Usein kysyttyä
 

Usein kysyttyä

Mistä tiedän, onnistuiko sähköisessä palvelussa tehty rekisteröinti?

Jos rekisteröintitapahtuman päätteeksi pääset vahvistussivulle, on rekisteri-ilmoituksen tekeminen onnistunut ja haluttu muutos astunut voimaan. Voit tarkistaa asian Oma asiointi -palvelussa ajoneuvon tiedoista. Ajoneuvon tietojen päivittymisessä saattaa kestää useampia minuutteja.

Jos et pääse vahvistussivulle, eikä tehty toimenpide näy Oma asiointi- palvelussa ajoneuvon tiedoissa, rekisteri-ilmoituksen tallentuminen tulee varmistaa. Tarkista, onko maksu veloitettu tililtäsi. Jos maksua ei ole veloitettu, rekisteri-ilmoitus ei ole tallentunut.

Mikä on varmenne ja miten sitä käytetään?

Varmenne on 6 merkkiä pitkä koodi, joka korvaa rekisteröintitodistuksen II osan (ilmoitusosa) omistajanvaihdosrekisteröinnissä.

Myyjä hakee varmenteen Trafin sähköisestä palvelusta ja luovuttaa sen kaupanteon yhteydessä ostajalle. Varmenteen voi luoda vain ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja.

Ostaja rekisteröi omistajanvaihdoksen varmenteella joko Trafin tai vakuutusyhtiön sähköisessä palvelussa tai asioimalla rekisteröintitoimipisteessä. Ajoneuvolla tulee olla voimassaoleva vakuutus ennen sen rekisteröimistä. 

Voinko luoda varmenteen tai ilmoittaa omistajanvaihdoksesta puhelimitse?

Et voi, sillä rekisteröinti edellyttää vahvaa tunnistamista.

Ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja luo varmenteen Trafin sähköisessä palvelussa.

Ajoneuvon ostaja voi ilmoittaa omistajanvaihdoksesta Trafin sähköisessä palvelussa, vakuutusyhtiön sähköisessä palvelussa tai asioimalla rekisteröintitoimipisteessä.

Onko varmennetta pakko käyttää?

Ei ole. Myyjä on velvollinen luovuttamaan ostajalle omistajanvaihdoksen rekisteröimistä varten joko varmenteen (maksuton) tai rekisteröintitodistuksen II osan eli ilmoitusosan (maksullinen). Ostaja voi rekisteröidä ajoneuvon nimiinsä kumpaa tahansa käyttäen.

Varmenteella rekisteri-ilmoituksen voi tehdä asioimalla henkilökohtaisesti rekisteröintitoimipisteessä tai edullisemmin sähköisessä palvelussa.

II osalla rekisteri-ilmoitus on tehtävä aina rekisteröintitoimipisteessä. 

Miksi varmenne on voimassa vain määräajan?

Ajoneuvon omistajan vaihto tulee rekisteröidä 7 päivän kuluessa ajoneuvon luovutuksesta uudelle omistajalle. Voimassaoloajalla kannustetaan rekisteröinnin tekemiseen määräajan puitteissa. Määräajan jälkeen varmenne ei enää ole voimassa, eikä sillä voi rekisteröidä. Määräajan ulkopuolella tehtäviin rekisteröinteihin liittyy usein epäselviä omistussuhteita, joita pyritään vähentämään tällä menettelytavalla. Tämä parantaa rekisteritiedon laatua ja vähentää rekisteröintitoiminnan kustannuksia.

Mitä teen varmenteella, kun ostan ajoneuvon?

Ilmoita ajoneuvon uudet omistaja- ja/tai haltijatiedot rekisteriin 7 päivän kuluessa kaupanteosta. Voit tehdä rekisteri-ilmoituksen varmennetta käyttäen:

Ajoneuvolla tulee olla voimassaoleva vakuutus ennen rekisteröintiä.

Onko varmenne voimassa? Miten voin varmistua, että sain oikean varmenteen?

Varmenne on voimassa kaksi viikkoa luontihetkestä. Voit tarkistaa varmenteen voimassaolon Trafin sähköisestä palvelusta. Samalla saat tiedon ajoneuvon rekisteriin merkitystä omistajasta sekä ajoneuvon mahdollisista rajoituksista (esim. katsastamattomuus tai maksamattomat ajoneuvoverot).

Mitä jos varmenne menee hukkaan, umpeen tai ei toimi?

Varmenne on voimassa 14 vuorokautta sen luomisesta. Jos varmenne vanhenee tai hukkuu, voit pyytää myyjää tekemään sinulle luovutusilmoituksen henkilö- tai y-tunnuksella. Kun luovutusilmoitus näkyy rekisterissä, voit tehdä omistajanvaihdoksen Trafin sähköissä palveluissa tai rekisteröintitoimipisteessä ilman varmennetta.

Jos varmenne ei toimi, tarkista myös, että kirjoitat sen oikein.

Varmenne on voimassa 14 vrk. Riittääkö jos teen rekisteröin omistajanvaihdoksen varmenteen voimassaoloaikana?

Ei riitä. Omistajanvaihdoksesta on ilmoitettava rekisteriin 7 vuorokauden sisällä omistusoikeuden siirtymisestä.

Minulla ei ole varmennetta eikä II osaa (ilmoitusosa). Miten rekisteröin ajoneuvon nimiini?

