Uutinen
 

Uusia ilmailun määräyshankepäätöksiä ja lausuntopyyntö

27.2.2017 13.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on tänään julkaissut kaksi uutta ilmailun määräyshankepäätöstä:

Määräysmuutoksella PEL M3-4 kevennetään lentokelpoisuustarkastajan valtuutusta huomioiden määräykseen AIR M16-1, Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta, tekeillä olevat muutokset. Lisäksi määräyksen ajantasaisuus tarkastetaan kokonaisuudessaan.

Määräyksellä GEN M1-15 huomioidaan EU:n lentotoiminta-asetuksen (965/2012) soveltamisen alkaminen erityislentotoimintaan 21.4.2017 alkaen ja kumotaan tämän johdosta syrjäytyvät kansalliset määräykset (21 kpl). Lisäksi määräyksellä ehdotetaan kumottavaksi AGA M4-1 -määräys, joka koskee lennonvarmistuslaitteiden lentomittaustoimintaa.

Trafi pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta GEN M1-15, Eräiden ilmailumääräysten kumoaminen.

Kumottavaksi ehdotetut määräykset on lueteltu oheisessa määräyksessä ja sen perustelut ovat perustelumuistiossa.

Tavoitteena on, että määräys tulee voimaan 21.4.2017.

Trafi pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta 9.4.2017 mennessä. Lausunnon voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse (mieluiten Word-muodossa) osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/4089/03.04.00.00/2017 ja käyttämään lausunnon antamisessa lausuntopyyntötaulukkoa.

Lisätietoja

lakimies Maija Mansikkaniemi, maija.mansikkaniemi(at)trafi.fi, p. 029 534 5053