Uutinen
 

Automaattiautojen kehittyminen tuo monia mahdollisuuksia ja uusia haasteita

20.2.2015 9.00

Automaattiauto, robottiauto, älyauto, itse ajava auto – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ajoneuvojen automaatiosta puhuttaessa kysymys on kuitenkin monesta hyvin eritasoisesta automaation muodosta. Pysäköintiavustin ja kaistavahti ovat aivan erilaisia automaatioita kuin järjestelmä, joka ajaa autoa itsenäisesti. Automaattiautojen kehittyminen onkin monisyinen kokonaisuus.

”Automaation kehittämisen tarkoituksena on lisätä liikenteen tehokkuutta ja vähentää liikenneonnettomuuksia. Samalla pitää kuitenkin huomioida, että kehittäminen voi tuoda mukanaan myös uusia haasteita”, painottaa tieliikennejohtaja Marko Sillanpää Trafista: ”Kun vastuu ajamisesta ja ympäristön havainnoinnista siirtyy auton järjestelmille ja kuljettaja toimii vain varajärjestelmänä, saattaa uutena haasteena olla esimerkiksi kuljettajan passivoitumisesta johtuvat onnettomuudet.”

Yksittäisten ajoneuvojen automaation kehittämisen lisäksi myös ajoneuvojen yhteistoiminnallisuuden sekä ajoneuvojen ja ympäristön vuorovaikutuksen lisääminen on tärkeä kehittämiskohde tulevaisuudessa.

”Automaation kehittymisellä on suuri potentiaali tieliikenteessä ja Trafi haluaakin edistää tieliikenteen automatisoitumista erilaisten kokeilujen kautta vastuullisesti ja rohkeasti”, summaa Sillanpää.

Automaattiautokokeilut mahdollisia nykyisen lainsäädännön puitteissa

Voimassa oleva tielainsäädäntö mahdollistaa jo automaattiautojen kokeilut varsin pitkälle. Trafin tavoitteena on mahdollistaa myös sellaiset kokeilut, joissa vastuullinen kuljettaja on ajoneuvon ulkopuolella.

Automaattiautojen kokeiluista kiinnostuneet tai niitä suunnittelevat tahot voivat olla yhteydessä Trafiin. Käytännössä Trafi helpottaa kokeilujen toteuttamista mm. ehdottamalla ratkaisuja kuljettajan määrittämisen sekä auttamalla ajoneuvojen teknisen hyväksynnän ja rekisteröinnin kanssa.

”Seuraavana virstanpylväänä on selvittää ne viranomaisilta tarvittavat toimenpiteet, jotka mahdollistavat automaation lisääntymisen tulevaisuudessa. Asiaa pohditaan mm. parhaillaan käynnissä olevan tieliikennelain uudistuksen yhteydessä. Uskonkin, että uusi lainsäädäntö mahdollistaa automaattiautojen kehityksen hyvin pitkälle”, toteaa Sillanpää.

Automaattiautokokeiluista Trafin nettisivuilla www.trafi.fi/tieliikenne/automaattiautokokeilut

Automaation edistämisen faktat tiiviisti tietokortista

Trafi on juuri julkaissut tietokortin automaation edistämisestä tieliikenteen ajoneuvoissa. Tietokortissa on mm. eritelty eri automaation tasot, avattu automaation tavoitteita sekä terminologiaa. Tietokortissa on hyödynnetty myös Trafin ja Liikenneviraston uuden tutkimuksen tuloksia.

Tämä kortti on ensimmäinen tietokorttien sarjassa, jonka tarkoituksena on käsitellä tiiviisti liikenteen ajankohtaisia haasteita. Seuraavina tulossa ovat tietokortit mm. henkilöautokannan uudistamisesta, vaihtoehtoisista käyttövoimista ja miehittämättömistä ilma-aluksista.

Tietokortit julkaistaan Trafin nettisivuilla www.trafi.fi/tietoa_trafista/medialle/tietokortit

Trafin ja Liikenneviraston tuore tutkimus arvioi automaation vaikutuksia tieliikenteeseen

Trafin ja Liikenneviraston yhdessä VTT:ltä tilaama tutkimus automaation lisääntymisen vaikutuksista tieliikenteessä korostaa, että automaattisten ajoneuvojen teknologiassa suuri haaste on ympäristönhavainnoinnin kehittäminen. Teknisesti haasteita tähän tuo ajoneuvojärjestelmien kehittäminen sille asteelle, että voidaan olla varmoja siitä, että auto havaitsee kaikki liikenneympäristön tilanteet ja reagoi niihin oikein. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna järjestelmien hinta ei saisi nousta liian korkeaksi, jotta ne olisivat myös houkuttelevia autoilijoille. Infrastruktuurikustannukset joka tapauksessa näyttäisivät kasvavan.

Merkityksellistä turvallisuuden parantumisen kannalta onkin, missä tahdissa korkeamman automaation ajoneuvot lisääntyvät. Tutkimuksessa on arvioitu automaation eri tasojen vaikutusta liikenneturvallisuuteen mm. liikennekuolemien prosentuaalisena vähenemisenä. Lisäksi tarkasteltiin automaation vaikutuksia mm. ympäristöön ja liikenteen sujuvuuteen.

”Automaattiajamisen vaikutukset liikenteen sujuvuuteen riippuvat ratkaisevasti siitä, miten automaattiauton käyttämä aikaväli edellä ajavaan poikkeaa autoilijoiden nykyisin keskimäärin käyttämistä”, toteaa johtava ITS-asiantuntija Risto Kulmala Liikennevirastosta.

Automaation lisääntymisen vaikutukset tieliikenteessä -tutkimus on julkaistu kokonaisuudessaan Trafin nettisivuilla www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2015_tutkimukset. Tutkimus on osa Turvallinen liikenne 2025 -tutkimusohjelmaa.

Lisätietoja:

Trafi:
tieliikennejohtaja Marko Sillanpää, p. 029 5345 210, marko.sillanpaa(at)trafi.fi, twitterissä @MarkoSillanp

Liikennevirasto:
johtava ITS-asiantuntija Risto Kulmala, p. 029 534 3872, risto.kulmala(at)liikennevirasto.fi, twitterissä @risto_kulmala (tutkimus)