Uutinen
 

Uusi määräys: Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä (VAK 2017)

19.5.2017 9.43

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 18.5.2017 määräyksen Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä. Määräys tulee voimaan 22.5.2017.

Määräyksellä kumotaan aiempi vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskeva määräys (TRAFI/4543/03.04.02.00/2015).

Trafin määräyksellä annetaan kansallisesti RID-määräyksiä (RID 2017) vastaavat määräykset vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) nojalla VAK-direktiivin edellyttämällä tavalla.

Määräystä sovelletaan 22.5.2017 lähtien, kuitenkin siirtymäkauden ajan 30.6.2017 saakka saa soveltaa VAK 2015 –määräyksiä.


Lisätietoja
johtava asiantuntija Anu Häkkinen, p. 029 534 7106, anu.hakkinen(at)trafi.fi
-------
Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä sekä vastaa liikennejärjestelmän viranomaistehtävistä. www.trafi.fi