Uutinen
 

Liikenteen tiedon tulevaisuus on palveluissa – menestystä syntyy vain rohkeilla kokeiluilla

17.3.2017 9.00

Liikennesektori, kuten koko yhteiskuntakin on tietomurroksessa. Tieto mahdollistaa uudenlaista toimintaa, liikettä ja tulevaisuuden bisnestä sekä luo uusia merkityksiä tutuille käsitteille, kuten matka-ajalle. Uusia liikenteen palveluita ja tiedon luomia mahdollisuuksia käsiteltiinkin laajasti tänään 17.3. järjestetyssä Trafin Tiedosta palveluja -seminaarissa.

”Viranomaisen rooli suhteessa tietoon voi muuttua ratkaisevasti tulevaisuudessa. Nykyinen roolimme tiedon käsittelijänä ja varastoijana voi kehittyä kohti tietokokonaisuudesta ja sen valvonnasta vastaamista”, painottaa Trafin tietojohtaja Juha Kenraali seminaarissa.

”Elämme todella mielenkiintoista murrosvaihetta liikenteen tietoon perustuvien palveluiden kanssa. Teknisesti mahdollisuudet ovat selvät, mutta tiedon täyspainoinen hyödyntäminen pitäisi saada vauhtiin. Olisi tärkeää keksiä sellainen liikenteen tietoon pohjaava palvelu, joka koettaisiin niin hyödylliseksi, että sen käytöstä oltaisiin valmiita maksamaan”, jatkaa Kenraali.

Matka-aika sinänsä muuttaa merkitystään

Liikenteen palveluiden näkökulmasta matka pisteestä A pisteeseen B ei ole ainut olennainen tekijä, vaan huomio kannattaa kiinnittää siihen, mitä kaikkea palveluiden avulla voi mahdollistaa matkan aikana.

”Jo nyt tiettyjä asioita pystyy hoitamaan auton ratista, mutta liikenteen automaation lisääntyessä mahdollisuudet käyttää matka-aika hyödyksi kasvavat entisestään. Matkaan käytettävä absoluuttinen aika alkaa menettää merkitystään, jos sinä aikana pystymme liikenteen automaation ja erilaisten palveluiden avulla hoitamaan samalla esim. ruokakaupassa käynnin tai organisoimaan kotityöt, jotka aikaisemmin on pystytty tekemään vasta työmatkan jälkeen”, sanoo Kenraali.

Menestyminen vaati riskinottoa

Trafin luotsaama Liikennelabra pyrkii viranomaisten ja yritysten yhteistyön avulla löytämään uusia toimintamalleja, joiden avulla liikenteen tietoon perustuvat palvelut saataisiin nousuun. Liikennelabran puitteissa etsitään keinoja mahdollistaa uutta liiketoimintaa liikenteen palvelujen saralla.

”Digitalisaatio muuttaa alaa kuin alaa. Nyt tarvitaan riskinottoa, vain rohkeilla kokeiluilla syntyy uutta”, painottaa Kenraali: ”Haluamme tuoda liikenteen toimijoita laajasti yhteen ja mahdollistaa näin uusien kumppanuuksien syntymisiä. Voimme myös auttaa lainsäädäntökysymysten selventämisessä sekä tukea liikenteen digitalisaatiota ja palveluiden kehittämistä erilaisten kokeilujen kautta.”

Lohkoketjut mullistaisivat myös tietoviranomaisen roolin

Trafin tietojen hyödyntämisen näkökulmasta tällä hetkellä keskustelun alla on mm. MyDataan liittyviä pohdintoja käytettyjen autojen markkinoinnissa sekä ajatuksia lohkoketjujen tuomista uusista mahdollisuuksista liikenteen tiedolle.

”Tekemisen kautta MyDataan ja lohkoketjuihin saadaan aivan uutta ymmärrystä ja faktaa siitä, mitä ne tulevat tarkoittamaan liikenteen palveluille. Tuemmekin mielellämme erilaisia näihin liittyviä liikenteen uusien palveluiden kokeiluja”, vinkkaa Kenraali.

Lohkoketjut mahdollistavat tiedon uudenlaiset käsittelyn tavat ja toisivat muutosta myös viranomaisten rooliin. Tulevaisuudessa voisi olla mahdollista, että myös rekisteritieto säilöttäisiin luottamusverkostoissa, joka toisi niin ikään kyber- ja tietosuojakysymysten hallintaan uusia keinoja.

”Tiedon aitouden todentaminen, datan säilöminen ja käsittely voisivat tapahtua tulevaisuudessa luottamusverkostoissa. Uskon, että lohkoketjujen hyödyntäminen toisi valtavan sysäyksen liikenteen uusien palveluiden kehittämiselle. Samalla se mullistaisi myös viranomaisen roolin, kun nykyisestä, tiedon varastoimiseen ja käsittelyyn pohjaavasta mallista siirryttäisiin kohti laajempaa roolia, joka perustuisi tietokokonaisuuksien ja luottamusverkoston valvonnasta vastaamiseen”, summaa Kenraali.

Trafin Tiedosta palveluja -seminaari keräsi tänään Helsingin Musiikkitalolle tuvan täyteen yli 200 osallistujallaan. Tilaisuutta voi seurata netin kautta suorana ja Twitterissä hashtagilla #tieto2017.

Lisätietoja:
Liikennelabra
Trafin tietotilinpäätös 2016
Katso myös toimialajohtaja Mia Nykoppin vlogi digitalisaation konkreettisista hyödyistä.
Lohkoketjujen mahdollisuuksista lisää lakimies Mikko Östermanin Trafi talks -blogissa
tietojohtaja Juha Kenraali, p. 029 5347 162, juha.kenraali (at) trafi.fi, Twitterissä @JuhaKenraali