Uutinen
 

Lentoliikenteen päästökauppaan kuuluvat hiilidioksidipäästöt raportoitu

8.5.2017 16.20

Lentoyhtiöt ovat raportoineet Trafille vuotta 2016 koskevat hiilidioksidipäästönsä. Kolme lentoyhtiötä raportoi päästöjä yhteensä 988 675 tonnin edestä.

Päästökaupan tavoitteena on edistää lentoliikenteestä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Päästökauppa perustuu vaihdannan piirissä oleviin päästöoikeuksiin, joilla lentoyhtiöt ja muut päästökaupan piiriin kuuluvat toimijat voivat käydä kauppaa. Lentoyhtiöiden tulee hankkia päästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia ja palauttaa ne päästökaupparekisteriin.

Globaali päästöhyvitysjärjestelmä hyväksyttiin ICAOn yleiskokouksessa

Lentoliikenteen päästökauppa alkoi vuonna 2012 kattaen Euroopan talousalue ETAn sisäisten lentojen lisäksi myös ETAn ja kolmansien maiden väliset lennot. Vuosiksi 2013-2016 soveltamisala kuitenkin rajattiin ETAn sisäisiin lentoihin, sillä EU halusi tukea kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn pyrkimystä saada aikaan kansainvälinen sopimus lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi.

Tässä onnistuttiin ICAOn 39. yleiskokouksessa lokakuussa 2016, kun jäsenvaltiot sopivat kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmän (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, CORSIA) kehyksestä päätöslauselman muodossa.

Euroopan komissio antoi 3.2.2017 asetusehdotuksen, jossa esitetään lentoliikenteen päästökaupan jatkuvan vuosina 2017-2020 samoilla säännöillä kuin vuosina 2013-2016. Ehdotuksella pyritään varmistamaan työrauha CORSIAn yksityiskohtien valmistelulle ICAOssa ja säilyttämään lentoliikenteen päästökaupan myönteiset ympäristövaikutukset.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Tiia Jyräsalo, p. 029 534 6155, tiia.jyrasalo (at) trafi.fi