Uutinen
 

Trafi myönsi toiselle uudelle rautatieliikenteen harjoittajalle turvallisuustodistuksen

20.9.2011 11.11

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt rautatieliikenteen harjoittamiseen vaadittavan turvallisuustodistuksen Ratarahti Oy:lle.

Suomi avasi rautateiden kansallisen tavaraliikenteen kilpailulle vuoden 2007 alussa, mutta vasta nyt ensimmäiset VR-Yhtymä Oy:n kilpailijat ovat aloittamassa liikennöintiä. Ensimmäisenä turvallisuustodistuksen sain Proxion Train Oy toukokuussa 2011. Turvallisuustodistus on voimassa viisi vuotta ja sen edellytyksiin kohdistuu jatkuvasti viranomaisen valvontaa.

Turvallisuustodistuksen peruselementti on turvallisuusjohtamisjärjestelmä

Turvallisuustodistus on osoitus siitä, että rautatieliikenteen harjoittaja on ottanut käyttöön vaatimustenmukaisen turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja että se pystyy toimimalla turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä mukaisesti täyttämään sille asetetut vaatimukset riskien hallitsemiseksi ja kuljetuspalvelujen tarjoamiseksi rautatieverkolla turvallisesti. Pelkkä turvallisuusjohtamisjärjestelmän käyttöönottaminen ei riitä, vaan sitä tulee jatkuvasti myös ylläpitää ja kehittää.

Turvallisuustodistus koostuu kahdesta eri osasta: A-osasta ja B-osasta. A-osa koskee rautatieliikenteen harjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmää, joka hyväksytään todistuksen A-osa myönnettäessä. Turvallisuustodistuksen A-osa on voimassa koko EU:n alueella. Todistuksen B-osa, joka liittyy liikennöitävää rataverkkoa koskevien sääntöjen ja määräysten hallintaan sekä niiden noudattamiseen, on puolestaan jäsenvaltiokohtainen. Rautatieliikenteen harjoittaja voi hakea turvallisuustodistusta joko koko rataverkolle tai vain sille osalle, jolla se aikoo liikennöidä.

Turvallisuutta koskevat vaatimukset tulevat pääosin EU-lainsäädännöstä.

Ratarahti Oy:n liikennöinnin aloittaminen

Ennen kuin Ratarahti Oy voi aloittaa tavarakuljetukset rautateillä, se tarvitsee toimiluvan liikenne- ja viestintäministeriöltä. Lisäksi sen on tehtävä Liikenneviraston kanssa rataverkon käyttösopimus ja haettava siltä ratakapasiteetti.

Lisätietoja
yksikönpäällikkö Heidi Niemimuukko, puh. 020 618 6828, heidi.niemimuukko(at)trafi.fi
osastonjohtaja Yrjö Mäkelä, puh. 020 618 6825, yrjo.makela(at)trafi.fi

Lisätietoa turvallisuustodistuksesta ja sen myöntämisesta