Uutinen
 

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma 2017-2021 julkaistu

9.5.2017 13.15

Turvallisuussuunnitelmassa kuvataan priorisoidut, konkreettiset toimenpiteet Trafille ja toimijoille Suomen ilmailun turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Trafi on juuri julkaissut Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelman 2017-2021 (Finnish Plan for Aviation Safety FPAS), joka on maaliskuun puolivälissä julkaistun Suomen ilmailun turvallisuusohjelman (Finnish Aviation Safety Programme FASP) ensimmäinen liite. Turvallisuussuunnitelmassa kuvataan priorisoidut, konkreettiset toimenpiteet Trafille ja toimijoille Suomen ilmailun turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

”Turvallisuusohjelmaa ja sen liitteitä ylläpitämällä ja toteuttamalla varmistamme, että Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikka ja tavoitteet saadaan suunnitelmallisesti jalkautettua arkipäivän tekemiseen, tunnistamme tietoon pohjautuen Suomen ilmailun keskeiset riskit ja teemme tarvittavat toimenpiteet niiden hallitsemiseksi. Näin varmistamme myös, että Suomen ilmailun turvallisuusjohtaminen täyttää sille asetetut kansainväliset velvoitteet”, kertoo johtava asiantuntija Heli Koivu.

Turvallisuussuunnitelma julkaistiin ensimmäisen kerran 2013. Suunnitelma päivitetään vuosittain Suomen ilmailun riskienhallintatyössä tunnistettujen toimenpidetarpeiden ja Euroopan ilmailun turvallisuussuunnitelman EPASin jäsenvaltioiden vastuulle määrittelemien toimenpiteiden pohjalta.

Vastuuta Trafilla, vastuuta toimijoilla

Suomen ilmailun toimijat vastaavat oman toimintansa turvallisuudesta. Ilmailun organisaatioiden velvollisuutena on oman turvallisuudenhallintansa puitteissa tunnistaa oman toimintansa uhat, arvioida riskit ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Niiden on myös otettava huomioon Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma ja kansallisella tasolla tunnistetut organisaation omaa toimintaa koskevat riskit, sekä tarvittaessa tehtävä toimenpiteitä kyseisten riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.

Lisätietoa ilmailun turvallisuudenhallinnan nettisivuilla

Tutustu Suomen ilmailun turvallisuusohjelmaan ja -suunnitelmaan Trafin ilmailun turvallisuudenhallinnan nettisivuilla. Sivuilta löytyy turvallisuusohjelma liitteineen sekä tietoa mm. kansainvälisestä velvoitetaustasta, turvallisuussuunnitelmista sekä Trafin suorituskyky- ja riskiperusteisesta toiminnanohjauksesta.

Lisätietoja:
Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma
johtava asiantuntija Heli Koivu, p. 029 5346 200, heli.koivu (at) trafi.fi, Twitterissä @KoivuHeli