Uutinen
 

Rautatiekaluston romutustodistus käyttöön

16.5.2017 14.50

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ottaa käyttöön 1.6.2017 määrämuotoisen romutustodistuslomakkeen, joka löytyy Trafin verkkosivuilta ja Yrityssuomi.fi-verkko-osoitteesta.

Aiemmin rautatiekaluston romutetuksi merkitsemiseen rautatiekalustorekisterissä riitti hakijan lähettämä vakiomuotoinen rekisteröintilomake, jossa haettiin rekisteröinnin muutosta tilaan ”romutettu”.

1.6.2017 jälkeen vaaditaan edelleen rautatiekaluston omistajan tai omistajan valtuuttaman tahon täyttämä vakiomuotoinen rekisteröintilomake, mutta sen lisäksi tarvitaan vielä erillinen romutustodistus, kun rekisteröintimuutos koskee rautatiekaluston rekisteröintitietojen muuttamista tilaan ”romutettu”.

Romutustodistuksen täyttää rautatiekaluston romutuksesta vastaava. Liikenteen turvallisuusvirasto voi muuttaa rautatiekaluston tiedon tilaan ”romutettu” rautatiekalustorekisterissä, kun se on vastaanottanut vakiomuotoisen rekisteröintilomakkeen ja romutustodistuksen, joissa on vaaditut tiedot.

Romutustodistuksen käyttöönotto johtuu tarpeesta pitää rautatiekalustorekisteri ajan tasalla sekä ennalta ehkäisemällä olemassa olevan kaluston merkitsemistä romutetuksi siten, että siitä voi aiheutua myöhemmin toimijoille vahinkoa mm. romutetuksi merkityn kaluston omistajavaihdostilanteissa.

Romutetuksi merkittyä kalustoa ei voi enää palauttaa edes poikkeustapauksessa käytettäväksi rautatiejärjestelmässä. Romutustodistusta ei käsitellä, eikä romutustodistusta saa lähettää Liikenteen turvallisuusvirastoon, ennen kuin romutus on käytännössä suoritettu.

Mikäli rautatiekalusto poistetaan käytöstä ja sen jatkokäytöstä ei ole varmuutta, rautatiekalustoa ei saa merkitä romutetuksi. Rautatiekalustorekisterissä on käytettävissä useita paremmin soveltuvia vaihtoehtoja, joista annamme mielellämme lisätietoja.

Lisätietoja:

Kaluston rekisteröinti

yksikönpäällikkö Tomi Anttila, p. 029 5346 814, tomi.anttila (at) trafi.fi
asiantuntija Matti Mesimäki, p. 029 5346 847, matti.mesimaki (at) trafi.fi