Uutinen
 

Lausuntopyyntö: Laskuvarjohyppytoiminta OPS M6-1

17.3.2017 16.00

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja laskuvarjohyppytoimintaa koskevasta määräysluonnoksesta OPS M6-1.

Määräykseen tehtävät muutokset johtuvat pääasiassa siitä, että EU:n lentotoiminta-asetuksen 965/2012 erityislentotoimintaa koskevien säännösten soveltamisen siirtymäaika päättyy 21.4.2017. Sen vuoksi määräyksestä on poistettu laskuvarjohyppyihin liittyvää lentotoimintaa koskevat kohdat, joiden osalta toimivalta siirtyy EU:lle.

Samassa yhteydessä tarkistettiin laskuvarjohyppäämistä koskevien määräysten ajantasaisuus. Harrastajan aloitteesta määräykseen ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuus pilven läpi hyppäämiseen valvotun ilmatilan lisäksi radiovyöhykkeellä (RMZ) tietyin edellytyksin (mm. pilvikorkeus vähintään 3000 jalkaa). Tarkemmat perustelut ilmenevät perustelumuistiosta.

Tavoitteena on, että määräys tulee voimaan huhtikuussa 2017.

Trafi pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta 13.4.2017 mennessä. Lausunnot voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/35830/03.04.00.00/2017 ja käyttämään mieluiten oheista lausuntopyyntötaulukkoa.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Veli-Matti Petramo, puh. 029 5346 094, veli-matti.petramo(at)trafi.fi
erityisasiantuntija Leila Iikkanen, puh. 029 5346 039, leila.iikkanen(at)trafi.fi