Uutinen
 

Säädösseuranta viikko 9

6.3.2017 10.20

Trafi seuraa liikennettä koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Trafi.fi:ssä.

Eduskunnalle annetut liikenteen HE:t

  • -

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä koskevat säädökset

EUVL:ssä julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • Komission asetus (EU) 2017/334 ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1321/2014 bulgarian-, hollannin-, saksan- ja vironkielisten toisintojen oikaisemisesta
  • Komission asetus (EU) 2017/363 asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta yksimoottorisilla turbiinilentokoneilla yöllä tai mittarisääolosuhteissa harjoitettavan lentotoiminnan erityishyväksynnän ja kaupalliseen erityislentotoimintaan, vaativilla moottorikäyttöisillä ilma-aluksilla harjoitettavaan muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan ja vaativilla moottorikäyttöisillä ilma-aluksilla harjoitettavaan muuhun kuin kaupalliseen erityislentotoimintaan liittyvän vaarallisia aineita koskevan koulutuksen hyväksyntävaatimusten osalta
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/352 satamapalvelujen tarjoamisen puitteista ja satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista yhteisistä säännöistä

Finlexissä julkaistut Trafin antamat määräykset

  • -

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset