Uutinen
 

Helsinki-Vantaan melutyöryhmä seuraa kentän melunhallintaa säännöllisesti

1.6.2017 8.00

Trafin luotsaamassa Helsinki-Vantaan lentoaseman melunhallinnan yhteistyöryhmässä seurataan lentoaseman meluntorjuntatavoitteen toteutumista ja pyritään löytämään uusia keinoja melunhallintaan. Ryhmän työ on päässyt hyvään vauhtiin, se kokoontui kolmannen kerran viime tiistaina 23.5.2017.

Helsinki-Vantaan melunhallinnan yhteistyöryhmän tarkoituksena on muodostaa selkeä kokonaiskuvan lentoaseman melutilanteesta, mikä lisää myös melutilanteen pitkäaikaista ennustettavuutta. Ryhmä pyrkii edistämään vuoropuhelua eri tahojen välillä ja lisäämään läpinäkyvyyttä melutilanteen arviointiin sekä löytämään synergiaetuja eri toimijoiden ja viranomaisten välille. Lisäksi ryhmä kerää tietoa lentomelunhallintaan liittyvistä tutkimuksista ja eri maissa saaduista hyvistä käytännöistä.

”Yhteistyö ryhmässä on lähtenyt hyvin käyntiin ja ratkaisuja lentomelun hallintaan etsitään aktiivisesti yhteistyössä”, kertoo ryhmän puheenjohtaja, johtava asiantuntija Outi Ampuja Trafista.

”Tällä kertaa keskustelimme vilkkaasti muun muassa lentomelualueen tuntumaan rakennettavista ns. puskurivyöhykkeistä, jotka on todettu toimiviksi monilla lentoasemilla asemien toimintamahdollisuuksien kehittämisen ja lähialueen asukkaiden elinympäristön laadun yhteensovittamisen kannalta”, jatkaa Ampuja.

Melutilannetta seurataan indikaattoreiden avulla - yhteenveto indikaattoreiden kokonaistilanteesta vuoden lopulla

Ryhmässä seurataan vuosittain tasapainoisen lähestymistavan periaatteiden mukaisesti miten lentoaseman meluntorjuntatavoitteen ennakoidaan tulevaisuudessa toteutuvan ja mitä toimenpiteitä eri viranomaiset ja muut toimijat ovat tehneet ja tulevat tekemään lentoliikenteen melun ja sen haittavaikutusten vähentämiseksi. Melutilannetta seurataan erilaisten indikaattorien avulla, joita on määrittely ryhmän toimintasuunnitelmassa.

Indikaattoreiden avulla seurataan mm. missä määrin lentokalusto on uusiutunut entistä vähämeluisempiin konetyyppeihin, miten liikenteen ennustetaan lisääntyvän, millaista lentokalustoa käytetään ja mihin vuorokaudenaikaan kaluston mahdollinen lisääntynyt käyttö sijoittuu. Myös kiitoteiden yöaikaista käyttöä ja kapasiteettia seurataan, koska yöaika on lentomelun aiheuttamien häiriöiden kannalta erityisen kriittistä aikaa.

Lisäksi seurataan lentomelualueella tai sen läheisyydessä asuvien asukkaiden määrää sekä lähialueen kuntien täydennysrakentamista ja asuntojen ääneneristävyysmääräyksiä lentomelualueella ja sen tuntumassa.

Trafi tekee eri indikaattoritietojen pohjalta yhteenvedon lentomeluun vaikuttavien asioiden kokonaistilanteesta loppuvuodesta 2017.

Laajamittaisempi melutorjuntatavoitteen tarkastelu viiden vuoden välein

Vuosittaisen seurannan lisäksi ryhmä tekee viiden vuoden välein tarkemman, meluntorjuntatavoitteen toteumaa arvioivan tarkastelun.

”Seuraava laajamittaisempi tarkastelu on tarkoitus tehdä vuonna 2022, mikäli vuosittaisissa arvioinneissa ei ennen sitä ilmene mitään, joka ennustaisi, että meluntorjuntatavoitteessa ei tulla pidemmällä aikavälillä pysymään”, kertoo Ampuja.

Liikenne- ja viestintäministeriön koolle kutsumassa ja Trafin vetämässä ryhmässä jäseninä ovat liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto, alueen kunnat, Puolustusvoimat, Finavia, ANS Finland Oy, suurimmat lentoyhtiöt ja Trafi.

Lisätietoja:
Meluun liittyvät toimintarajoitukset Helsinki-Vantaan lentoasemalla
johtava asiantuntija Outi Ampuja, p. p. 029 534 5276, outi.ampuja (at) trafi.fi, Twitterissä @OutiAmpuja