Uutinen
 

Liikennejärjestelmän toimintavarmuuden seuranta tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi

14.3.2017 9.00

Trafi ylläpitää liikennejärjestelmästä tilakuvaa, jonka osaksi ollaan kehittämässä toimintavarmuuden seurantaa. Juuri julkaistussa tutkimuksessa kartoitettiin sopivia indikaattoreita liikennejärjestelmän toimintavarmuuden seuraamiseen.

”Liikennejärjestelmän toimintavarmuus tarkoittaa liikennejärjestelmän osien ja kokonaisuuden toimintojen jatkuvuutta ja häiriöttömyyttä”, kertoo yksikönpäällikkö Ville Autero: ”Toimintavarmuuden seurannan avulla saadaan monipuolista tietoa aiheeseen liittyvän päätöksenteon tueksi.”

Toimintavarmuuden seuranta osaksi liikennejärjestelmän tilakuvaa

Toimintavarmassa liikennejärjestelmässä on turvattu yhteiskunnan kriittisten toimintojen jatkuvuus poikkeustilanteissa, eli ns. huoltovarmuus, sekä normaaliolojen häiriötön toiminta.

Toimintavarmuuden seuranta on osa Trafin laajempaa liikennejärjestelmän tilakuvaa, johon sisältyvät myös turvallisuuden, ympäristövaikutusten ja markkinoiden toiminnan seuranta. Liikennejärjestelmän toimintavarmuuden seurannalla on tarkoitus muodostaa asiasta valtakunnallinen kokonaiskuva.

Toimintavarmuuden seurannan yleisenä tavoitteena on lisätä tietoon perustuvaa päätöksentekoa liikennepolitiikassa, liikennehallinnossa ja liikenteen toimintavarmuuteen vaikuttavissa asioissa muilla hallinnonaloilla ja organisaatioissa.

Mihin asioihin ja ilmiöihin liikennejärjestelmän toimintavarmuuden seuranta tulisi kohdistaa?

”Toimintavarmuuden seurantaan ollaan kehittämässä mittareita, jotka auttavat luomaan kokonaiskuvaa liikennejärjestelmän valmiuksista,” kertoo johtava asiantuntija Pekka Kivi.

”Esimerkkejä seurattavista ilmiöitä ovat väyläpalveluiden laatu, liikenteen liikennöinnin häiriöt, kuljetusten ja logistiikan toimintavarmuus ja käytössä oleva kapasiteetti. Näiden ilmiöiden mittaaminen eri indikaattoreiden avulla luo rungon toimintavarmuuden mittareille”, jatkaa Kivi.

Tuoreessa tutkimuksessa ehdotetaan, että toimintavarmuuden seuranta ja siinä käytettävät indikaattorit jäsennellään kolmelle tasolle.

  • Seurataan toimintavarmuutta osana matkojen ja kuljetusten palvelutasoa: Toimiiko liikennejärjestelmä jatkuvasti odotuksia ja tavoitteita vastaavalla tavalla? Indikaattorina esimerkiksi kansalaisten tyytyväisyys matka-aikojen ennakoitavuuteen.
  • Seurataan liikennejärjestelmän häiriötilanteita ja laatupuutteita: Toimivatko väylät, liikennepalvelut, tietopalvelut ja viestintäyhteydet häiriöttömästi? Indikaattorina esimerkiksi viestintäverkkojen toimivuushäiriöt.
  • Seurataan liikennejärjestelmän resilienssiä: Riittävätkö liikennejärjestelmän häiriönsietokyky ja varautuminen huolehtimaan jatkuvasta toimintavarmuudesta poikkeusoloissa ja normaalitilanteessa? Indikaattorina esimerkiksi käytettävissä oleva ratakapasiteetti.

Liikennejärjestelmän toimintavarmuuden indikaattorit -tutkimuksen on tehnyt Strafica Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli määritellä ja jäsentää toimintavarmuuden käsitettä ja seurantaa sekä tehdä perusteltu esitys vuonna 2017 käyttöön otettaviksi toimintavarmuuden indikaattoreiksi.

Lisätietoja:
yksikönpäällikkö Ville Autero, puh. 029 5347 052, ville.autero(at)trafi.fi, Twitterissä @VilleAutero
johtava asiantuntija Pekka Kivi, puh. 029 5346 150, pekka.kivi(at)trafi.fi