Uutinen
 

Uusi määräys: Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen kuormausmääräysten kumoaminen

22.12.2016 8.00

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 15.12.2016 määräyksen Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen kuormausmääräysten kumoaminen (TRAFI/480786/03.04.02.00/2016).

Määräyksellä kumotaan Rautatieviraston antama määräys Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen kuormausmääräykset (RVI/768/300/2006).

Trafin verkkosivuilta löytyy sopimuksen liite 3, jolla kumottavat kuormausmääräykset korvataan.

Määräys ja sopimuksen liitteet tulevat voimaan 22.12.2016.

Lisätietoja:
lakimies Anne Seppänen, anne.seppanen(at)trafi.fi