Uutinen
 

Säädösseuranta viikko 10

13.3.2017 9.20

Trafi seuraa liikennettä koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Trafi.fi:ssä pääsääntöisesti

Eduskunnalle annetut liikenteen HE:t

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • -

EUVL:ssä julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/386 yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan valvonnan suorituskykyä ja yhteentoimivuutta koskevista vaatimuksista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1207/2011 muuttamisesta
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/373 ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen sekä muiden ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen palveluntarjoajia koskevista yhteisistä vaatimuksista ja näiden palveluntarjoajien valvonnasta, asetuksen (EY) N:o 482/2008 sekä täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 1034/2011, (EU) N:o 1035/2011 ja (EU) 2016/1377 kumoamisesta ja asetuksen (EU) N:o 677/2011 muuttamisesta
  • Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/798, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rautateiden turvallisuudesta
  • Oikaisu komission asetukseen (EU) 2015/340, annettu 20 päivänä helmikuuta 2015, lennonjohtajien lupakirjoja ja todistuksia koskevista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EU) N:o 805/2011 kumoamisesta

Finlexissä julkaistut Trafin antamat määräykset

  • -

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

  • -