Uutinen
 

Suorituskykyyn perustuvan navigoinnin koulutusvaatimusten käyttöönotto IFR-lentäjillä

10.3.2017 13.40

Satelliittipohjaisten navigointijärjestelmien yleistyessä suorituskykyyn perustuva navigointi lisääntyy koko ajan. Suorituskykyyn perustuva navigointi (PBN eli Performance Based Navigation) on aluesuunnistusta, joka on perinteisistä navigointilaitteista (esim. ILS, VOR, NDB) riippumatonta.

Lentomiehistöasetuksen viimeisimmässä muutoksessa (2016/539) mittarilentäjien koulutusvaatimuksiin lisättiin vaatimukset PBN-koulutuksen suorittamisesta. Jatkossa IR–kelpuutuksen saadakseen on suoritettava PBN-koulutusta ja osoitettava taitonsa lentokokeessa. Määräysmuutos asettaa vaatimuksia myös nykyisille mittarilentokelpuutuksen haltijoille.

Ensimmäisenä PBN-koulutusvaatimukset alkavat koskea niitä mittarilentäjiä, jotka lentävät PBN-toiminnassa. Näillä lentäjillä on oltava PBN-vaatimukset täytettynä ja PBN IR -merkintä joko lentopäiväkirjassaan tai muussa vastaavassa dokumentissa (esim. operaattorin ylläpitämä kirjanpito) viimeistään 25.8.2018. Kaikilla lopuilla IR-kelpuutuksen haltijoilla on oltava vaatimukset täytettynä ja PBN IR -merkintä 25.8.2020 mennessä. Tuona väliaikana ne mittarilentäjät, joilla PBN-merkintää ei ole, saavat lentää ainoastaan sellaisia reittejä ja lähestymisiä, joihin ei vaadita PBN-oikeuksia.

Koulutusorganisaatioiden antamaan mittarilentokoulutukseen on sisällytettävä PBN-vaatimukset viimeistään 25.8.2020 mennessä. Vaatimus koskee IR-koulutuksen lisäksi myös EIR ja CB-IR -koulutusta.

Lentomiehistöasetuksen muutokseen on kirjattu ns. hyvityspykälä. Sen mukaan PBN-teoria- ja lentokoulutus voidaan kuitata suoritetuksi aiemman, ennen 25.8.2018 suoritetun PBN-koulutuksen tai PBN-toimintaan perehtymisen perusteella. Lentäjän, joka on suorittanut PBN- koulutuksen aiemmin, tulee joka tapauksessa osoittaa PBN-pätevyytensä tarkastuslentäjälle IR-tarkastuslennon aikana.

Lue tarkemmin täältä.