisella ajokorttiluvalla. Kahden vuoden määräaika harjoittelu- ja syventävän vaiheen todistuksen toimittamiselle alkaa taas uuden ajokortin myöntämispäivämäärästä.