Uutinen
 

Lausuntopyyntö: Uusi määräys OPS M1-34 ja määräyksen OPS M1-200 kumoaminen

27.3.2017 10.00

Nykysäädökset syrjäyttävät EU-säädökset (lentotoiminta-asetus 965/2012 PART SPO) tulevat voimaan 21.4.2017, mistä johtuen kansallisia vaatimuksia tulee päivittää.

OPS M1-34 Valtion ilmailu, metsäpalovalvonta- sekä etsintä- ja pelastuslennot

Määräyksellä sovittaisiin ilmailulain 8 §:n mukaisesti niistä määräyksistä, jotka liittyvät valtion ilmailun toimintaedellytyksiin. Määräyksessä määrättäisiin lisäksi metsäpalovalvontalentoihin sovellettavista vaatimuksista, jotka nykyisellään ovat lentotyötä koskevassa ilmailumääräyksessä (OPS M1-23, Lentotyö) sekä etsintä- ja pelastuslennoille (SAR) asetettavista vaatimuksista.

OPS M1-200 Eräiden lentotoimintaa koskevien määräysten muuttamisesta annetun määräyksen kumoaminen

Määräyshankkeen tarkoituksena on kumota eräitä lentotoimintaa koskevia määräyksiä muuttanut määräys, jolla on tehty yksittäisiä tarkennuksia seuraaviin lentotoimintaa koskeviin määräyksiin: OPS M1-1, OPS M1-27 ja OPS M2-1. Määräyksen 3 kohta kumoutuu kuitenkin vasta 25.8.2018.

Määräysten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2017.

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksista 24.4.2017 mennessä. Lausunnon voi toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki. Lausunnon antamisessa voi käyttää apuna lausuntopyyntötaulukkoa. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron.

Lisätietoja:

yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio, p. 029 534 6063, paivi.metsavainio(at)trafi.fi