Uutinen
 

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 2017 julkaistu

14.3.2017 9.15

Turvallisuusohjelmassa kuvataan kansallisella tasolla ilmailun turvallisuudenhallinnan järjestelmä pitäen sisällään Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikan ja ylätason kuvauksen säädöstaustasta, prosesseista ja turvallisuustyöstä.

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 2017 (Finnish Aviation Safety Programme FASP) on julkaistu. Turvallisuusohjelmaa ylläpitämällä ja käytäntöön viemällä varmistamme, että Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikka ja tavoitteet saadaan suunnitelmallisesti jalkautettua arkipäivän tekemiseen ja linjauksiin sekä tunnistamme tietoon pohjautuen Suomen ilmailun keskeiset riskit ja teemme tarvittavat toimenpiteet niiden hallitsemiseksi. Lisäksi varmistamme, että Suomen ilmailun turvallisuusjohtaminen täyttää sille asetetut kansainväliset velvoitteet.

Turvallisuusohjelma julkaistiin ensimmäisen kerran 2012. Ohjelman päivitystarve arvioidaan vuosittain. Nyt on kyseessä laaja päivitys, jolla vastaamme uusiin velvoitteisiin sekä globaalin ja Euroopan tason kehitystavoitteisiin.

Ohjelman liitteenä 1 olevan Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelman päivitys julkaistaan maaliskuun aikana. Se sisältää listan konkreettisia toimenpiteitä Trafille ja toimijoille ilmailumme turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Myös turvallisuusindikaattorit ja -tavoitteet -liite (liite 2) päivitetään kuluvan vuoden aikana siten, että käyttöönotto ajoittuu vuoden 2018 alkuun.

Lisätietoa uusilla turvallisuudenhallinnan nettisivuilla

Tutustu Suomen ilmailun turvallisuusohjelmaan Trafin uusilla ilmailun turvallisuudenhallinnan nettisivuilla. Sivuilta löytyy turvallisuusohjelma liitteineen ja tietoa globaalin sekä Euroopan tason velvoitetaustasta ja turvallisuusohjelmista.

Trafi on vuoden 2017 alusta siirtynyt suorituskyky- ja riskiperusteiseen valvontasuunnitelmaan. Nettisivuilta löytyvät myös kuvaus ja lisätietoja Trafin suorituskyky- ja riskiperusteisesta toiminnanohjauksesta.

Sivuja täydennetään ja kehitetään lisää kevään aikana. Sivuille kootaan tausta- ja tutkimustietoa turvallisuudenhallinnasta ja -johtamisesta sekä aineistoa, josta toimijoille voi olla hyötyä oman turvallisuudenhallintansa kehittämisessä.


Lisätiedot Suomen ilmailun turvallisuusohjelmasta:

Heli Koivu, johtava asiantuntija / Ilmailun esikunta
heli.koivu(at)trafi.fi, p. 029 5346 200