Myyjän tulisi luovuttaa ostajalle omistajanvaihdoksen rekisteröintiä varten joko varmenne tai II osa. Jos myyjä on tehnyt rekisteriin henkilö- tai y-tunnuksella varustetun luovutusilmoituksen, jonka mukaan sinä olet ajoneuvon uusi omistaja, voit rekisteröidä ajoneuvon nimiisi myös ilman varmennetta tai II osaa. Rekisteröinnin voit tehdä tunnistautumiseen perustuen sähköisesti Trafin tai vakuutusyhtiösi sähköisessä palvelussa tai asioimalla rekisteröintitoimipisteessä.

Voit rekisteröidä ajoneuvon nimiisi myös ilman varmennetta tai II osaa, jos sinulla on luovutuskirjat viimeisimmästä rekisteriin merkitystä tai luovutusilmoitetusta omistajasta lähtien. Rekisteröinti tehdään tällöin rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla.

Muista, että ajoneuvolle on hankittava vakuutus ja ilmoitettava omistajanvaihdoksesta rekisteriin 7 päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.

Ostamani ajoneuvon edellinen omistaja on tehnyt minulle luovutusilmoituksen. Tarvitseeko minun vielä tehdä jotain?

Kyllä tarvitsee. Rekisteri-ilmoitus omistajanvaihdoksesta on tehtävä 7 päivän sisällä ajoneuvon luovutuksesta myös silloin, kun rekisterissä on edellisen omistajan tekemä luovutusilmoitus. Tällöin et välttämättä tarvitse rekisteri-ilmoituksen tekemistä varten varmennetta tai II osaa (ilmoitusosaa), vaan voit hoitaa rekisteröinnin tunnistamisen perusteella Trafin sähköisessä palvelussa (ajoneuvolla on oltava vakuutus), vakuutusyhtiön sähköisessä palvelussa tai rekisteröintitoimipisteessä.

Rekisterimerkintöihin tuli virheellistä tietoa. Miten saan tiedot korjattua?

Voit pyytää Trafilta rekisteritietojen korjausta, jos rekisterissä olevat tiedot eivät vastaa todellisuutta. Lisätietoja rekisterimerkintöjen korjaamisesta saat täältä.

Miten voin varmistua, että auto, jota olen ostamassa, on ostohetkellä liikennekäytössä?

Voit tarkistaa auton tilanteen Trafin sähköisissä palveluissa. Lue lisää täältä.

Miten toimin, kun ostan autoliikkeestä ajoneuvon ja luovutan vanhan ajoneuvoni vaihdossa autoliikkeelle?

Luo vanhalle ajoneuvollesi varmenne Trafin sähköisessä palvelussa. Tee autoliikkeen kanssa kauppakirja ajoneuvoista. Luovuta varmenne autoliikkeelle kaupan yhteydessä.

Jos autoliike ei rekisteröi ostamaasi ajoneuvoa puolestasi, tee rekisteröinti itse 7 päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.

Miten menetellään, kun kuolinpesä ostaa ajoneuvon?

Kuolinpesän tulee rekisteröidä ajoneuvo nimiinsä 7 päivän sisällä siitä, kun rekisteriin merkitty omistaja on luovuttanut sen. Rekisteri-ilmoituksen tekemiseen riittää yhden pesän osakkaan allekirjoitus. Liitteeksi ei tarvita perukirjajäljennöstä tai vastaavaa asiakirjaa. Kuolinpesän puolesta allekirjoittanut henkilö vastaa siitä, että hänellä on pesän osakkaiden suostumus ajoneuvon ostamiseen.

Omistajanvaihdos tehdään rekisteröintitodistuksen II osalla (ilmoitusosalla) tai varmenteella rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössä.

Lisätietoja:
Ajoneuvon osto ja myynti
Kuolinpesän ajoneuvo

Olen saanut ajoneuvon omistukseeni perinnönjaossa/testamentilla. Mitä asiakirjoja tarvitsen omistajanvaihdoksen rekisteröintiä varten?

Tarvitset rekisteröintitodistuksen II osan (ilmoitusosan). II osasta tulee käydä ilmi uuden omistajan tiedot, omistusoikeuden siirtymispäivämäärä sekä allekirjoitukset. Rekisteri-ilmoituksen voi allekirjoittaa yksi pesän osakas muiden puolesta. Luovuttajana ja luovutuksensaajana voi olla sama henkilö. Rekisteri-ilmoituksen yhteydessä ei tarvita liitteitä.

Jos kuolinpesällä ei ole hallussaan II osaa, yksi pesän osakkaista voi tulostuttaa uuden rekisteröivällä katsastustoimipaikalla esittämällä perukirjan tai vainajan virkatodistuksen osoituksena kuolinpesän osakkuudesta. Jos tämä ei ole mahdollista, voit rekisteröidä ajoneuvon rekisteröivällä katsastustoimipaikalla myös testamentin tai perinnönjakokirjan perusteella.

Lisätietoja:
Kuolinpesän ajoneuvo

Olen ostanut rekisteröimättömän autoverollisen auton, josta on autovero jo maksettu. Pitääkö minun ilmoittaa Verohallinnolle?

Autoveron suorittajan ja uuden omistajan välisestä kaupasta on tehtävä ilmoitus Verohallinnolle. Kyseessä on ns. verovelvollisuuden siirto. Ajoneuvolle voidaan merkitä omistajaksi ensirekisteröinnissä vain Verohallinnon ilmoittama verovelvollinen.

Myyjältä saamani II osa (ilmoitusosa) ei ole viimeisin voimassaoleva. Voinko tehdä sillä omistajanvaihdosrekisteröinnin?

Voit tehdä rekisteröinnin vanhentuneella II osalla, mutta rekisteröinti on tässä tapauksessa tehtävä rekisteröivällä katsastustoimipaikalla.