Uutinen
 

Itämeren lentoturvallisuuskokous päätti valmistella uusia suosituksia lentoturvallisuuden lisäämiseksi

2.3.2017 17.17

Lentoturvallisuuskokouksessa todettiin, että vuoden 2015 suositukset ovat johtaneet positiiviseen kehitykseen Itämerellä.

Trafi järjesti tänään Itämeren lentoturvallisuutta käsitelleen asiantuntijakokouksen yhteistyössä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn kanssa. Kokouksen tavoitteena oli selvittää ICAOn Itämeren työryhmässä (ns. Baltic Sea Project Team) vuonna 2015 sovittujen lentoturvallisuutta parantavien suositusten toimeenpanoa ja mahdollisten uusien toimenpiteiden tarvetta.

Kokoukseen oli kutsuttu Itämeren rantavaltioiden eli Latvian, Liettuan, Puolan, Ruotsin, Saksan, Tanskan, Venäjän ja Viron lisäksi NATO, Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA ja Euroopan lennonvarmistusjärjestö Eurocontrol. Kokouksen järjesti Suomi ICAOn tuella, ja puheenjohtajana toimi johtava asiantuntija Kari Siekkinen Trafista. Samat tahot osallistuivat Itämeren lentoturvallisuutta käsitelleen työryhmän työhön vuonna 2015.

Suomi on ollut aloitteellinen lentoturvallisuuskokouksen järjestämiseksi ja edistänyt Itämeren lentoturvallisuutta koskevia keskusteluita.

Jo tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet positiivisesti lentoturvallisuuteen

Vuoden 2015 suositukset koskivat mm. vilkkaimmin liikennöityjen ilmatilan osien sekä valtioiden ilma-alusten toimintamenetelmien (ns. due regard -menetelmät) kokoamista ja julkaisua ICAOn toimesta. Lisäksi suosituksissa käsiteltiin valtioiden ilmaliikennekuvan vaihtoa sekä vakioreittipisteiden julkaisua ja lentosuunnitelmiin liittyvien ongelmien poistamista.

Hyödyllisenä pidettiin erityisesti ICAOn tiedotetta, johon on koottu aiheeseen liittyvää ohjeistusta ilmailijoille. Kansainväliselle merialueelle perustettuja reittipisteitä on alettu käyttää lennonsuunnittelussa, mikä on osaltaan parantanut lentotoiminnan ennakoitavuutta. ICAO on sovitusti julkaissut myös valtion ilma-alusten toimintamenetelmiä.

Tämänpäiväinen kokous päätti, että hyvän ilmailutavan mukaisia toimintamenetelmiä kootaan ja julkaistaan laajasti kansainvälisen ilmailuyhteisön käyttöön. Kokouksessa keskusteltiin myös transpondereiden käytöstä. Osanottajilla oli yhtenevä näkemys siitä, että transpondereiden käytön lisääminen parantaisi yhtenä elementtinä lennonjohdon tilannekuvaa ja siten lentoturvallisuutta entisestään. Käytännön toimenpiteitä valmistellaan yhteistyössä ICAOn, NATOn, EASAn, Eurocontrolin ja Itämeren valtioiden kesken.

Tämänpäiväisessä kokouksessa käsitellyt asiat on vielä viimeisteltävä ja lisäksi maiden on sovittava käytännön järjestelyistä, joten Trafi kutsui osallistujat uuteen kokoukseen touko-kesäkuun vaihteessa.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Kari Siekkinen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Anna Jokela, p. 0400 439955