Uutinen
 

Tietopaketti kalastusalusten vakavuudesta

15.2.2017 16.00

Kalastusalusten vakavuuteen liittyy monia erityiskysymyksiä, mutta kalastusalusten vakavuutta koskevat viranomaismääräykset on pyritty pitämään kohtuullisina ja tarkoituksenmukaisina, kun otetaan huomioon alusten koko ja olemassa oleva vakavuusaineisto.

Tammikuussa 2015 tapahtuneen kalastusaluksen uppoamisen tutkinnassa nousi
kuitenkin esiin pienten kalastusalusten vakavuuteen liittyvät riskit.

Trafi on nyt tuottanut kalastusalusten vakavuudesta havainnollisen esitteen. Sen avulla voimme lisätä tietoisuutta kalastusalusten vakavuudesta ja sen ylläpitämisestä eri tilanteissa ja siten parantaa pienten kalastusalusten turvallisuustasoa.

Esitteessä käsitellään vakavuuden perusasioiden lisäksi saaliin käsittelyyn liittyviä vakavuuskysymyksiä. Kaksikielistä esitettä on tarkoitus jakaa kalastusaluksille katsastusten yhteydessä.

Kalastusalusten vakavuudesta ja sen ylläpitämisestä eri tilanteissa

Lisätietoja
yksikönpäällikkö Max Wilhelmson, max.wilhemson (at) trafi.fi