Uutinen
 

Kehittämishankkeesta puhtia älyliikenteen palvelumarkkinoille

6.5.2016 15.15

Liikenteen sähköisten palvelujen kehittämishanke oli noin kaksi vuotta kestävä kokeilu, jolla edistettiin älyliikenteen palvelumarkkinoiden syntymistä Suomessa. Kokeilussa testattiin myös liikenteen maksamisjärjestelmien teknisiä ratkaisuja, valmiuksia ja sovelluksia yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Liikenteen sähköisten palveluiden kokeiluhankkeeseen ilmoittautui mukaan yli 40 yritystä ja 20 julkisen sektorin toimijaa. Kokeilun aikana tehtiin kaksi innovatiivista liikennetietohankintaa, joita määriteltiin yhteistyössä kaupallisten toimijoiden kanssa.

”Hankintojen tavoitteena oli mm. testata monipalvelualustaa, jossa viranomaiset ostavat palveluita samalta tekniseltä alustalta kaupallisten toimijoiden kanssa. Trafi hankki ajosuoritetietoa noin 1 500 auton kannasta kahdelta eri operaattorilta. Liikennevirasto hankki puolestaan ITS-direktiivin mukaista liikenteen turvallisuustietoa usealta yritykseltä ja noin tuhannelta ajoneuvolta”, kertoo Trafin johtava asiantuntija Anders Granfelt.

VTT on julkaisut hankkeeseen liittyen viisi tutkimusraporttia, jossa on tutkittu mm. älyliikennepalveluiden tietosuojaa ja tietoturvaa sekä palveluiden ekosysteemien syntymismekanismeja.

”Kohti avointa älykkään liikkumisen ekosysteemiä -tutkimuksessa mallinsimme, miten kehitys kohti avointa älykkäiden liikkumispalveluiden ekosysteemiä voisi tapahtua Suomessa. Nostimme esiin kaksi kehityspolkua, joista ensimmäinen on keskitetympi ja jälkimmäinen hajautetumpi. Keskitetymmässä kehityspolussa julkisia liikennepalveluja vapautetaan asteittain samaan tapaan kuin 1. ja 2. sukupolven matkapuhelinverkoissa. Hajautetummassa kehityspolussa eristyksissä olevista sirpaloituneista palveluista muodostuu löyhästi kytkeytynyt avoin verkosto, jossa mallina käytetään avoimen iInternetin kehittymistä”, kertoo VTT:n tutkija Thomas Casey.

”Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tarvitaan useita muutoksia nykyisiin organisaatiorakenteisiin sekä lainsäädäntöön, mm. uudenlaisia yhteistyömalleja julkisen ja yksityisen sektorin välille, jotta älykkään liikkumisen palvelut saavuttaisivat täyden potentiaalinsa”, Casey lisää.

Liikenteen sähköisten palveluiden kokeiluhankeen rahoittajia olivat Liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi, Liikennevirasto sekä Tekes.

Kaikki liikennemuodot mukaan Liikennelabraan


Liikenteen sähköisten palveluiden kokeiluhanke poiki lukuisia muitakin kokeiluja, jotka koottiin liikenne- ja viestintäministeriön johdolla Liikennelabra-brändin alle. 1.4.2016 alkaen Liikennelabran vetovastuu siirtyi ministeriöltä Trafille. Samalla kokeiluja laajennetaan tieliikenteen lisäksi myös muihin liikennemuotoihin.

”Liikennelabran myötä saatiin liikennesektorille hyvä kokeiluhenki ja sitä tulemme vahvistamaan edelleen. Trafi toivoo yhteydenottoja kokeiluihin liittyvissä asioissa”, toteaa Granfelt.

Liikennelabran tutkimuksia

Lisätietoja

Trafi
johtava asiantuntija Anders Granfelt, anders.granfelt (at) trafi.fi, p. 029 5346 641
tietojohtaja Juha Kenraali, juha.kenraali (at) trafi.fi, p. 029 5347 162

VTT
erikoistutkija Thomas Casey, thomas.casey (at) vtt.fi, p. 050 327 1944