Uutinen
 

Lausuntopyyntö: Määräys non-SOLAS-alusten turvallisuudesta

13.4.2017 13.00

Trafi pyytää lausuntoa luonnoksesta uudeksi määräykseksi non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta.

Voimassa olevaa vuonna 2014 annettua määräystä päivitetään ns. non-SOLAS-direktiiviin tehdystä muutoksesta johtuen. Ehdotetut muutokset on merkitty punaisella värillä. Direktiivimuutoksen käytännön vaikutuksia on selostettu tarkemmin perustelumuistiossa.

Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017. 

Trafi pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta 5.5.2017 mennessä. Lausunnot voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/ 91155/03.04.01.00/2017.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Marko Rahikainen, marko.rahikainen(at)trafi.fi, p. 029 534 6453
lakimies Reetta Timonen, reetta.timonen(at)trafi.fi, p. 029 534 5052