Uutinen
 

Lausuntopyyntö: SEC M1-1, Siviili-ilmailun turvahenkilöstön palvelukseen ottaminen, koulutus ja hyväksynnät

12.4.2017 12.00

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja ilmailun turvahenkilöstön koulutusta ja hyväksyntöjä koskevan ilmailumääräyksen SEC M1-1 muutoksesta.

Määräyksen muutokset johtuvat pääosin EU-asetukseen 1998/2015 tehdystä muutoksesta, jonka myötä turva-alan kouluttajien hyväksynnöistä tulee määräaikaisia. Aiemmin rajoittamattomaksi ajaksi myönnetyt hyväksynnät ovat jatkossa voimassa viisi vuotta kerrallaan. Asetusmuutos tulee voimaan kesäkuun alusta 2017, ja kansallisen määräyksen muutos on tarkoitus saattaa voimaan samanaikaisesti.

Lisäksi turvatarkastajien perehdyttämiskoulutuksen tuntivaatimuksia on osin kevennetty ja määräyksen sanamuotoa selkeytetty. Tarkemmat perustelut ilmenevät perustelumuistiosta.

Trafi pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta 10.5.2017 mennessä. Lausunnot voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki. Pyydämme merkitsemään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/463649/03.04.00.00/2016 ja käyttämään mieluiten oheista lausuntopyyntötaulukkoa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Tiia Tuomilehto-Kiuru, puh. 029 5345 271, tiia.tuomilehto-kiuru(at)trafi.fi
erityisasiantuntija Leila Iikkanen, puh. 029 5346 039, leila.iikkanen(at)trafi.fi